Liikunta ja vapaa-aika

Nuorisovaltuusto

”Nuorisovaltuustojen tehtävänä on tuoda nuorten ääni kuuluviin, ottaa kantaa ajankohtaisiin asioihin sekä tehdä aloitteita ja kannanottoja.” (www.nuva.fi)

Nuorisovaltuusto (nuva) on nuorista 13-19-vuotiaista enontekiöläisistä koostuva asiantuntija- ja yhteistyöelin, joka edustaa nuorten ääntä kunnassa.

Nuorisovaltuustoon valitaan uudet jäsenet vaaleilla kahden vuoden välein. Nuvan jäsenillä on läsnäolo-oikeus lautakunnissa ja kunnanvaltuustossa. Nuva kokoontuu noin 4-5- kertaa vuodessa ja tarpeen mukaan.

Nuvan toiminnassa nuorella on mahdollisuus ideoida ja toteuttaa toimintaa, tapahtumia ja kampanjoita kunnassa. Nuorisovaltuustoilla on myös mahdollisuus tehdä aloitteita ja kannanottoja.

Kuntalaki velvoittaa kuntia asettamaan nuorisovaltuuston jokaiseen kuntaan, ja nuorilla on oikeus tulla kuulluksi nuoria koskevassa päätöksenteossa.

Nuorisovaltuuston pöytäkirjat >>

Lisää nuorisotyöstä muualla:

www.nuorisotilastot.fi

www.kuntaliitto.fi

Valtakunnallinen nuorisotyön ja -politiikan ohjelma 2020–2023 : Tavoitteena nuoren merkityksellinen elämä ja osallisuus yhteiskunnassa – Valto (valtioneuvosto.fi)