Arkisto

Kategoriat
huhtikuu 28, 2017

Nuorten kesätyöllistäminen 2017

Enontekiön kunta tukee opiskelijoiden kesäajan työllistymistä

  • kesätyötuella yrityksille ja
  • työllistämällä kunnan toimipisteisiin.

 

Kesätyötuki yrityksille

 

Yrityksille tarkoitetun kesätyötuen hakulomake löytyy täältä.
Hakulomake tulee toimittaa Enontekiön kunnan neuvontaan pe 19.5.2017 mennessä. Tuen myöntämisedellytykset ovat alla.

Kesätyötuki yrityksille/ Tuen myöntämisen edellytykset

– Nuori (koululainen, opiskelija tai nuori vailla tutkintoa tai ammattitaitoa, nuoren tulee olla 15 vuotta täyttänyt) on kesätyönhakijana työ- ja elinkeinotoimistossa.

– Nuorta ei voida työllistää muilla työvoimatoimiston tukitoimenpiteillä.

– Tukeen oikeuttava työaika enintään 1 kk / opiskelija

– Tuki 300 € / kk / nuori, enintään 50 % maksetusta palkasta.

– tuki ei koske perheenjäseniä, ellei työnantaja ole kirjanpitovelvollinen.

– tukea ei voida myöntää, mikäli työllistettävä nuori on ollut samana kesänä kunnan työpaikassa tai toisessa tukityöpaikassa,

– työnantaja sitoutuu noudattamaan työehtosopimuksia ja nuoria työntekijöitä koskevia säädöksiä,

– tuki maksetaan jälkikäteen palkkatodistusta ja kirjallista työsopimusta vastaan,

– työnantajan tukihakemus toimitetaan Enontekiön kunnanvirastoon/neuvontaan viimeistään pe 19.5.2017 mennessä ja

– tukipäätökset pyritään tekemään ke 24.5.2017 mennessä.

 

Kunnan kesätyöpaikat

 

Kunnassa on haettavana 15.5.2017 mennessä kesätyöpaikkoja lähinnä perusturvassa ja sivistystoimessa. Hakulomake kunnan kesätyöpaikkoihin löytyy täältä.Hakulomake toimitetaan kunnanviraston neuvontaan ma 15.5.2017 mennessä.

Lisätietoja antaa palvelu- ja asuntosihteeri gsm 040 481 9484 ja työ- ja elinkeinotoimisto p. 029 503 9644.

 Opiskelijat

Ilmoittautukaa työ- ja elinkeinotoimistoon kesätyönhakijoiksi. Siellä voitte täyttää kesätyöhakemuksen, joka löytyy myös tältä sivulta. Kannattaa olla aktiivinen ja kysyä kesätyöpaikkoja hyvissä ajoin myös mm. alueen yrittäjiltä.

 


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat