Arkisto

Kategoriat
27 elokuun, 2021

Sairaanhoitajan toimi Luppokotiin

Tule Enontekiön tunturikuntaan tekemään merkityksellistä sairaanhoitajan työtä ikäihmisten yksikköön Luppokodille!

Haemme sairaanhoitajan toimeen positiivisella asenteella työskentelevää hyvää tyyppiä!

Enontekiö on pirteä ja mahdollisuuksia täynnä oleva vajaan kahden tuhannen asukkaan ja pinta-alaltaan Suomen kolmanneksi laajin kunta Suomen käsivarressa. Kunta on tunnettu tuntureistaan ja luontomatkailusta ja tarjoaa rauhallisen ja kauniin asuinympäristön sekä erinomaiset harrastusmahdollisuudet.

Enontekiön vahvuuksia ovat luonto, kulttuuri sekä eksotiikkaa tuova maantieteellinen sijainti pohjoisessa. Kunnassa yhteisöllisyys ja yhteistyö mahdollistavat laadukkaiden hyvinvointipalvelujen tuottamisen ja mahdollisuuden kehittää ja kehittyä omassa työssä.

20 paikkainen Luppokoti tarjoaa kokonaisvaltaista, hyvää arkea ympärivuorokautista hoivaa tarvitseville pitkäaikaisasukkaille sekä kotona asumisen tueksi lyhytaikaista hoitoa tarvitseville.

Luppokodissa olet sairaanhoidollisen työn asiantuntija, osallistut hoitotyöhön, sen suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin. Työ edellyttää kokonaisvaltaista näkemystä ikäihmisestä ja hänen tarpeistaan. Sairaanhoitajana toimit yhdyshenkilönä asukkaan hoitoon osallistuvien tahojen sekä omaisten kanssa. Tehtävän hoitaminen edellyttää sitoutuneisuutta vanhustyöhön, kykyä sopeutua muuttuviin tilanteisiin, vastuuntuntoisuutta ja yhteistyötaitoja. Saamenkielen taito katsotaan eduksi. Työ on kolmivuorotyötä neljän viikon tasoittumisjaksossa.

Lähityötiimiisi kuuluvat sairaanhoitaja, lähihoitajia, osastoapulaisia sekä puhtaus- ja ruokapalvelun työntekijöitä. Esihenkilönä toimii vanhustenhuollon palvelupäällikkö. Pääset hyödyntämään työssäsi paikallisia ja alueellisia yhteistyöverkostoja. Tarjoamme mahdollisuuden työnohjaukselliseen tukeen. Työnantaja tukee henkilöstön saamenkielen taidon kehittämistä  ja taidon hankkimista.

Tehtävän kelpoisuusvaatimus määräytyy terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain mukaan (559/94). Edellytämme hakijalta alalle soveltuvaa sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan korkeakoulututkintoa tai vastaavaa aiempaa tutkintoa. Palvelussuhteen ehdot ja palkkaus määräytyvät SOTE-sopimuksen mukaisesti, sekä koeajan ajalta maksettava rekrtytoitilisä. Toimeen valitun tulee toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen toimen vastaanottamista. Noudatamme tehtävän täytössä 6 kk:n koeaikaa. Enontekiön kunta on savuton työpaikka.

Työ alkaa 1.11.2021 tai sopimuksen mukaan.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa.

Hakemukset, joihin on liitetty ansioluettelo sekä kelpoisuuden osoittavat todistukset tulee toimittaa 11.10.2021 kello 15.00 mennessä sähköisesti osoitteeseen kirjaamo(at)enontekio.fi tai postitse osoitteeseen Enontekiön kunnan kirjaamo, Ounastie 165, 99400 ENONTEKIÖ.

Lisätietoja: vanhustenhuollon palvelupäällikkö Miia Ahlholm puh. 040 559 8367, miia.ahlholm(at)enontekio.fi

Boađe Eanodaga duottargildii bargat buohccedivššára dehálaš barggu ahkeolbmuid ovttadahkii Luppokotii!

Ohcat buohccedivššára doibmii positiivvalaš bargovugiin doaibmi bargi!

Eanodat lea ealaskas, vádjit guovtte duháha ássi gielda dievva vejolašvuođaiguin Suoma giehtaruohttasis, ja gielda lea viidodaga dáfus Suoma goalmmádin viidáseamos. Gielda lea dovddus duoddariin ja luondduturismmas ja dat fállá ráfálaš ja čáppa ássanbirrasa sihke erenomáš  asttuáiggevejolašvuođaid.

Eanodaga nanusvuođat leat luondu, kultur sihke eatnandieđalaš sajádat davvin, mii buktá eksotihka. Gielddas searvvuslašvuohta ja oktasašbargu dahket vejolažžan alladássásaš buresveadjinbálvalusaid fállama ja vejolašvuođa ovddidit ja ovdánit iežas barggus.

20 báikásaš Luppokoti fállá oppalaš, buori árgga guhkesáigge ássiide, geat dárbbašit  birra jándora  dikšuma, ja maiddái oanehis áigge dikšuma dan dárbbašeaddjiide ruovttus ássama doarjjan.

Luppokotis leat buohccedikšuma áššedovdi, oassálasttát dikšunbargui, dan plánemii, ovddideapmái ja árvvoštallamii. Bargu eaktuda oppalaš oainnu ahkeolbmos ja su dárbbuin. Buohccedivššárin doaimmat oktavuođaolmmožin ássi dikšumii oassálasti dáfuiguin ja oapmahaččaiguin. Barggu dikšun eaktuda čatnasumi boarrásiidbargui, návcca vuogáiduvvat rievdi diliide, vásttolašvuođa ja oktasašbargodáidduid. Sámegiela dáidu gehččojuvvo ovdun. Bargu lea golmmavuorrobargu njealje vahku dássenbajiin.

Lagašbargojovkuidat gullet buohccedivššár, lagašdivššárat, ossodatveahkit sihke čorgen- ja borramušbálvaleami bargit. Jođiheaddjin doaibmá boarrásiidfuolahusa bálvalushoavda. Beasat geavahit ávkin barggustat báikkálaš ja guvllolaš oktasašbargofierpmádagaid. Fállat vejolašvuođa barggujođiheami doarjagii. Bargoaddi doarju bargoveaga sámegiela máhtu ovddideami ja dáiddu skáhppoma.

Barggu gelbbolašvuođagáibádus mearrašuvvá dearvvasvuođafuolahusa ámmátolbmuin addojuvvon lága mielde (559/94). Eaktudit ohccis suorgái heivvolaš buohccedivššára dahje dearvvasvuođadivššára allaskuvladutkosa dahje vástideaddji ovddit dutkosa. Bálvalangaskavuođa eavttut ja bálká mearrašuvvet SODE-soahpamuša mielde, sihke geahččalanáiggis máksojuvvo rekryterenlassi. Doibmii válljejuvvon bargi galgá doaimmahit dohkálaš doaktárduođaštusa dearvvasvuođastis ovdal doaimma vuostáiváldima. Čuovvut barggu deavdimis 6 mb:a geahččalanáigge. Eanodaga gielda lea suovahis bargosadji.

Bargu álgá 1.11.2021 dahje soahpamuša mielde.

Barggus eaktuduvvo njoammudávdalága 48 §:a eaktudan boahkuhansuodji.

Ohcamušaid, maidda leat lakton ánsologahallan sihke gelbbolašvuođaduođaštusat, galgá doaimmahit 11.10.2021 dmu 15.00 rádjai elektrovnnalaččat čujuhussi kirjaamo(at)enontekio.fi  dahje poastta bokte čujuhussii Eanodaga gielda girjenkantuvra, Ounastie 165, 99400 EANODAT.

Lassidieđut: boarrásiidfuolahusa bálvalanhoavda Miia Ahlholm tel. 040 559 8367, miia.ahlholm(at)enontekio.fi

 

 

 

 

 


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat