Arkisto

Kategoriat
25 toukokuun, 2022

Kilpisjärvelle tulossa uusi kaava-alue – vaikuta alueen suunnitteluun / Gilbbesjávrái boahtimin ođđa lávvaguovlu – váikkut guovllu plánemii

Kilpisjärvelle suunnitellaan uutta kaava-aluetta Saanajoen ympäristöön. Alueelle tulisi sekä vakituiseen asumiseen että kaupalliseen matkailukäyttöön tarkoitettuja tontteja. Hanke toteutetaan Enontekiön kunnan ja Metsähallituksen yhteistyönä.

”Kilpisjärvi on ainutlaatuinen alue ja vakituisten asuntojen suureen kysyntään vastaaminen on kunnalle tärkeä asia. Herkän alueen kaavoitus on suunniteltava huolella kaikki näkökulmat huomioiden. Suunnittelun lähtökohtana on sosiaalinen ja ekologinen kestävyys”, vt. kunnanjohtaja Birgitta Eira kommentoi.

”Metsähallitus haluaa olla mukana kestävien ja turvallisten matkailupalveluiden mahdollistamisessa. Kaavoituksella luodaan ratkaisuja pitkälle tulevaisuuteen ja huomioimme siinä sekä luonnon että maisema-arvot”, Metsähallituksen kaavoitusinsinööri Tanja Hämäläinen sanoo.

”Haluamme tehdä kaavoitusta yhdessä paikallisten kanssa. Kaavoitettavan alueen läpi kulkee moottorikelkkaura, ja muun muassa sen uudelleen linjaamiseen otamme mielellämme ajatuksia vastaan”, Metsähallituksen kaavoitusinsinööri Juho Nurmela kertoo.

Osallistu kaavan suunnitteluun

Kaavoitus on tarkoitus toteuttaa mahdollisimman avoimesti ja kilpisjärveläisiä sekä muita sidosryhmiä osallistaen.

Kilpisjärven koululla järjestetään 13.6.2022 klo 18 yleisötilaisuus, jossa kunnan ja Metsähallituksen edustajat esittelevät kaavoitushanketta. Ennen tilaisuutta on opastettu maastokäynti kaavoitettavalle alueelle. Lähtö maastoon Kilpisjärven koululta klo 17. Tilaisuudessa kyläläisillä on mahdollisuus vaikuttaa kaavan suunnitteluun. Ennakkoilmoittautumista ei tarvita.

Vastaava kaikille avoin tilaisuus järjestetään 21.6.2022 klo 17 etäyhteydellä. Ilmoittaudu tilaisuuteen tästä.

Molempiin tilaisuuksiin voi lähettää kysymyksiä etukäteen verkkolomakkeella.


Gilbbesjávrái boahtimin ođđa lávvaguovlu – váikkut guovllu plánemii

Gilbbesjávrái plánejuvvo ođđa lávvaguovlu Sánajoga birrasii. Guvlui boađášii sihke fásta orrumii ja gávppálaš mátkkošteami atnui dárkkuhuvvon huksensajit. Fidnu ollašuhtto Eanodaga gieldda ja Meahciráđđehusa ovttasbargun.

”Gilbbesjávri lea erenoamáš guovlu ja fásta ássanvisttiid garra dárbui vástideapmi lea gildii dehálaš ášši. Hearkkes guovllu lávven galgá plánejuvvot fuolain buot geahččanguovlluid vuhtiiválddedettiin. Plánema vuolggasadjin lea sosiálalaš ja ekologalaš bissovašvuohta”, vd. gielddajođiheaddji Birgitta Eira kommentere.

”Meahciráđđehus háliida leat mielde bissovaš ja dorvvolaš mátkkoštanbálvalusaid vejolažžan dahkamis. Lávvemiin dahkat čovdosiid guhkes boahttevuhtii ja mii vuhtiiváldit das sihke luonddu ja duovddaárvvuid”, Meahciráđđehusa lávveninšenevra Tanja Hämäläinen dadjá.

”Mii háliidat bargat lávvema ovttas báikkálaččaiguin. Lávvenguovllu čađa johtá mohtorgielkágeinnodat, ja eret eará dan ođđasit linnjemii váldit millosit jurdagiid vuostá”, Meahciráđđehusa lávveninšenevra Juho Nurmela muitala.

Oassálastte láva plánemii

Lávvema lea dárkkuhus ollašuhttit nu rahpasit go vejolaš ja bargamin oassálažžan Gilbbesjávrilaččaid sihke eará čanusjoavkkuid.

Gilbbesjávrri skuvllas ordnejuvvo 13.6.2022 dii. 18 álbmotdilálašvuohta, mas gieldda ja Meahciráđđehusa ovddasteaddjit ovdanbuktet lávvafidnu. Ovdal dilálašvuođa lea oahpistuvvon tuvra eanadat guvlui gos lávven ollašuhtto. Vuolgga eanadatguvlui Gilbbesjávrri skuvllas dii 17. Dilálašvuođas gili ássiin lea vejolašvuohta váikkuhit láva plánemii. Ovddalgihtii álmmuheapmi ii dárbbašuvvo.

Vástideaddji buohkaide rabas dilálašvuohta ordnejuvvo 21.6.2022 dii. 17 gáiddusoktavuođain. Álmmut iežat dilálašvuhtii dás.

Dilálašvuođat leat suomagillii.

Goappáge dilálašvuhtii sáhttá sáddet gažaldagaid ovddalgihtii neahttaskoviin.


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat