Arkisto

Kategoriat
huhtikuu 11, 2018

Saamenkielinen lastentarhanopettaja päiväkoti Riekkoon 1.8.2018 alkaen

Kelpoisuusvaatimuksena lastentarhanopettajan toimeen on vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajan koulutus, taikka sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, johon sisältyvät varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet opinnot sen laajuisina kuin valtioneuvoston asetuksella tarkemmin säädetään (laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 272/2005/7§) Eduksi katsotaan aikaisempi työkokemus alalta. Toimen ansiokas hoitaminen edellyttää äidinkielenomaista saamen kielen taitoa ja laajaa saamelaiskulttuurin tuntemusta.

Työsuhde on toistaiseksi voimassa oleva. Palkka määräytyy KVTES:n mukaan. Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 504/02 edellyttämä rikosrekisteriote. Toimen täytössä sovelletaan 4 kuukauden koeaikaa.

Hakemukset opinto- ja työtodistuksineen tulee toimittaa 23.4.2018 klo 15.00 mennessä osoitteella Enontekiön kunta, Varhaiskasvatus, Ounastie 165, 99400 Enontekiö.

Lisätietoja antaa vastaava lastentarhanopettaja Tiia Saatio, tiia.saatio@enontekio.fi, puh. 040 653 9644


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat