Arkisto

Kategoriat
toukokuu 15, 2018

Opetustoimessa haettavana perusopetuksen ja lukion yht. saamen kielen ja saamenkielisen opetuksen lehtorin virka toistaiseksi 1.8.2018 alkaen

ENONTEKIÖN KUNNAN OPETUSTOIMESSA HAETTAVANA

PERUSOPETUKSEN JA LUKION YHTEINEN  SAAMENKIELEN JA SAAMENKIELISEN OPETUKSEN LEHTORIN VIRKA 1.8.2018 alkaen toistaiseksi, sijoituspaikkana  Hetan peruskoulu ja Enontekiön Erälukio.

Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen nro 986/98 mukaan. Hakemuksiin tulee liittää kelpoisuutta osoittavat todistukset sekä ansioluettelo. Virkaan  valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote. Palkkaus määräytyy OVTES:n mukaan. Viran täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Hakemus tulee jättää 31.5.2018  klo 15.00 mennessä osoitteella:
Enontekiön elinvoimalautakunta/opetustoimi , Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Lisätietoja antaa vs.rehtori Riitta Peltovuoma, puh. 040 143 943, riitta.peltovuoma@enontekio.fi

VUOĐĐOOAHPAHUSA JA LOGAHAGA OKTASAŠ SÁMEGIELA JA SÁMEGIELAT OAHPAHUSA LEKTORA VIRGI 1.8.2018 rájes doaisttážii, sajustanbáikin Heahtá vuođđoskuvla ja Eanodaga Duottarlogahat.

Gelbbolašvuođagáibádusat mearrašuvvet oahpahusdoaimma bargoveaga gelbbolašvuođagáibádusain addojuvvon ásahusa nr 986/98 mielde. Ohcamušaide galgá laktit gelbbolašvuođaduođaštusaid sihke ánsologahallama. Virgái válljejuvvon bargi galgá ovdanbuktit oaidninláhkai rihkusregisttarlága 6.2 §:s dárkkuhuvvon rihkusregisttarváldosa.

Bálkkámáksin mearrašuvvá OVTES:a mielde. Virggi deavdimis čuvvojuvvo guđa mánotbaji geahččalanáigi. Ohcamuša galgá guođđit 31.5.2018  dmu 15.00 rádjai čujuhusain:
Eanodaga eallinfápmolávdegoddi/oahpahusdoaibma, Ounastie 165, 99400 Eanodat.
Lassidieđuid addá vs. rektor Riitta Peltovuoma, tel. 040 143 8943, riitta.peltovuoma@enontekio.fi


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat