Sosiaali ja terveys

Vanhainkoti

Yhteystiedot

Luppokoti
Kuntokatu 1
99400 ENONTEKIÖ
Puh. 016-554 1100
Vastaava hoitaja: 
Satu-Marja Eira-Keskitalo
Puh. 040 766 9834
Sähköposti: satu-marja.eira-keskitalo@enontekio.fi

Luppokoti on vanhainkoti Enontekiön Hetassa, joka tarjoaa ympärivuorokautista hoitoa ja huolenpitoa.

Luoppokodissa on 20 paikkaa, 18 pitkäaikaista ja 2 lyhytaikaista.
Pitkäaikaista paikkaa voi hakea  tällä hakulomakkeella ,hakulomake saameksi OHCAMUS BOARRÁSIIDSIIDII.
Lyhytaikaista hoitoa (enintään 2 viikkoa) tarvitsevat voivat ottaa suoraan yhteyttä
vs. vastaavaan hoitajaan Heidi Ristoon puh. 040 833 4064

Toiminta-ajatus

Tarjota mahdollisuuden tarvittaessa kodinomaiseen asumiseen ja vuorotteluhoitoon ikäihmisille, jotka eivät enää selviydy kotipalvelun turvin kotihoidossa.

Henkilökuntarakenne

1 Vastaava hoitaja
1 Sairaanhoitaja
9 Perus-/lähihoitaja
2 Osastoapulaista
3 työllistämistuesta työntekijää