Arkisto

Kategoriat
kesäkuu 24, 2020

Luppokotiin kaksi lähihoitajan tointa

ENONTEKIÖN HYVINVOINTILAUTAKUNTA
julistaa haettavaksi
27.7.2020  klo 15   mennessä.

  1. Lähihoitajan toimi
  2. Lähihoitajan toimi

Lähihoitajien toimien ensisijainen sijoituspaikka on Luppokoti. Luppokoti on Sosiaalihuoltolain mukainen vanhainkoti.  Luppokodissa on 20 asiakaspaikkaa. Työaika jaksotyöaika. Työ on kolmivuorotyötä.

Lähihoitajan työtehtävä edellyttää kykyä itsenäiseen työhön, hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, joustavuutta ja kehittävää työotetta.

Kelpoisuusvaatimuksena  on lähihoitajan tutkinto tai muu vastaava tutkinto (Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015 / 3 §).

Saamenkielentaito katsotaan eduksi.

Työnantaja tukee henkilöstön saamenkielen taidon kehittämistä  ja taidon hankkimista.

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Toimeen valitun tulee toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen toimen vastaanottamista. Tehtävän täytössä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa.

Enontekiön kunta on savuton kunta.

Lähihoitajien toimista antaa tietoja vanhustenhuollon palvelupäällikkö Miia Ahlholm puh. 040 559 8367.

Hakemukset, joihin on liitetty ansioluettelo sekä kelpoisuuden osoittavat todistukset tulee toimittaa 27.7.2020 kello 15 mennessä sähköisesti osoitteeseen kirjaamo(at)enontekio.fi tai postitse osoitteeseen Enontekiön kunnan kirjaamo, Ounastie 165, 99400 ENONTEKIÖ.

Enontekiön hyvinvointilautakunta

EANODAGA BURESVEADJINLÁVDEGODDI
almmuha ođđásit ohcanláhkai
27.7.2020 dmu 15 rádjai

  1. Lagašdivššára doaimma
  2. Lagasdivššára doaimma

Lagašdivššáriid doaimmaid ovdasaji sajustanbáiki lea Luppokoti. Luppokoti lea Sosiálafuolahuslágas dárkkuhuvvon boarrásiidruoktu. Luppokotis lea 20 áššehasbáikki. Bargoáigi áigodatbargoáigi. Bargu lea golmmavuorrobargu.

Lagašdivššára bargu eaktuda návcca iešráđálaš bargamii, buriid gulahallan- ja ovttasbargandáidduid, njuovžilvuođa ja ovddideaddji bargovuogi.

Gelbbolašvuođagáibádussan lea lagašdivššára dutkkus dahje eará vástideaddji dutkkus (Sosiálafuolahusa ámmátbargobeagas addojuvvon lága 817/2015/ 3 §).

Sámegieladáidu gehččojuvvon ovdun.

Bargoaddi doarju bargiid sámegieladáiddu ovddideami  ja dáiddu skáhppoma.

Bálká mearrašuvvá GVBES:a mielde. Doipmii válljejuvvon galgá doaimmahit dohkálaš doavttirduođaštusa dearvvasvuođadilistis ovdal doaimma vuostáváldima. Barggu deavdimis čuvvojuvvo 6 mb:a geahččalanáigi.

Eanodaga gielda lea suovahis gielda.

Lagašdivššáriid doaimmaid birra addá dieđuid boarrásiidfuolahusa bálvalushoavda Miia Ahlholm tel. 040 559 8367.

Ohcamušaid, maidda leat laktojuvvon ánsologahallan sihke gelbbolašvuođaduođaštusat, galgá doaimmahit 27.7.2020 dmu 15 rádjai čujuhussii šleađgapoasttain; kirjaamo(at)enontekio.fi dahje Eanodaga ahkeolbmuid bálvalusat, Ounastie 165, 99400 EANODAT

Eanodaga buresveadjinlávdegoddi


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat