Arkisto

Kategoriat
heinäkuu 6, 2018

Ruokapalvelutyöntekijän (ammattitehtävät) määräaikainen toimi 1.8.2018 – 31.5.2019/ Borramušbálvalusbargi (ámmátbarggut) mearreáigásaš doaibma 1.8.2018 – 31.5.2019

ENONTEKIÖN KUNNASSA

Julistetaan haettavaksi

Ruokapalvelutyöntekijän (ammattitehtävät) määräaikainen toimi 1.8.2018 – 31.5.2019 väliselle ajalle keskuskeittiöllä.
Toimen ensisijainen sijoituspaikka on Luppokodin keittiö, joka toimii jakelukeittiönä. Työvuoroja on myös toisissa keskuskeittiön alaisissa keittiöissä, mukaan lukien valmistuskeittiö, joten laaja-alaista keittiötyön osaamista vaaditaan. Kelpoisuusvaatimuksena on vähintään catering- alan perustutkinto tai vastaava koulutus. Erikoisruokavalioiden ja ravitsemushoidon osaaminen ja aikaisempi kokemus, erityisesti palvelu- ja hoitokotiin suuntautuneena katsotaan eduksi. Määräaikaisuuden perusteena on työvapaan sijaisuus. Toimen hoidossa noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa. Työntekijän on vaadittaessa esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.
Työsuhteessa noudatetaan KVTES:n mukaista palkkausta.

Hakemukset ansioluetteloineen lähetetään 20.7.2018 klo 12.00 mennessä osoitteeseen: Enontekiön kunta / Seija Keskitalo, Ounastie 165, 99400 Enontekiö, tai sähköpostilla kirjaamo@enontekio.fi.
Valitun tulee esittää opiskelu- ja työtodistukset ennen toimen vastaanottamista.

Lisätietoja: Vastaava emäntä Seija Keskitalo tai keskuskeittiö, puh: 407669858

Enontekiöllä 6.7.2018

Enontekiön kunta

EANODAGA GIELDDAS

Almmuhuvvo ohcanláhkai

Borramušbálvalusbargi (ámmátbarggut) mearreáigásaš doaibma 1.8.2018 – 31.5.2019 gaskasaš áigái guovddáškievkkanis.
Doaimma ovdasaji sajustanbáiki lea Luppokoti kievkkan, mii doaibmá juoh-kinkievkkanin. Bargovuorut leat maiddái eará kievkkaniin, nu ahte kievkkan-barggu viiddes máhttin dárbbašuvvo. Gelbbolašvuođagáibádussan lea uhcimustá catering- suorggi vuođđodutkkus dahje vástideaddji skuvlejupmi. Sierraborramušaid ja biebmodilledikšuma máhttin ja ovddit hárjánupmi, erenomážit bálvalus- ja dikšunruoktot vuogasmuvvan gehččojuvvo ovdun. Mearreáigásašvuođa vuođustussan lea bargofriijavuođa sadjásašvuohta. Doaimma dikšumis čuvvojuvvo 4 mánotbaji geahččalanáigi. Bargi galgá gáibi-dettiin ovdanbuktit dohkálaš doaktárduođaštusa dearvvasvuođadilistis. Bargogaskavuođas čuvvojuvvo GVBES:s dárkkuhuvvon bálká.

Ohcamušat ánsologahallamiin sáddejuvvojit 20.7.2018 dmu 12.00 rádjai čuju-hussii: Eanodaga gielda/Seija Keskitalo Ounastie 165, 99400 Eanodat dahje kirjaamo@enontekio.fi. Válljejuvvon bargi galgá ovanbuktit stuđeren- ja bargoduođaštusaid ovdal doaimma vuostáiváldima.

Lassidieđut: Vástideaddji eamit Seija Keskitalo dahje guovddáškievkkan, tel: 0407669858

Eanodagas 6.7.2018

Eanodaga gielda


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat