Liikunta ja vapaa-aika

Avustukset

Enontekiön kunnan myöntämät avustukset ovat haettavissa 31.1.2019  klo 15 saakka.
Hakemukset toimitetaan sähköpostitse: kirjaamo@enontekio.fi
tai postitse:
Enontekiön kunta, kirjaamo
Ounastie 165, 99400 Enontekiö

Sähköpostin osoitekenttään tai kirjekuoreen merkintä, mitä avustusta haetaan.
Hakulomakkeet löytyvät toimialojen alta ja lomakkeita saa myös kunnanvirastolta.

Hakuohjeet löytyvät näistä asiakirjoista, tutustu niihin huolellisesti:
Yhdistysyhteistyöasiakirja
Avustusten jakoperusteet (liite1)


Vapaa-aika

Liikunnan toiminta-avustus
Liikunnan kohde- ja erityisavustus: tapahtuma-avustus, koulutusavustus, leiriavustus, välineavustus ja erityisavustus

Nuorisotoimen toiminta-avustus
Nuorisotoimen kohdeavustus: tapahtuma-avustus, koulutusavustus, retki- ja leiriavustus, välineavustus

Liikunta ja nuorisoavustusten hakulomake, PDF

Jos sähköisesti täytettävä lomake ei aukea koneellasi samannäköisenä kuin PDF-lomake, niin käytä PDF-lomaketta, jotta kaikki tiedot tulevat täytetyiksi.
Liikunta ja nuorisoavustusten hakulomake.docx, sähköisesti täytettävä

HYTE-avustus on tarkoitettu kuntastrategian ja hyvinvointisuunnitelman mukaiseen terveellisen ja liikunnallisen elämäntavan edistämiseen paikallisille yhteisöille (vapaamuotoinen hakemus)

Lisätietoja: ma. toimistosihteeri Anne Keskitalo-Hohti, 040 7090665, anne.keskitalo-hohti@enontekio.fi


Kulttuuri

Kohdeavustus tapahtumien järjestämiseen
Kulttuurin kohdeavustuksen hakulomake, sähköisesti täytettävä
Kulttuurin kohdeavustuksen hakulomake, PDF

Lisätietoja: kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori Heli Nurmi, 040 5380712, heli.nurmi@enontekio.fi


Infrastruktuuri

Avustus kylien latujen ja jääkenttien kunnostukseen ja hoitoon.
Avustus on tarkoitettu latujen ja jääkenttien hoitamiseen kylätoimikuntien, urheilujärjestöjen tms.talkootyöllä. Avustuksella korvataan ensisijaisesti käyttökuluja.

Latujen Ja Jääkenttien kunnossapito avustushakemus 2019

Lisätietoja: rakennusmestari-rakennustarkastaja Kalevi Keskitalo, 040 7556074, kalevi.keskitalo@enontekio.fi


Kehittäminen ja elinvoima toimialan avustukset

Avustus yritysten latupooleille (hakuaika 31.1.2019 klo 15.00 mennessä)

Yritysten latupoolit tuottavat palveluita matkailuyritysten asiakkaille ja palvelut ovat myös kuntalaisten käytössä, joten avustusta myönnetään näillä perusteluilla.

Avustusta haetaan vapaamuotoisella hakemuksella. Hakijana tulee olla rekisteröity yhdistys tai yritys. Hakemuksesta tulee ilmetä haettava summa, kuvaus tuen käyttötarkoituksesta sekä arvio toiminnan kokonaiskustannuksista. Hakemuksen liitteenä tulee olla yrityksiltä kaupparekisteriote ja yhdistyksiltä yhdistysrekisterinumero, toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä vuodelta. Toimintasuunnitelma ja talousarvio sille kaudelle, jolle avustusta haetaan. Liitteet on toimitettava heti kun mahdollista.

Tuensaajan tulee raportoida avustuksen käytöstä 2 kk toiminnan jälkeen, kuitenkin viimeistään 30.6.2019.

Haku tapahtuu ensisijaisesti sähköisessä muodossa sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@enontekio.fi. Otsikkokenttään: Avustus yritysten latupooleille.

Hakemuksen voi toimittaa myös postitse osoitteeseen Enontekiön kunta, Kirjaamo, Ounastie 165, 99400 Enontekiö. Kuoreen merkintä: Avustus yritysten latupoolille.

Lisätietoja: Hannu Autto, puh. 0400 -132 798, hannu.autto@enontekio.fi

Elinvoimaa edistävät merkittävät tapahtumat (hakuaika 31.1.2019 klo 15.00 mennessä)

Tuki myönnetään harkinnanvaraisesta ja vuosittaisen talousarvion puitteissa Enontekiöllä järjestettäviin tapahtumiin tai alueella järjestettäviin suurtapahtumiin. Sitä voidaan myöntää kunnan ulkopuolisille toimijoille. Tuen määrään vaikuttaa tapahtuman osanottajamäärä, paikallinen ja erityisesti ulkopuolinen näkyvyys, tapahtuman vaikuttavuus elinkeinoelämälle sekä kunnan imagoarvojen tukeminen.

Avustusta haetaan vapaamuotoisella hakemuksella. Hakijana tulee olla rekisteröity yhdistys tai yritys. Hakemuksesta tulee ilmetä haettava summa, kuvaus tuen käyttötarkoituksesta sekä arvio kohteena olevan toiminnan kokonaiskustannuksista. Hakemuksen liitteenä tulee olla yrityksiltä kaupparekisteriote ja yhdistyksiltä yhdistysrekisterinumero, toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä vuodelta. Toimintasuunnitelma ja talousarvio sille kaudelle, jolle avustusta haetaan. Liitteet on toimitettava heti kun mahdollista.

Tuensaajan tulee vapaamuotoisesti raportoida avustuksen käytöstä viimeistään kahden (2) kuukauden kuluttua tapahtumasta.

Haku tapahtuu ensisijaisesti sähköisessä muodossa sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@enontekio.fi. Otsikkokenttään: Avustus tapahtumille

Hakemuksen voi toimittaa myös postitse osoitteeseen Enontekiön kunta, Kirjaamo, Ounastie 165, 99400 Enontekiö. Kuoreen merkintä: Avustus tapahtumille

Lisätietoja: Hannu Autto, puh. 0400 -132 798, hannu.autto@enontekio.fi
Kokkeilusäkki – innovatiivisiin kokeiluihin (jatkuva haku)

Myönnetään kokeiluihin, jotka tuovat uudenlaista toimintaa ja tapahtumia Enontekiölle tukemaan asukkaiden hyvinvointia tai kunnan elinvoimaisuutta. Myönnetään harkinnanvaraisesti hakemuksesta kertaluonteisesti enintään 1000 €.

Avustusta haetaan vapaamuotoisella hakemuksella. Hakijana tulee olla rekisteröity yhdistys tai yritys. Hakemuksesta tulee ilmetä haettava summa, kuvaus tuen käyttötarkoituksesta sekä arvio kohteena olevan toiminnan kokonaiskustannuksista. Hakemuksen liitteenä tulee olla yrityksiltä kaupparekisteriote ja yhdistyksiltä yhdistysrekisterinumero, toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä vuodelta.

Tuensaajan tulee vapaamuotoisesti raportoida avustuksen käytöstä viimeistään kahden (2) kuukauden kuluttua toiminnasta / tapahtumasta.
Haku tapahtuu ensisijaisesti sähköisessä muodossa sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@enontekio.fi. Otsikkokenttään: Kokkeilusäkki

Hakemuksen voi toimittaa myös postitse osoitteeseen Enontekiön kunta, Kirjaamo, Ounastie 165, 99400 Enontekiö. Kuoreen merkintä: Kokkeilusäkki
Lisätietoja: Hannu Autto, puh. 0400 -132 798, hannu.autto@enontekio.fi