Liikunta ja vapaa-aika

Kysely kulttuuripalveluista 2019

Millaisia kaikille avoimien kulttuuripalveluiden tulisi olla, jotta ne olisivat kiinnostavia? Saatko riittävästi tietoa kulttuuritarjonnasta? Puuttuuko Enontekiöltä taide- ja kulttuuritoimintaa, jonka koet tärkeäksi? Entä millaisiin kulttuuritapahtumiin haluaisit osallistua kotikunnassasi?

Yksi osa Enontekiön kunnan kulttuuripalveluiden toimintaa ovat erilaiset kulttuuritilaisuudet ja -tapahtumat, joita järjestämme paikallisten toimijoiden kanssa kaiken ikäisille kuntalaisille. Pyrimme myös tallentamaan ja välittämään paikallisia perinteitä tuleville sukupolville. Kutsumme nyt asukkaita arvioimaan nykyistä toimintaamme sekä ideoimaan uutta. Kehittämisehdotusten lisäksi voit kertoa myös onnistumisista.

Keräämme palautetta ja ideoita verkkokyselyllä 15.3.2019 saakka. Arvioimme olemassa olevia palveluita palautteen perusteella ja lupaamme toteuttaa parhaat, toteuttamiskelpoiset ideat.

Vastaa kyselyyn Enontekiön kunnan kulttuuripalveluista. Samalla voit osallistua suklaapalkinnon arvontaan.

Kyselyn tietosuojaseloste

Kysely Enontekiön kunnan kulttuuripalveluista