Arkisto

Kategoriat
22 joulukuun, 2023

Saamelaiskulttuurin ulkopuolelta tulevalle työntekijälle suunnattu perehdytysmateriaali palkittiin

Tekojen tori –kampanja on palkinnut Saamelaisalueen koulutuskeskuksen, Utsjoen ja Enontekiön kunnan yhteistyössä tuottaman perehdytysmateriaalin saamelaiskulttuuriin ja saamen kieliin. Materiaali on suunnattu saamelaiskulttuurin ulkopuolelta tulevalle työtekijälle ja se on tuotettu Työhyvinvointia saamelaisalueella ESR-hankkeessa. Hankkeen toteutti Saamelaisalueen koulutuskeskus yhdessä Utsjoen ja Enontekiön kuntien kanssa ja sitä rahoitti Euroopan sosiaalirahasto 79,99 % osuudella.

Perehdytysmateriaaliin kuuluu kirjallinen, Saamelaisalueen koulutuskeskuksen saamen kielen ja kulttuurin lehtorin Outi Länsmanin tekemä, materiaali sekä kahdeksan videota. Videot on tehnyt Saamelaisalueen koulutuskeskuksen media-alan opettaja Jukka Vuorela-Morottaja. Materiaalipaketti löytyy Saamelaisalueen koulutuskeskuksen verkkosivuilta.

“Perehdytysmateriaali kertoo työntekijälle siitä, millaiselle alueelle ja millaiseen työpaikkaan hän on saapunut. Jokaisen uuden työntekijän on hyvä oppia tuntemaan saamelaisaluetta ja -kulttuuria sekä huomioida saamelaiskulttuurilähtöisyys yhtenä työpaikan arvona ja työskentelyn perustana. Perehtyminen alueellisiin erityispiirteisiin on yksi työssä osaamisen ja työhyvinvoinnin osa ja saamelaisalueella jokainen työntekijä on osa monikulttuurista työyhteisöä. Olemme todella iloisia ja otettuja hankkeemme saamasta tunnustuksesta, sanoo Saamelaisalueen koulutuskeskuksen rehtori Eeva-Liisa Rasmus-Moilanen.

Myös Utsjoen kuntaan tulee vuosittain uusia muualta muuttaneita työntekijöitä, joille saamelaiskulttuuri ei ole tuttu, kertoo Utsjoen kunnanjohtaja Tanja Lepistö. “Yhteishankkeessa tuotettu materiaali auttaa meitä organisaationa, kun perehdytämme uusia työntekijöitä työn ohella paikallisiin erityispiirteisiin. Tunnemme suurta iloa siitä, että kauan kaivattu kulttuurisen perehdytyksen materiaali on saatu hankeyhteistyössä valmiiksi ja että se on saanut tunnustusta. Toimiva työyhteisö muodostuu monista tekijöistä, joista kulttuurinen kunnioitus ei ole vähäpätöinen tekijä”.

Enontekiön kunnan hallintojohtaja Marja-Riitta Aalto nostaa esille myös kielelliset oikeudet. ” Kuntien rooli kielellisten oikeuksien turvaajana on merkittävä. Perehdytysmateriaalin toivotaan edistävän kunnan henkilöstön tietoisuutta ja myönteistä suhtautumista kielellisiin oikeuksiin.”

Riittävä tieto ja ymmärrys saamen kulttuurista, kielistä ja oikeuksista ovat edellytyksiä sille, että saamenkieliset lakisääteiset palvelut ovat asianmukaisesti toteutettuja ja saatavilla ja niistä tiedotetaan riittävästi. Perehdytysmateriaali tukee työyhteisöjen monikulttuurisuutta koskevaa kommunikaatiota.

Tekojen tori on Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n ja alan pääsopijajärjestöjen yhteinen kampanja, johon kunnat ja hyvinvointialueet voivat ilmoittaa kehittämistekoja, joita palkitaan vuosittaisessa Tärkeissä töissä -gaalassa. Gaala pidettiin 4.12.203 ja kehittämisteko palkittiin koko kuntaa koskevassa kategoriassa. Tänä vuonna 59 organisaatiota ilmoitti portaaliin lähes 250 uutta kehittämistekoa.

Kirjallinen perehdytysmateriaali

Tekojen tori –portaalissa: Perehdytysmateriaali saamelaiskulttuuriin ja saamen kieliin | Tekojen Tori (tarkeissatoissa.fi)

Koko perehdytyspaketti: Työhyvinvointia saamelaisalueella – Sogsakk.fi https://www.sogsakk.fi/fi/Ajankohtaista/Tyohyvinvointia-saamelaisalueella

Lisätiedot:

Eeva-Liisa Rasmus-Moilanen Saamelaisalueen koulutuskeskus, rehtori +358 50 571 9562 eeva-liisa.rasmus-moilanen@sogsakk.fi

Tanja Lepistö Utsjoen kunta, elinvoimajohtaja, vt. Kunnanjohtaja +358 400 151 294 tanja.lepisto@utsjoki.fi


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat