Liikunta ja vapaa-aika

Koulunuorisotyö

Nuorisotyötä tehdään kaikilla Enontekiön kolmella koululla; Hetassa, Karesuvannossa ja Kilpisjärvellä.

Kaksivuotinen koulunuorisotyön kehittämishanke on aloitettu tammikuussa 2021 ja jatkuu vuoden 2022 loppuun saakka koulunuorisotyöntekijän 60 prosenttisella työajalla. Lapin aluehallintoviraston rahoittaman hankkeen aikana Enontekiölle luodaan oma koulunuorisotyön malli, jota on tavoitteena jatkaa hankkeen päättymisen jälkeen.

Koulunuorisotyön tavoitteena on

  • osallistaa nuoria
  • olla nuorten tukena ja saatavilla
  • tukea nivelvaiheissa
  • tukea opettajien ja koulun henkilöstön työtä
  • luoda yhteistyötä eri toimijoiden välille

Nuorisotyöntekijä kohtaa nuoria kouluilla sekä oppituntien että välituntien aikana. Työtehtäviä voivat olla vaikka tunnetaito-oppituntien pitäminen, kaveritaitojen harjoitteleminen, välituntitoiminnan järjestäminen, tunneilla mukana oleminen, yksilökeskustelut ja ryhmäyttävät toimintapäivät. Usein koulunuorisotyö on myös ristiriitojen selvittämistä.

Koulunuorisotyöntekijä noudattaa työssään nuorisotyön periaatteita, eikä ole koululla arvioimassa nuorta.