Liikunta ja vapaa-aika

Avustukset

Vuoden 2018 nuoriso-, liikunta,- ja kulttuuritoimen avustukset haettavissa 30.4.2018 mennessä. Liikunnan kohdeavustusten hakeminen 31.5.2018 tai 30.11.2018 mennessä.

Eanodaga gielda almmuha ohcanláhki jagi 2018 kultuvra, -nuorat- ja lihkadeapmidoaimma doarjagat. Doarjagiid ohcanáigi nohká be 30.4.2018. Lihkadandoaimma čuozáhatdoarjagat leat ohcanláhkai 31.5.2108 ja 30.11.2017 rádjai.


Avustus liikuntatapahtumiin enontekiöläisille toimijoille
Avustuksen suuruuden määrää tapahtuman kesto, vaativuus, osanottajamäärä, talkoolaisten määrä. Lisäksi kunta voi antaa välineitä ja työntekijöiden henkilökohtaista tapahtuma-apua eri sopimuksesta.

Avustus ulkopaikkakuntalaisten järjestämille liikuntatapahtumille
Avustuksen suuruuden määrää tapahtuman kesto, vaativuus, osanottajamäärä, talkoolaisten määrä sekä tapahtumalla saavutettava näkyvyys myös oman kunnan ulkopuolella. Lisäksi kunta voi antaa välineitä ja työntekijöiden henkilökohtaista tapahtuma-apua eri sopimuksesta.

Perus- ja kohdeavustukset urheiluseuroille, kyläyhdistyksille ja järjestöille

Nuorisotoimen avustukset annetaan perus- ja kohdeavustuksina.

Kulttuuriavustukset annetaan tapahtuma-avustuksina.

Kylien latujen ja jääkentien hoitoon myönnetävät avustukset.

Kokeilu Säkki innovatiivisiin kokeiluihin
Avustus kokeiluihin, jotka tuovat uudenlaista toimintaa ja tapahtumia Enontekiölle tukemaan asukkaiden hyvinvointia tai kunnan elinvoimaisuutta. Myönnetään hakemuksesta uuden laisen toiminnan käynnistämistä varten kerta-luonteisesti kokeiluun 1000 euroa. Edellytyksenä on, että toimija ei saa muualta tukea kokeiluun.

HAKULOMAKKEET:

Perusavustus

Kohde- ja erityisavustus

Kulttuuriavustusta voi hakea myös vapaamuotoisella hakemuksella.


Avustuksia ei myönnetä tapahtumaan tai toimintaan, joka on jo toteutunut. Jälkikäteen haettavia hakemuksia ei oteta käsittelyyn. Hankkeisiin, jotka tukevat merkittävästi liiketoimintaa tai joiden pääasiallinen tarkoitus on voiton tavoittelu. Hyvien tapojen vastaiseen toimintaan.

Kunnanvaltuusto vahvistaa vuosittain talousarvion hyväksymisen yhteydessä avustusmäärärahan. Kunnanhallitus hyväksyy avustusten myöntämisperusteet. Kunnanjohtaja päättää avustusmäärärahojen jakamisesta.

Avustuksen hakijan tulee sitoutua kunnan avustuspäätöksen mukaisesti antamaan selvityksen avustuksen käytöstä annetun määräajan kuluessa. Mikäli pyydettyä selvitystä ei anneta annettuun määräaikaan mennessä, avustus peritään takaisin.

Avustuspäätöksistä voi hakea kuntalain mukaisesti oikaisua oikaisuvaatimuksella kunnanhallitukselle.

Perusteet avustusten myöntämiselle on kirjattu Enontekiö-konsernin ja yhdistysten yhteistyöasiakirjassa

Liikuntatoimialan avustusten jakoperusteet
Nuorisotoimialan avustusten jakoperusteet