Sosiaali ja terveys

Palveluasuminen

Palvelutalot tarjoavat sopivan asunnon ja tarpeelliset palvelut niille, jotka eivät enää selviä omassa kodissaan palvelujen ja tukitoimien turvin, mutta eivät kuitenkaan vielä tarvitse laitoshoitoa. Asunnostaan ja siihen liittyvistä kustannuksista vastaa kukin asukas itse. Palveluasumista voidaan järjestää Hetanranta B:n vuokra-asuntoihin tai Ounasmajoille. Hetanranta B:n asuntoja voi tiedustella palvelusihteeri Raili Vienolalta puh. 040 481 9484.

OUNASMAJAT

Ounasmajat on Enontekiön perusturvalautakunnan ensimmäinen asumispalveluyksikkö.
Ounasmajoilla palvelut järjestetään kotipalveluna virka-aikana ja virka-ajan ulkopuolella Luppokodilta. Asukas voi saada apua esimerkiksi pesuihin, ruokailuun ja siivoukseen. Asukkaat voivat käyttää myös ateriapalvelua.

Kaikissa asunnoissa on hoitajakutsujärjestelmä. Asukkaiksi valitaan henkilöitä, jotka tarvitsevat esteettömän ja paloturvallisen asunnon lähellä palveluita ja/tai palveluita asumiseensa terveydellisistä tai sosiaalisista syistä. Vuokrasopimus tehdään perusturva-lautakunnan kanssa. Kaikkien asukkaiden kanssa solmitaan vuokrasopimuksen lisäksi asumispalvelusopimus, jossa sovitaan asumisen palveluista. Kotipalvelusta peritään tulojen mukaan määräytyvä maksu ja ateriapalvelusta taksan mukainen maksu. Hoitajakutsujärjestelmästä peritään taksan mukaan, tällä hetkellä 8 €/kk. Asumispalvelusta vastaa sosiaaliohjaaja Miia Ahlholm.

Hakeminen ja asukasvalinta

Ounasmajoille on jatkuva haku. Asuntoa voi hakea sosiaalitoimiston hakulomakkeella hakemus Ounasmajoille,  hakemus saameksi  OHCAMUS BÁLVALALANORRUMII OUNASMAJAIDE. Asukkaiden tulo- ja varallisuustiedot myös selvitetään Arava-säännösten mukaisesti. Hakemukset toimitetaan Enontekiön sosiaalitoimistoon. Etusijalla ovat hakijat, jotka terveydellisistä ja sosiaalisista syistä tarvitsevat palveluasumista.

Palveluasumista koskeviin tiedusteluihin vastaavat

Vanhustenhuollon palvelupäällikkö Miia Ahlholm puh. 040-559 8367

Ounasmajoille voidaan ottaa vuokrasuhteeseen asumaan enontekiöläinen, joka tarvitsee Sosiaalihuoltolain mukaista asumispalvelua.

Asukkaaksi voidaan ottaa kuntalainen, joka tarvitsee Ounasmajojen keskeisellä paikalla kuntakeskuksessa sijaitsevaa, esteetöntä ja paloturvallista asuntoa ja/tai palveluita asumiseensa.

Asukasvalinnassa on huomioitava myös Valtioneuvoston asetuksen säädökset asukkaiden valinnasta arava- ja korkotukivuokra-asuntoihin 166/2008. Asetuksen mukaan asukasvalinnassa on huomioitava asunnon tarve, tulot ja varallisuus sekä asunnon tarve sosiaalista tai terveydellisistä syistä.