Arkisto

Kategoriat
tammikuu 15, 2020

Luokanopettaja

Opetustoimessa haettavana

Saamenkielisen luokanopettajan viransijaisuus 2.3. – 30.5.2020, sijoituspaikkana Hetan peruskoulu.
Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen nro 986/98 mukaan. Hakemuksiin tulee liittää kelpoisuutta osoittavat todistukset sekä ansioluettelo. Virkaan valittavan on esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen voimassa oleva rikosrekisteriote. Palkkaus määräytyy OVTES:n mukaan.

Hakemus tulee jättää 31.1.2020  klo 15.00 mennessä osoitteella:
Enontekiön opetustoimi , Ounastie 165, 99400 Enontekiö

Lisätietoja antaa hallinnollinen rehtori Riitta Peltovuoma, puh. 040 143 8943, riitta.peltovuoma@enontekio.fi.

Enontekiön kunnan työpaikka on savuton.

Sámegielat luohkkáoahpaheaddji virgesadjásašvuohta 2.3. – 30.5.2020, sajustanbáiki Heahtá vuođđoskuvla.
Gelbbolašvuođagáibádusat mearrašuvvet oahpahusdoaimma bargoveaga gelbbolašvuođagáibádusain addojuvvon ásahusa nr 986/98 mielde. Ohcamušaide galgá laktit gelbbolašvuođaduođaštusaid sihke ánsologahallama. Virgái válljejuvvon ferte doaimmahit oaidninláhkai mánáiguin bargi olbmuid rihkusduogáža čielggadeamis addon lága (504/2002) mieldásaš fámus leahkki váldosa rihkusregistaris. Bálkkámáksin mearrašuvvá OVTES:a mielde.

Ohcamuša galgá guođđit  31.1.2020 dmu 15.00 rádjai čujuhusain:
Eanodaga oahpahusdoaibma, Ounastie 165, 99400 Eanodat.

Lassidieđuid addá rektor Riitta Peltovuoma, tel. 040 143 8943, riitta.peltovuoma@enontekio.fi

Eanodaga gieldda bargosadji lea suovaheapmi.

 


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat