Arkisto

Kategoriat
2 helmikuun, 2023

Seminaari hallintosäännön uudistamisesta 1.2.

Enontekiön kunnan hallintosääntöä uudistetaan. Uudistamistyö tehdään kahdessa osassa. Tässä ensimmäisessä vaiheessa hallintosääntöä uudistetaan vastaamaan uudistunutta organisaatiota mm. virkanimikkeiden ja lautakuntien tehtäväkenttien osalta.  Lisäksi hallintosääntöön esitetään tehtäväksi toiminnallisia muutoksia. Hallintosääntö on tärkeä asiakirja kunnan päivittäisessä toiminnassa ja on tärkeää, että hallintosääntö on selkeä ja johdonmukainen. Toisessa vaiheessa kevään aikana hallintosääntöä uudistetaan henkilöstöasioihin liittyvät kohdat, luottamusmiesten taloudellisten etuuksien perusteet ja varautumiseen liittyvät kohdat.

Valtuustoseminaarissa 1.2.2023 käytiin läpi hallintosääntö pykälä pykälältä. Osallistujien oivaltavat kysymykset ja kommentit hallintosäännön muutoksiin selvensivät kunnan tärkeää ohjausvälinettä vielä enemmän.

Seuraavaksi uuden hallintosäännön saa hyväksyttäväkseen kunnanhallitus (7.2.) ja sen jälkeen hallintosääntö menee valtuuston hyväksyttäväksi (15.2.).

Kunnan hallinnon ja toiminnan järjestämisessä sekä päätöksenteko- ja kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä, ellei laissa toisin määrätä. Hallintosääntö on sitova, eli siitä poikkeaminen ei ole mahdollista ilman, että hallintosääntöä muutetaan. Muita tärkeitä ohjausvälineitä ovat taloussuunnitelma, talousarvio ja strategia.


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat