Liikunta ja vapaa-aika

Puolen Lapin Kansalaisverkko

Puolen Lapin Kansalaisverkko laajenee Tunturi-Lappiin

Pohjois- ja Itä-Lapissa aiemmin toiminut kansalaisportaali, www.plappi.fi on vakiinnuttanut olemassaolonsa ja jatkaa nyt myös Tunturi-Lapin kansalaisten tietoyhteiskunta-valmiuksien aktiivista kehittämistä.

Kansalaisverkko on helppokäyttöinen ja erittäin edullinen tapa kylille, yrityksille ja yhdistyksille saattaa palvelut ja tiedotus sähköiseen muotoon – kaikkien tietoisuuteen tai rajoitetusti omalle kohderyhmälle, omien tarpeiden mukaan. Käyttöliittymä ja palvelu toimivat nykyaikaisesti mistä tietokoneelta tahansa aikaan ja paikkaan katsomatta.

Puolen Lapin Kansalaisverkko-hankkeen ensisijaisina tavoitteina on:

  • parantaa seutukuntien kylien ja mikroyritysten sekä yhdistysten ja yksittäisten kansalaisien tietoverkkovalmiuksia ja -osaamista
  • tuottaa kohderyhmiä koskevaa laadukasta ja aktiivista sisältöä kansalaisverkkoon
  • edesauttaa kyliin rakennettavien laajakaistayhteyksien käyttöönottoa ja hyödyntämistä

Palvelun sisällön osalta keskitytään entistä tiukemmin alueellista lisäarvoa tuottaviin ja antaviin sisältökokonaisuuksiin, kuten:

  • yhdistysten, mikroyritysten ja kylien omat kotisivut
  • tapahtumakalenterit
  • ilmainen sähköposti
  • osta ja myy sekä keskustelupalstat
  • erilaiset kyselyt

Uutuutena kansalaisverkossa on seutukuntien poliisitiedotteet. Sivuston graafinen ulkoasu tullaan uudistamaan kuluvan vuoden aikana, samassa yhteydessä käytettävyyttä tullaan parantamaan.

Hankkeen toimihenkilöinä ovat 1.10.2006 lukien aloittaneet projektipäällikkö Jussi Rantamo apunaan kouluttajat Sanna Isojärvi ja Pirjo Korkalainen.

Hanketta hallinnoi Pohjois-Lapin alueyhteistyön kuntayhtymä. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 162.500 €. Hanketta rahoittaa ESR, Lapin Lääninhallitus, alueen toimintaryhmät, kunnat ja yksityiset toimijat.

Lisätietoja:
projektipäällikkö Jussi Rantamo
Puh. 0400 – 296 898 tai sähköposti jussi.rantamo@plappi.fi

Valmistuneita sivuja:

http://www.plappi.fi/kunnat/enontekio/

Hetta – http://www.plappi.fi/kunnat/enontekio/kylatoiminta/hetta/
Palojoensuu – http://www.plappi.fi/kunnat/enontekio/kylatoiminta/palojoensuu/