Sosiaali ja terveys

Voimaa vanhuuteen -hanke

Tervetuloa ikäihmisten liikunta-Vertaisveturiksi

Olemme aloittamassa Vertaisveturi-koulutusta iäkkäiden liikunnan ohjaamiseksi. Olet tervetullut mukaan. Järjestämme ohjausta ja koulutusta vertais- ja vapaaehtoisohjaajille sekä iäkkään omaisille ja läheisille. Koulutusten tavoitteena on lisätä tietoa ja taitoa iäkkäiden voima- ja tasapainoharjoittelusta, sekä sen vaikutuksesta liikkumiskykyyn, oppia ohjaamaan iäkkäiden omaehtoista sekä ryhmässä tapahtuvaa voima- ja tasapainoharjoittelua valmiiden ohjelmien avulla. Lisäksi oppia tukemaan iäkkäiden omia voimavaroja ja edistää vertaistukea liikunnassa.

Vertaisveturi-koulutukset ovat osa Ikäinstituutin hanketta, jonka tarkoituksena edistää toimintakykyistä vanhuutta terveysliikunnan keinoin. Kokonaisuuteen sisältyy liikuntatoiminnan kartoitus- ja kehittämissuunnitelma, toimijaverkon kokoaminen, kouluttajien koulutus, liikuntaan ohjaus ja hyvien toimintatapojen käyttöönotto.  Lisäksi ohjelmassa on päättäjä- ja toimijaviestintä, materiaalit ja jatkuva arviointi. Toimintaa koordinoi Ikäinstituutti.

Enontekiöltä osallistui viisi henkilöä VoiTas (VOImaa ja TASapainoa) – kouluttajakoulutukseen viime vuoden marraskuussa Rovaniemellä. Koulutuksen sisältö oli iäkkäiden voima- ja tasapainoharjoittelu. Siinä syvennettiin tietoja ja taitoja iäkkäiden voima ja tasapainoharjoittelusta sekä sen vaikutuksesta liikkumiskykyyn. Lisäksi perehdytettiin voima- ja tasapanoharjoittelun kouluttajamateriaaleihin ja – ohjelmiin.

Enontekiöllä koulutukset on suunniteltu aloitettavan helmikuussa 2018 Karesuvannossa ja Hetassa. Koulutuksissa harjoitellaan ja suunnittellaan, millä tavalla voima- ja tasapainoliikkeitä voi harjoitella omassa tutussa ryhmässä ja vieläpä omassa kylässä tai sitten oman ikäihmisemme kanssa kotosalla.

Jos kiinnoistuit, voit kysyä lisätieto Rovaniemen koulutuksessa olleilta. Ilmoittaudu rohkeasti mukaan Vertaisveturi -koulutuksiin.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset:
Miia Ahlholmille sähköpostilla miia.ahlholm@enontekio.fi tai puh. 040-559 8367

Osana hanketta on julkaistu 52-osainen liikuntaohjekorttisarja: Kunnon eväät.
Sen voi lukea ja tulostaa täältä