Liikunta ja vapaa-aika

Tapahtumantuottajan tietopankki

OPASTUSTA TAPAHTUMAN TUOTTAMISEEN:

Toimeksi.fi

Kansalaisfoorumi.fi

Sisällysluettelo:

1. Tietoja tarvittavista luvista ja ilmoitusvelvollisuuksista
2. Vakuutukset
3. Turvallisuussuunnitelma
4. Työntekijän palkkaaminen
5. Tekijänoikeus
6. Vuokrattavia ja varattavia tiloja
7. Väline- ym. tavaravuokraus
8. Tiedottaminen
9. Tapahtumien rahoitukseen liittyviä linkkejä

1. TIETOJA TARVITTAVISTA LUVISTA JA ILMOITUSVELVOLLISUUKSISTA

YHTEYDENOTTO POLIISIIN YLEISÖTILAISUUDEN JÄRJESTÄMISESTÄ

Tilaisuuden luonteesta riippuen tarvitaan joko lupa tai ilmoitus.

Yhteystiedot:

Muonion poliisiasema, lupapalvelut, p. 0295 416 896 (avoinna ma – pe klo 8.00 – 16.15). Enontekiön palvelupiste, p. 040-704 0371 (avoinna parillisina viikkoina, ma, klo 10-15).

ARPAJAISLUVAT JA ILMOITUKSET

Tavara-arpajaiset saa järjestää ainoastaan varojen hankkimiseksi yleishyödyllisen toiminnan edistämiseen. Tavara-arpajaisissa voittojen yhteenlasketun arvon on oltava vähintään 35 % arpojen yhteenlasketusta myyntihinnasta ja pienimmän voiton on oltava vähintään yhtä suuri kuin arvan hinta. Arpajaisiin tarvittavista luvista ja ilmoitusvelvollisuudesta löytyy tietoa poliisin sivuilta.

Luvat ja ilmoitukset:

Muonion poliisiasema, lupapalvelut, p. 0295 416 896 (avoinna ma – pe klo 8.00 – 16.15). Enontekiön palvelupiste, p. 040-704 0371 (avoinna parillisina viikkoina, ma, klo 10-15).

MELUILMOITUS

Meluilmoitus tarvittaessa ympäristönsuojeluviranomaisille (väh. 30 vrk ennen kyseistä tapahtumaa).

Ympäristönsuojelu
Sodankylän, Inarin, Muonion, Enontekiön ja Utsjoen kuntien ympäristönsuojeluviranomainen
Arktisen Lapin ympäristönsuojelu
PL 60, 99601 Sodankylä
ymparistonsuojelu@sodankyla.fi

ELINTARVIKKEIDEN MYYNNIN LUVANVARAISUUDESTA

Elintarvikelain 13§:n mukaan tilapäiseen elintarvikkeiden myyntiin tarkoitettu myyntipaikka ei tarvitse terveydensuojeluviranomaisen hyväksymistä. Tilapäisellä myynnillä tarkoitetaan toimintaa, jota tehdään harvemmin kuin kerran kuukaudessa ja joka ei yhtäjaksoisesti kestä kauemmin kuin kaksi vuorokautta.

Tilapäisestä myyntipaikasta tulee kuitenkin tehdä ilmoitus terveydensuojeluviranomaiselle (terveystarkastajalle), joka voi ilmoituksen johdosta antaa tarvittavia ohjeita tai määräyksiä. Jos kysymyksessä on suurempi tapahtuma, jossa on useampia elintarvikkeiden myyjiä, ilmoituksen voi tehdä jokainen myyjä erikseen tai esim. tapahtuman järjestäjä tai torialueen haltija.

Tilapäisiltä myyjiltä ei yleensä edellytetä kirjallista omavalvontasuunnitelmaa, mutta se ei kuitenkaan poista heidän velvollisuuttaan suorittaa omavalvontaa käytännössä. Kylmäsäilytystä tarvitsevat tuotteet tulee säilyttää vaaditussa lämpötilassa, valmistuksessa ja myynnissä käytettävien välineiden tulee olla puhtaita, pakattujen tuotteiden pakkausmerkintöjen tulee olla säädösten mukaiset ja helposti pilaantuvia elintarvikkeita käsittelevillä henkilöillä tulee olla hygieniaosaamistodistus sekä lääkärin tai terveydenhoitajan todistus terveydentilastaan (todistus tartuntatautivapaudesta).

Hygieniaosaaminen (hygieniapassi)

Hygieniaosaaminen on osa omavalvontaa. Henkilöt, jotka käsittelevät pakkaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita ovat velvollisia todistamaan osaamisensa hygienia- osaamistodistuksella. Muut elintarvikealalla työskentelevät eivät tarvitse hygieniapassia, heille riittää kun on tehtävien hoitamiseen riittävät tiedot elintarvikehygieniaosaamisesta.

JOS MYYT VAIN KAHVIA, PULLAA, LIMSAA ja KARKKIA, ET TARVITSE HYGIENIAPASSIA. Sinulla on kuitenkin oltava riittävät tiedot elintarvikehygieniasta, käytännössä samat tiedot kuin passin haltijoilla. Jos sen lisäksi myyt SATUNNAISESTI esim. grillattua makkaraa, et vieläkään tarvitse passia.

Mutta jos myyt SÄÄNNÖLLISESTI esim. grillimakkaroita, kalatuotteita ym. helposti pilaantuvia pakkaamattomia elintarvikkeita, SILLOIN SINULLA ON OLTAVA HYGIENIAPASSI!

Ilmoitus elintarvikkeiden tilapäisestä myynnistä (tulosta tai talleta lomake, täytä ja toimita terveystarkastajalle)

Lisätietoa elintarvikkeiden torilla ja muualla ulkona tapahtuvasta myynnistä ja valmistuksesta

Lisätietoja elintarvikkeiden myyntiin liittyvistä luvista ja ilmoituksista antaa terveystarkastaja Eeva Rautiainen, puh. 0400 396 863, sähköposti: eeva.rautiainen@sodankyla.fi

 

2. VAKUUTUKSET

Pääsääntöisesti tilaisuuden järjestäjille suositellaan vastuuvakuutusta ja talkoovakuutusta, riippuen tapahtuman luonteesta. Vastuuvakuutuksesta korvataan vakuutetussa toiminnassa vakuutuksen voimassaolo-alueella toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko, joka todetaan vakuutuskauden aikana ja josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan vastuussa.

Vastuuvakuutuksen kattavuus edellyttää aina huolimattomuutta tai tuottamusta. Esimerkki voisi olla, että esiintymislava on järjestäjän toimesta huolimattomasti kasattu ja lakoaa kesken tilaisuuden, jonka seurauksena katsojia vahingoittuu. Jos järjestäjä todetaan vahingonkorvauslain mukaan korvausvelvolliseksi, kattaa myös vastuuvakuutus. Tilaisuuden järjestäjän vastuuvakuutus hinnoitellaan toiminnasta riippuen kilpailijamäärän tai osallistuja/ kävijämäärän perusteella.

Talkoovakuutus voidaan ottaa tilaisuuteen talkootöitä tekeville eikä se koske palkkaa saavia työntekijöitä. Vakuutuksen hintaan vaikuttaa talkoolaisten lukumäärä ja vakuutuksen kesto.

Vakuutusyhtiöt

3. TURVALLISUUSSUUNNITELMA

Turvallisuussuunnitelma on lain mukaan tehtävä jokaisesta tapahtumasta ja suunnitelman laajuus suhteutetaan tapahtuman kokoon ja resursseihin. Turvallisuussuunnitelman lähtökohtana on kartoittaa mahdolliset riskit etukäteen ja ennaltaehkäistä ne mahdollisimman hyvin. Jonkinlainen ensiapuvalmius on aina oltava, jotta tiedetään mitä tehdään jos jotakin sattuu. Pienessä tapahtumassa, esim. rantakalaillassa voi riittää pelkkä nimetty vastuuhenkilö. Kyläyhdistys voi tehdä esim. yhden suunnitelman, jossa on liitteinä sen eri tapahtumat vastuuhenkilöineen.

Järjestäjän vastuulla on perehdyttää tapahtumahenkilökunta turvallisuussuunnitelman sisältöön ja lähettää suunnitelma ajoissa, ennen tapahtumaa Lapin Pelastuslaitoksen Enontekiön toimipaikkaan joko postitse os. Lapin Pelastuslaitos Enontekiö,Tuohustie 4, 99400 ENONTEKIÖ tai sähköpostitse pohto.kirkkala@lapinpelastuslaitos.fi

Alla turvallisuussuunnitelmapohja, jonka voit tulostaa ja täyttää käsin tai tallentaa sen koneellesi ja täyttää siellä! Lomakkeen lopussa on ohje onnettomuuden tai sairauskohtauksen varalta sekä ohje tulipalotilannetta varten!

Tästä pääset esitäytettyyn turvallisuussuunnitelman mallilomakkeeseen

Turvallisuussuunnitelma (doc)

Turvallisuussuunnitelma (PDF)

 

 

4. TYÖNTEKIJÄN PALKKAAMINEN

www.palkka.fi

Palkka.fi-palvelun avulla voit tehdä kaikki palkanlaskentaan liittyvät tehtävät. Se on tarkoitettu erityisesti sellaisille palkanmaksajille, jotka maksavat harvoin palkkoja eivätkä välttämättä ole selvillä kaikista työnantajavelvoitteista. Sellaisia ovat esim. pienyritykset ja kotitaloudet sekä erilaiset yhdistykset ja järjestöt. Palvelu soveltuu palkanlaskentaan, jossa työntekijämäärä on samanaikaisesti keskimäärin 1-5 henkeä.

Palkanlaskijan ei palkka.fi-palvelua käyttäessään tarvitse tietää esimerkiksi työntekijän palkasta perittävien työttömyys- tai työeläkevakuutusmaksujen prosentteja. Palvelu avustaa valitsemaan oikean työeläkevakuutuksen sen mukaan, onko työntekijä vakuutettava TEL:n, LEL:n vai TaEL:n mukaan. Palvelu myös muistuttaa käyttäjää: tapaturmavakuutus on aina otettava ennen kuin työntekijä aloittaa työnsä!

Palkka.fi-palvelu on käyttäjälleen maksuton palvelu, jota valtio ja vakuutusyhtiöt ylläpitävät. Maksutoimeksiantojen suorittamisesta pankit perivät maksajan kanssa sopimansa hinnan. Maksusuoritukset voi hoitaa minkä tahansa pankin kautta.

5. TEKIJÄNOIKEUS

Kun tapahtumassa on musiikkia tarvitset esittämiseen luvan musiikin tekijöitä edustavalta
Teostolta ja sopimuksen äänitteellä esiintyviä taiteilijoita ja äänitetuottajia edustavan Gramexin kanssa. Teoston luvan tarvitset aina kun musiikkia esitetään julkisesti riippumatta musiikin esityslähteestä. Lisäksi sinun tulee tehdä sopimus Gramexin kanssa tai tehdä sinne ennakkoilmoitus, jos käytät tallennettua musiikkia tai musiikkivideoita. Tapahtuman jälkeen on toimitettava yleisömäärä- ja lipputulotiedot (jos yleisömäärä yli 200) sekä ohjelmailmoitus Teostolle. Tarvittavat lomakkeet täyttöohjeineen löytyvät heidän sivuiltaan.

Tarkista ennen tapahtumaa esim. urheiluseuran pääjärjestöltä maksetaanko mahdolliset tekijänoikeusmaksut jäsenseurojen osalta esim. musiikin käytöstä heidän kauttaan.

Yleistä tekijänoikeuksista

Teosto – Säveltäjien, sanoittajien, sovittajien ja musiikin kustantajien tekijänoikeusjärjestö. Teosto myöntää luvat musiikin käyttöön, kerää siitä korvaukset ja tilittää ne musiikin tekijöille.

Gramex– Gramex on muusikkoja, laulajia, kapellimestareita ja äänitteiden tuottajia edustava tekijänoikeusjärjestö, joka kerää näille lain vaatimia korvauksia äänitteiden käytöstä.

Tuotos –Tuotos on elokuva- ja av-tuottajien tekijänoikeusyhdistys. Se toimii av-tuottajien ja katsojien välissä helpottamassa tekijänoikeuskorvausten perimistä ja maksamista sekä tiedon saantia.

Kuvasto –edustaa koti- ja ulkomaisia kuvataiteilijoita, joiden osalta Kuvasto myy käyttöluvan, joka oikeuttaa teoksen käyttämiseen esim. esitteissä, postikorteissa tai käyttöön internet-kotisivulla.

Kopiosto– Kopiosto on tekijöiden, esittäjien ja kustantajien tekijänoikeusjärjestö, joka jakaa korvauksia teosten jälkikäytöstä kaikilla yhteiskuntaelämän aloilla.

6. VUOKRATTAVIA JA VARATTAVIA TILOJA

(Varaukset tehtävä hyvissä ajoin)

Enontekiön liikuntahalli, lisätiedot, hinnat  ja varaukset vapaa-aika, puh. 040 709 0665.

Enontekiön koulun tilat, lisätiedot, hinnat ja varaukset rehtorilta.

Hetan koulun ruokala, lupa vuokraukseen ruoka- ja  puhtauspalv.päällikkö Seija Keskitalo, puh. 040-766 9858, seija.keskitalo@enontekio.fi

Enontekiön kirkko, puh. 040-770 2073

Seurakuntakoti, lisätiedot ja varaukset kirkkoherranvirastosta, puh. 040-770 2073
Vuokra 70 €/vrk.
Seurakuntakodin siivouksesta huolehtii vuokraaja. Pöytäliinojen käytöstä laskutus pesulalaskun mukaan. Jos keittiössä valmistetaan ruokaa, jonkun seurakunnan emäntäringistä on oltava vastaavana emäntänä.
Kun kyseessä on pelkkä kahvitus, pääemäntää ei tarvita.
Hygieniapassi tarvitaan, kun ollaan elintarvikkeiden kanssa tekemisissä!

Karesuvannon kappeli, lisätiedot ja varaukset kirkkoherranvirastosta, puh. 040-770 2073
Vuokra on 50 € ja samat säännöt kuin seurakuntakodilla.

