Arkisto

Kategoriat
7 toukokuun, 2021

Pikku-Jyppyrän asemakaavan muuttaminen, kaavamuutos vireille / Pikku-Jyppyrä sajádatláva rievdadeapmi, lávvanuppástus gieđahallamii

Enontekiön kunta kuuluttaa Pikku-Jyppyrän asemakaavan muutoksen vireille.

Maankäyttö ja rakennuslain 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa esitetään kaavoitusmenettely ja osallisten mahdollisuus osallistua kaavoitukseen on nähtävänä kunnanvirastolla ja kunnan internet sivuilla 7.5.2021 alkaen. Lisätietoja antaa maankäyttöinsinööri Kai Takkunen, puh. 040 571 6537 tai kai.takkunen@enontekio.fi

______________________________________________________________________

Eanodaga gielda gulaha Pikku-Jyppyrä sajádatláva nuppástusa gieđahallamii boahtimis.

Eanageavahan- ja huksenlága 63 §:a mieldásaš oassálastin- ja árvvoštallanplána, mas ovdanbuktojit lávvameannudeapmi ja osolaččaid vejolašvuohta oassálastit lávvaráhkadeapmái,  lea oaidnin láhkai gielddaviesus ja gieldda internet siidduin 7.5.2021 rájes. Lassidieđuid addá eanangeavahusinšenevra Kai Takkunen, t. 040 571 6537, kai.takkunen@enontekio.fi

lisätietoja/lassidieđut kaavoitus/vireilla-olevat-kaavat/


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat