Sosiaali ja terveys

Omaishoidontuki

Kotona asuva ikääntynyt, pitkäaikaissairas tai vammainen ihminen voi hakea omaishoidontukea, jos häntä kotona hoitaa omainen tai läheinen henkilö.

Omaishoidontuki muodostuu palkkiosta ja hoidettavalle ja/tai hoitajalle myönnettävistä hoitoa tukevista palveluista. Palkkio maksetaan hoitajalle ja se on veronalaista tuloa.

Omaishoidontuessa on kolme palkkioluokkaa ja lyhytaikainen siirtymävaiheen palkkio. Palkkioluokka määräytyy hoidon vaativuuden ja sitovuuden mukaan.

Päätös omaishoidontuesta kirjoitetaan hoidettavalle toistaiseksi voimassa olevaksi, jos ei ole erityistä syytä tehdä siitä määräaikaista. Tuen tarpeen selvittämiseksi tehdään kotikäynti ja hoito- ja palvelusuunnitelma. Hoitajan kanssa tehdään sopimus ja se edellyttää aina että, hoito- ja palvelusuunnitelma on tehty.

Omaishoidontuella annettavan hoidon tulee olla aina hoidettavan edun mukaista. Hoidettava hyväksyy hoitajan ja hoitajalla on edellytykset vastata hoito- ja palvelusuunnitelmaan kirjatusta hoidosta ja sitoutua hoitoon. Omaishoitaja saa kunnasta tukea ja ohjausta sekä tehtäväänsä että vapaidensa aikaisen hoidon järjestämiseen.

Omaishoidontukeen ei ole ehdotonta oikeutta, vaan sen myöntäminen tapahtuu kunnanvaltuuston myöntämän määrärahan puitteissa.

Omaishoidontukea haetaan kirjallisesti. Lomakkeita saa sosiaalitoimistosta tai sen voi tulostaa täältä, lomake saameksi OAPMAHASDIKSUNDOARJJAOHCAMUS.

Tiedustelut:
Johtava sosiaalityöntekijä / Jođiheaddji sosiálabargi Anne-Maria Näkkäläjärvi

Puh. 040-532 6594
Email: anne.nakkalajarvi(at)lapha.fi