Peltovuoman Nuorisoseuran talo, Kalevi Keskitalo, puh.0400-313 188

Tunturi-Lapin luontokeskuksen tilat, puh. 0206 39 7950, tunturi-lappi@metsa.fi
Auditorio (yli 60 paikkaa, digivälineet elokuviin, etäkokouksiin jne.) Auditoriota vuokrataan luontokeskuksen aukioloaikana hintaan 25 €/alkava tunti, 150 €/päivä. Aukioloajan ulkopuolella korotetut hinnat.

Kokoustilan vuokraus:
Erillinen kokoustila 10 henkilölle. Varustukseen kuuluvat piirtoheitin, fläppitaulu, sovittaessa myös datatykki. Kokoustilan vuokra on 15 €/alkava tunti luontokeskuksen aukioloaikana.

Luontokeskuksen aukioloaikojen ulkopuolinen päivystys:
Luontokeskuksen avaaminen aukioloaikojen ulkopuolella esim. matkailuyrittäjän tuomille ja yrittäjän itse opastamille ryhmille: 50 €/alkava tunti, sunnuntaisin ja arkipyhinä 100 €/tunti. Ulkopuolinen päivystys on sovittava hyvissä ajoin!

Opastukset luontokeskuksessa:
50 euroa / ryhmä / alkava tunti. Luontokeskuksen aukioloaikojen ulkopuolella ryhmäopastuksen hinta on kaksinkertainen. Ryhmän suositeltava maksimikoko on 30 henkeä.
Pihan tulistelupaikka samoin kuin Jyppyrän näköalakota ovat maksutta käytössä “jokamies” -periaatteella. Muusta käytöstä tulee aina sopia Metsähallituksen kanssa.
Luontokeskuksessa on kahvila.

Enontekiön kotiseutumuseo, Enontekiön Kehitys Oy, 040 571 2772

Hotelli Hetan Majatalo, puh. 016-554 0400, info@hetan-majatalo.fi

Hotelli Jussantupa, puh. 040-688 2200, jussantupa@jussantupa.fi

Paavontalo, puh. 016-521 021, tiloja vuokrataan pitopalveluperiaatteella.

Ruijantien torialue, Enontekiön Kehitys Oy, 040 571 2772

7. VÄLINE YM. TAVARAVUOKRAUS

Hetta Hiihtomaa, puh. 040 586 4428, vuokraa lumilautailu- ja lasketteluvälineitä, suksia, monoja, sauvoja, ahkioita, lumikenkiä ja potkureita. Lisätiedot ja hinnat.

Palojärven kyläseura, Leena Palojärvi, puh. 0400-555 342, Tanja Rautio, puh. 040- 753 2574
Kahviastiasto 50 hengelle (Arabia Kesti), 25 €/vrk (sis. Hackmanin ruokailuvälineet)
Ruoka-astiasto 50 hengelle (Arabia Kesti), 30 €/vrk (sis. Hackmanin ruokailuvälineet)
Kahvinkeitin 10 L (perkulaattori)
2 kpl 3 L terästermospulloja, 5 €/vrk/yht.
Teräskattila 14 L, 5 €/vrk
Teräskattila 10 L, 5 €/vrk
Teräskahvipannu 5 L, 5 €/vrk
Teräksiset liemikulhot kannella, 10 €/vrk, 8kpl
4 kpl valkoisia pöytäliinoja, 10 €/vrk/yht + pesulapesu
12 hengen laavu (sis. laavupuut), 15€/vrk (pystytyspalvelu)
Kaasugrilli (sis. kaasun), 17 €/vrk
Lihamylly 720W, 15 €/vrk
Muurinpohjapannu (sis. kaasupullo ja poltin), 10 €/vrk
Halkomakone 30€/vrk

Kilpisjärven Saana-Veikot, 040-771 6588, vuokrataan soppatykki, hinta sop. mukaan.

Tunturi-Lapin luontokeskus, puh. 0206 39 7950, vuokrataan lumikenkiä.

8 Tiedottaminen

TIEDOTUSVÄLINEIDEN SÄHKÖPOSTIOSOITTEITA:

Enontekiön Sanomat/Muistilappu-palsta ja toimitus: info.enontekionsanomat@slpmedia.fi
Menovinkit/Lapin radio: menot.lr@yle.fi, rovaniemi@yle.fi
Toimitus Lapinradio: rovaniemi@yle.fi
Toimitus Saamen radio: sami.radio@yle.fi
Menot/Lapin Kansa: ilmoita tätä kautta tapahtumat
Toimitus Lapin Kansa: toimitus@lapinkansa.fi

9. Tapahtumien rahoitukseen liittyviä linkkejä

Taike
Suomen kulttuurirahasto