Arkisto

Kategoriat
maaliskuu 28, 2018

Nuoriso-, liikunta-, ja kulttuuriavustukset haettavissa

Enontekiön kunta julistaa haettavaksi kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimen vuoden 2018 avustukset

1. Kulttuuritapahtuma- ja kulttuuritoimen kohdeavustuksia enintään 6000 €
2. Nuorisotoimen avustuksia perus- tai kohdeavustuksena 4500 €
3. Liikuntatoimen perusavustuksia paikallisille liikuntajärjestöille enintään 6000 €.

Liikuntatoimen kohdeavustukset:
1. Kohdeavustuksia paikallisille liikuntajärjestöille vähintään 2650 € koulutukseen,
leireihin, tapahtumiin ja välineavustuksiin.
2. Erityisavustuksia paikallisille liikuntajärjestöille liikuntatilavuokriin 2000 €.
3. Kohdeavustuksia liikuntatoimintaa järjestäville kyläyhdistyksille enintään 1000 €

Avustukset haetaan Enontekiön kunnalta joko perusavustuslomakkeella tai kohde- ja erityisavustuslomakkeella. Kulttuuritoimen avustushakemukset voivat olla myös vapaamuotoisia.

Avustusten hakuaika päättyy ma 30.4.2018.
Liikuntatoimen kohdeavustukset on haettava 31.5.2018 ja 30.11.2018 mennessä.

Avustushakemukset liitteineen toimitetaan osoitteeseen:
Enontekiön kunta
Vapaa-aikatoimi
Ounastie 165
99400 Enontekiö

Lisätietoja, ohjeita ja hakulomakkeita:
Vapaa-aikasihteeri Inka Alapuranen puh. 040 7090665 inka.alapuranen@enontekio.fi
Kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori Heli Nurmi puh. 040 5380712 heli.nurmi@enontekio.fi

Hakulomakkeet ja jakoperusteet


Eanodaga gielda almmuha ohcanláhkai kultur-, nuoraid- ja lihkadandoaimma jagi 2018 doarjagiid

 

1.Kulturdáhpáhus- ja kulturdoaimma čuozáhatdoarjagat eanemustá 6000 €
2. Nuoraiddoaimma doarjagat vuođđo- dahje čuozáhatdoarjjan 4500 €
3. Lihkadandoaimma vuođđodoarjagat báikkálaš lihkadanservviide eanemustá 6000 €

Lihkadandoaimma čuozáhatdoarjagat:
1. Čuozáhatdoarjagat báikkálaš lihkadanservviide uhcimustá 2650 € skuvlejupmái,
leairraide, dáhpáhusaide ja reaidodoarjagiidda.
2. Sierradoarjagat báikkálaš lihkadanservviide lihkadanbáikki láigguide 2000 €
3. Čuozáhatdoarjagat lihkadandoaimma lágideaddji giliservviide eanemustá 1000 €

Doarjagat ohccojit Eanodaga gielddas jogo vuođđodoarjjaskoviin dahje čuozáhat- ja sierradoarjjaskoviin. Kulturdoaimma doarjjaohcamušat sáhttet leat maiddái friijahápmásaččat.

Doarjagiid ohcanáigi nohká má 30.4.2018
Lihkadandoaimma čuozáhatdoarjagat leat ohcanláhkai 31.5.2018 ja 30.11.2018 rádjai.

Doarjjaohcamušat mildosiiguin doaimmahuvvojit čujuhussii:
Eanodaga gielda
A
sttuáiggedoaibma
Ounastie 165
99400 Eanodat

Lassidieđut, rávvagat ja ohcanskovit:
Asttuáiggečálli Inka Alapuranen tel. 0407090665 inka.alapuranen@enontekio.fi
Kultur- ja dieđihankoordináhtor Heli Nurmi tel. 040 5380712 heli.nurmi@enontekio.fi

Ohcanskovit ja juohkinvuođustusat          

 


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat