Sosiaali ja terveys

Kotipalvelu

Tukee ja auttaa, kun asiakas tarvitsee sairauden tai alentuneen toimintakyvyn vuoksi apua kotiin selviytyäkseen arkipäivän askareista ja henkilökohtaisista toiminnoista kuten hygienian hoitamisesta, aterioista ja kodin huoltamisesta.

Kotipalvelun työntekijät ovat pääasiassa kodinhoitajia ja lähihoitajia. Kotipalvelun työntekijät seuraavat myös asiakkaan vointia ja neuvovat palveluihin liittyvissä asioissa asiakkaita ja omaisia.

Kotipalveluista ja kotihoidosta laaditaan yhdessä palvelun käyttäjän kanssa palvelu- ja hoitosuunnitelma. Sen toteutumista seurataan ja sitä tarkistetaan palvelujen tarpeen muuttuessa.

Kotihoidon maksut

Kotihoito on maksullista. Kotipalvelusta laskutetaan palvelun alkamispäivästä alkaen, joten toivomme asiakkaiden huomioivan palvelun alkuvaiheen selvittelyt taloudenpidossaan. Tilapäisestä kotipalvelusta laskutetaan käyntikertojen/tuntien mukaan. Säännöllisen kotipalvelun maksu määräytyy palveluiden määrän ja asiakkaiden tulojen mukaan (bruttotulot), maksuun sisältyy mahdollinen kotisairaanhoitopalvelu. Palvelumaksut. Maksun määritystä varten asiakkaalta pyydetään tulotiedot sosiaalitoimiston lomakkeella, joka palautetaan sosiaalitoimistoon.
Kotipalveluista kuukausimaksun maksavilta ei peritä kotisairaanhoitomaksua.
Kotipalvelua voit hakea tällä lomakkeella, lomake saameksi RUOVTTOBÁLVALUSA OHCANSKOVI.

Saamenkielinen kotiavustaja Veahkki

Saamenkielinen Veahkki-toiminta on asiakkaan voimavaroista lähtevää ja toimintakykyä edistävää kotiavustajatoimintaa. Tavoitteena on tukea ja auttaa saamenkielisiä vanhuksia omakielisen ja omaan kulttuuriin pohjautuvan tuen avulla kotona asumisessa, selviytymisessä sekä sosiaalisten kontaktien ja yhteisösuhteiden ylläpidossa.

Asiakkaalle laaditaan yksilöllinen hoito- ja palvelusuunnitelma.
Maksu määräytyy palveluiden määrän ja asiakkaiden tulojen mukaan, palvelumaksut. Mikäli Veahkki toimii asiakkaan kotona palvelusuunnitelman mukaan Sosiaalihuoltolain mukaisessa kotipalvelutyössä, häneltä peritään Asiakasmaksulain mukainen kotipalvelumaksu, joka määräytyy tulojen mukaan (bruttotulot).

Kotipalvelun omavalvontasuunnitelma

Lisätietoja:
Vanhustenhuollon palvelupäällikkö Miia Ahlholm puh. 040 559 8367