Arkisto

Kategoriat
maaliskuu 5, 2018

Pääkirjanpitäjä/Controllerin virka Váldorehketdoalli/Controller virgi

Viran tehtäviin kuuluvat kirjanpito, käyttöomaisuuskirjanpito, tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen laadinta hallintojohtajan johdolla, talousarvion valmistelu hallintojohtajan johdolla, laskelmien, analyysien ja tiedon tuottaminen päätöksenteon tueksi, talouden raportointi ja sen kehittäminen, sisäinen laskenta ja sen kehittäminen, sisäinen valvonta ja seuranta, kassan ja rahoituksen hallintatehtävät, tilastot, talouden tietojärjestelmien vastuuhenkilön tehtävät sekä taloushallinnon prosessien kehittäminen. Lisäksi tehtäviin kuuluu neuvonta ja toistaiseksi kuntakonserniin kuuluvan kahden yhtiön kirjanpito ja tilinpäätöksen laadinta.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto tai soveltuva opistoasteen tutkinto sekä kokemus kirjanpitotehtävistä ja talouden analysointitehtävistä.

Arvostamme kokemusta julkisyhteisön kirjanpidon vaativista ja monipuolisista tehtävistä, analyyttistä työotetta, kehityshakuisuutta, hyviä työyhteisötaitoja ja kykyä työskennellä itsenäisesti sekä noudattaa aikatauluja. Saamen kielen taito katsotaan eduksi.

Valitun odotetaan aloittavan mahdollisimman pian. Palkkaus määräytyy KVTESin mukaan. Viran täytössä noudate-taan 6 kuukauden koeaikaa. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodis-tus terveydentilastaan.

Hakemukset ansioluetteloineen tulee toimittaa 26.3.2018 klo 12.00 mennessä osoitteella Enontekiön kunnanhalli-tus, Ounastie 165, 99400 Enontekiö tai sähköpostilla kirjaamo@enontekio.fi. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Lisätietoja
Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen, puh. 0400 694 945
Hallintojohtaja Leni Karisaari puh. 040 739 6062

Váldorehketdoalli/Controller virgi

Virggi bargguide gullet rehketdoallu, geavahanopmodatrehketdoallu ja maiddái ruhtadoalloloahpaheami ja konsearnaruhtadoalloloahpaheami ráhkadeapmi hálddahushoavdda jođihemiin, bušeahta válmmaštallan hálddahushoavdda jođihemiin, rehkenastimiid, analysaid ja dieđu buvttadeapmi mearrádusbargama doarjjan, ekonomiija raporteren ja dan ovddideapmi, siskkáldas rehkenastin ja dan ovddideapmi, siskkáldas gohcin ja čuovvun, kássa ja ruhtadeami hálddašanbarggut, statistihkat, ekonomiija diehtovuogádagaid vástuolbmo barggut sihke ekonomiijahálddahusa proseassaid ovddideapmi. Lassin bargguide gullet rávven ja doaisttážii gieldakonsernii gullevaš guovtte fitnodatsearvvi rehketdoallu ja ruhtadoalloloahpaheami ráhkadeapmi.

Virggi gelbbolašvuođagáibádussan lea heivvolaš allaskuvladutkkus dahje heivvolaš oahpahatdási dutkkus sihke hárjánupmi rehketdoallobargguin ja ekonomiija analyserenbargguin.

Atnit árvvus hárjánumi almmosservoša rehketdoalu gáibideaddji ja máŋggabealat bargguin, analyhtalaš bargovuogi, ovddidanvuoiŋŋa, buriid bargosearvvušdáidduid ja máhtu bargat iehčanasat sihke čuovvut áigetávvaliid. Sámegiela dáidu gehččojuvvo ovdun.

Vurdojuvvo ahte válljejuvvon bargi álgá bargui nu jođánit go vejolaš. Bálkkámáksin mearrašuvvá GVBES mielde. Virggi deavdimis čuvvojuvvo 6 mánotbaji geahččalanáigi. Virgái válljejuvvon bargi galgá ovdal virggi vuostáváldima ovdanbuktit dohkálaš doaktárduođaštusa dearvvasvuođastis.

Ohcamušaid ánsologahallamiin galgá doaimmahit 26.3.2018 dmu 12.00 rádjai čujuhusain Eanodaga gielddaráđđehus, Ounastie 165, 99400 Eanodat dahje šleađgapoasttain kirjaamo@enontekio.fi. Originála oahppo- ja bargoduođaštusaid berre čájehit vejolaš jearahallama oktavuođas.

Lassidieđut
Gielddahoavda Jari Rantapelkonen, tel. 0400 694 945
Hálddahushoavda Leni Karisaari tel. 040 739 6062


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat