Arkisto

Kategoriat
toukokuu 15, 2018

Opetustoimessa haettavana hanketyöntekijän tehtävä

Enontekiön kunnan opetustoimessa uudelleen haettavana

HANKETYÖNTEKIJÄ  ajalle 1.8 – 31.12.2018  (mahdollisesti jatkuu kevätlukukauden)

Kiertävän hanketyöntekijän tehtäviin kuuluu Rievvsat II hankkeen toteutus ja koordinointi. Pätevyysvaatimuksena soveltuva korkeakoulututkinto, kokemusta vaativasta hanketyöstä, hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot ja ajokortti. Saamen kielen taito ja paikallistuntemus katsotaan eduksi. Määräaikaisuuden perusteena hankkeen kesto.  Palkkaus KVTES:n mukaan. Hakemuksiin tulee liittää kelpoisuutta osoittavat todistukset sekä ansioluettelo. Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 504/02 edellyttämä rikosrekisteriote. Tehtävän täytössä noudatetaan kahden kuukauden koeaikaa. Aiemmin  toimitetut hakemukset otetaan huomioon toimea täytettäessä. Hakemukset tulee jättää 31.5.2018  mennessä klo 15.00 osoitteella: Enontekiön opetustoimi , Ounastie 165, 99400 Enontekiö. Lisätietoja antaa vs. rehtori Riitta Peltovuoma, riitta.peltovuoma@enontekio.fi, puh. 040 143 8943

Eanodaga gieldda oahpahusdoaimmas ođđasis ohcanláhkai

Prošeaktabargi áigái  1.8. – 31.12.2018 ohcanláhkai (vejolaččat joatkašuvvá
giđđabajiáigge).
Johtti prošeaktabargi bargguide gullet Rievssat II prošeavtta ollašuhttin ja koordineren. Gelbbolašvuođagáibádussan heivvolaš allaskuvladutkkus, hárjánupmi gáibideaddji prošeaktabarggus, buorit ovttasbargo- ja gulahallandáiddut ja vuodjenkorte. Sámegiela dáidu ja báikkálašdovdamuš gehččojuvvojit ovdun. Mearreáigásašvuođa vuođustussan prošeavtta bistin.  Bálká GVBES:a mielde.  Ohcamušaide galgá laktit gelbbolašvuođaduođaštusaid sihke ánsologahallama. Válljejuvvon bargi galgá ovdal barggu vuostáváldima ovdanbuktit mánáiguin bargiid rihkusduogáža čielggadeamis addojuvvon lága 504/02 eaktudan rihkusregisttarváldosa. Barggu deavdimis čuvvojuvvo 2 mánotbaji geahččalanáigi.
Ovdal rádjai doaimmahuvvon ohcamušaid váldit vuhtii, go deavdit doaibma. Ohcamušaid galgá guođđit  31.5.2018 rádjai dmu 15.00 čujuhussii: Eanodaga oahpahusdoaibma , Ounastie 165, 99400 Eanodat. Lassidieđuid addá vs.rektor Riitta Peltovuoma, riitta.peltovuoma@enontekio.fi, puh. 040 143 8943


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat