Liikunta ja vapaa-aika

Yhteistyöasiakirja

Yhteistyöasiakirjaan on kirjattu Enontekiön kunnan ja kolmannen sektorin välisen yhteistyön muodot, avustusperiaatteet sekä tilojen käytön mahdollisuudet.

Yhteistyöasiakirja Ja Avustusten Jakoperusteet