Liikunta ja vapaa-aika

Yhteistyöasiakirja

Yhteistyöasiakirjaan on kirjattu Enontekiön kunnan ja kolmannen sektorin välisen yhteistyön muodot, avustusperiaatteet sekä tilojen käyttön mahdollisuudet. Asiakirja käydään toimijoiden kesken läpi kerran vuodessa yhdistysfoorumissa, minkä jälkeen sitä tarvittaessa päivitetään.

Yhteistyöasiakirja ja avustustukset jakoperiaatteet