Arkisto

Kategoriat
marraskuu 20, 2020

Ohjaajan toimi/ Jođiheaddji doaibma

Ohjaajan toimi, Enontekiö

Enontekiö on pirteä ja mahdollisuuksia täynnä oleva vajaan kahden tuhannen asukkaan ja pinta-alaltaan Suomen kolmanneksi laajin kunta Suomen Lapissa, käsivarressa. Kunta on tunnettu tuntureistaan ja luontomatkailusta ja tarjoaa rauhallisen ja kauniin asuinympäristön sekä erinomaiset harrastusmahdollisuudet.

Enontekiön strategisia vahvuuksia ovat luonto, kulttuuri sekä eksotiikkaa tuova maantieteellinen sijainti pohjoisessa. Kunnassa yhteisöllisyys ja yhteistyö mahdollistavat laadukkaiden hyvinvointipalvelujen tuottamisen ja mahdollisuuden kehittää ja kehittyä omassa työssä. Kuntamme on savuton kunta.

Haemme joukkoomme osaajaa mielenkiintoiseen ja haasteelliseen työhön vammaispalvelujen ja erityishuollon tehtäviin. Toivomme että suhtaudut toimintamalleihin kehittävästi ja kohtaat asiakkaat ennakkoluulottomasti. Kokemus vastaavasta kohderyhmästä ja sen ohjaamisesta on työssä eduksi. Toivomme, että olet innostunut työstäsi ja sinulla on hyvät vuorovaikutustaidot, olet tiimipelaaja ja omat elämänarvosi tukevat tekemäämme työtä. Ajokortti on työssä välttämätön, koska työ vaatii liikkumista. Työmatkoilla käytössäsi on kunnan auto.

Tarjoamme merkityksellisen työn kehittyvässä toimintaympäristössä, mahdollisuuksia kouluttautumiseen ja itsensä kehittämiseen ja innostuneen, työhön sitoutuneen työilmapiirin. Pääset toteuttamaan laadukasta vammaispalvelun ja erityishuollon työtä sekä kehittämään työn sisältöjä. Tukenasi ovat kannustavat ja ammattitaitoiset työkaverit ja yhteistyöverkosto.

Lähityötiimiisi kuuluvat ohjaaja ja kaksi avustajaa. Esimiehenäsi toimii johtava sosiaalityöntekijä. Voit hyödyntää työssäsi myös paikallista ja alueellista yhteistyöverkostoa ja tarjoamme mahdollisuuden työnohjaukselliseen tukeen.

Työtehtäviisi kuuluvat kuntouttavan ja toimintakykyä ylläpitävän työtoiminnan arjen pyörittäminen, suunnittelu ja kehittäminen ja asiakkaiden ohjaus työ- ja päivätoimintakeskus Hyrylässä. Työskentelet toimintakeskuksen tiimivastaavana ja toimit osana asiakkaan verkostoa asiakkaan palvelusuunnittelussa ja palvelujen toteuttamisessa. Vastaat kotihoidon ohjauksesta kehitysvammaisen ja hänen perheensä kanssa, opastat perheitä vammaisen hoidossa, kuntoutuksessa ja sosiaalipalveluiden hakemisessa.

Edellytämme sinulta sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoa tai aiempaa opistoasteista sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammatillista tutkintoa (sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 mukainen kelpoisuus.) Saamenkielen taitosi katsomme eduksi ja työnantaja on halukas tukemaan henkilöstöä saamen kielitaidon hankkimisessa ja kehittämisessä. Mainitsethan hakemuksessasi myös erityistaidoistasi ja kiinnostuksen kohteistasi.

Toimeen valittavan tulee toimittaa kunnan työterveyshuollon todistus hyväksyttävästä terveydentilastaan sekä esittää nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi annetun lain (504/2002) mukainen rekisteriote. Viran täyttämisessä noudatamme kuuden kuukauden koeaikaa.

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan.

Toimi täytetään 1.2.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Lähetä hakemuksesi 10.12.2020 klo 15.00 mennessä opinto- ja työtodistuksineen sähköisesti osoitteeseen kirjaamo(at)enontekio.fi tai postitse osoitteeseen Enontekiön kunnan kirjaamo, Ounastie 165, 99400 ENONTEKIÖ.

Lisätietoja antavat ohjaaja Merja Korkalo puh 040 8650727 ja johtava sosiaalityöntekijä Anne-Maria Näkkäläjärvi puh. 040 5326594.

Enontekiö 20.11.2020
Enontekiön hyvinvointilautakunta

Jođiheaddji doaibma, Eanodat

Eanodat lea ealaskas ja vejolašvuođaid dievva leahkki vádjit guovtti duhát ássi ja viidodaga dáfus Suoma goalmmádin viidásamos gielda Suoma Sámis Giehtaruohttasis. Gielda lea dovddus dan duoddariin ja luondduturismmas ja dat fállá ráfálaš ja čáppa ássanbirrasa sihke erenomáš astoáiggevejolašvuođaid.

Eanodaga strategalaš nanusvuođat leat luondu, kultuvra sihke eksotihka mielddisbukti geográfalaš sajádat davvin. Gielddas searvvušlašvuohta ja ovttasbargu dahket vejolažžan alladássásaš buresveadjinbálvalusaid buvttadeami ja vejolašvuođa ovddidit ja ovdánit iežas barggus. Gieldamet lea suovahis gielda.

Mii ohcat searvámet ámmátolbmo miellagiddevaš ja hástaleaddji bargui lápmásiidbálvalusaid ja sierrafuolahusa doaimmaide. Sávvat ahte leat ovddidanmieđis doaibmamálliid ektui ja deaividat áššehasaid ovdagáttuid haga.

Hárjánupmi vástideaddji áššehasjoavkkus ja dan jođiheamis lea barggus ovdu. Sávvat ahte leat movttiiduvvan barggustat ja dus leat buorit gulahallandáiddut, máhtát ovttas bargat ja du iežat eallinárvvut dorjot du bargama. Vuodjenkorte lea barggus vealtameahttun, go bargu eaktuda johtima. Bargomátkkiin du anus lea gieldda biilla.

Fállat dehálaš barggu ovdáneaddji doaibmanbirrasis, vejolašvuođaid oahppamii ja iežas ovddideapmái ja movttegis, bargui čatnasan bargovuoiŋŋa. Beasat ollašuhttit alladássásaš lápmásiidbálvalusa ja sierrafuolahusa barggu sihke ovddidit barggu sisdoaluid. Du doarjjan leat movttiidahtti ja ámmátdáiddolaš bargoskihpárat ja ovttasbarganfierpmádat.

Lagašbargojovkosat gullet jođiheaddji ja guokte veahkkebargi. Du hoavdan doaibmá jođiheaddji sosiálabargi. Sáhtát ávkin geavahit barggustat maiddái báikkálaš ja guvllolaš oktasašbargofierpmádaga ja fállat vejolašvuođa barggu bagadallandoibmii.

Bargguide gullet veajuiduhtti ja doaibmannávcca doalaheaddji bargodoaimma beaivválaš joraheapmi, plánen ja ovddideapmi ja áššehasaid bagadallan bargo- ja beaivedoaibmaguovddáš Hyryläs. Barggat doaibmanguovddáža tiimivástideaddjin ja doaimmat áššehasa fierpmádaga oassin áššehasa bálvalanplánemis ja bálvalusaid ollašuhttimis. Vástidat ruoktodikšuma bagadallamis lápmásiin ja su bearrašiin, oahpistat bearrašiid lápmása dikšumis, veajuiduhttimis ja sosiálabálvalusaid ohcamis.

Eaktudit dus sosiála- ja dearvvasvuođasuorggi ámmátallaskuvladutkosa dahje ovddit oahpahatdási sosiála- ja dearvvasvuođafuolahussuorggi ámmátlaš dutkosa (sosiálafuolahusa ámmátolbmuin addojuvvon lága 817/2015 mieldásaš gelbbolašvuohta.) Sámegiela máhttu gehččojuvvo ovdun ja bargoaddi lea gearggus doarjut bargiid sámegiela dáiddu skáhppomis ja ovddideamis. Máinnašhan ohcamušastat maiddái iežat sierradáidduin ja beroštumiin.

Doibmii válljejuvvon bargi galgá doaimmahit gieldda bargodearvvasvuođafuolahusa duođaštusa dohkálaš dearvvasvuođadilis sihke ovdan buktit oaidnin láhkai mánáiguin bargiid rihkusduogáža čielggadeami várás addojuvvon lága (504/2002) mieldásaš rihkusregisttarváldosa. Virggi deavdimis čuvvojuvvo guđa mánotbaji geahččalanáigi.

Bálká mearrašuvvá GVBES:a mielde.

Doaibma devdojuvvo 1.2.2021 rájes dahje soahpamuša mielde.

Sádde ohcamuša 10.12.2020 dmu 15.00 rádjai oahppo- ja bargoduođaštusaiguin elektrovnnalaččat čujuhussii kirjaamo(at)enontekio.fi dahje poastta bokte čujuhussii Eanodaga gieldda girjenkantuvra, Ounastie 165, 99400 EANODAT.

Lassidieđuid addiba jođiheaddji Merja Korkalo tel 040 8650727 ja jođiheaddji sosiálabargi Anne-Maria Näkkäläjärvi tel. 040 5326594.

Eanodat 20.11.2020

Eanodaga buorredillelávdegoddi


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat