Liikunta ja vapaa-aika

Etsivä nuorisotyö

Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, jonka tavoitteena on tavoittaa alle 29 -vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työelämän ulkopuolella tai tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut.

Etsivä nuorisotyö tarjoaa nuorelle varhaista tukea, vahvistaa nuoren valmiuksia päästä elämässä eteenpäin ja on nuorelle aina vapaaehtoista. Etsivä nuorisotyö on läsnä nuorten keskuudessa ja tarjoaa mahdollisuuden turvalliseen ja luottamukselliseen aikuiskontaktiin. Tavoitteena on etsiä nuoren kanssa ratkaisuja nuoren pulmiin ja kysymyksiin sekä tukea nuorta hakeutumaan niihin palveluihin, joita hän tarvitsee ja haluaa.