Sosiaali ja terveys

Sosiaalipäivystys

Sosiaalipäivystys auttaa kiireellisissä lastensuojelu- ja perhekriisitilanteissa sekä neuvoo ja ohjaa aikuisväestöä erilaisissa sosiaalisissa ongelmissa. Kiireellisen avun tarpeessa voi olla hoivaa vaille jäänyt lapsi, nuori ongelmineen tai vanhus jonka tilanne huolestuttaa.

Myös vaara ja uhkatilanteissa sekä onnettomuuksissa voidaan tarvita sosiaalipalveluja kiireellisesti.

Mihin otan yhteyttä:

Virka-aikana klo 8 – 16 sosiaalitoimen päivystysnumero on 040 832 5473. Jos päivystysaikana et tavoita päivystäjää puhelimitse, voit jättää tekstiviestillä soittopyynnön, jolloin sinuun otetaan yhteyttä.

Päivystysnumero virka-ajan ulkopuolella on 040 7266 965. Tähän päivystysnumeroon vastaa Rovaniemen kaupungin päivystysyksikkö. Sosiaalipäivystykseen voit ottaa yhteyttä, kun tarvitset kiireellistä apua.

Päivystysnumerossa EI hoideta toimeentulotukea, lastenvalvonnan elatus-, huolto- ja tapaamissopimuksiin liittyviä asioita tai muita vastaavia, kiireettömiä asioita.

Kiireettömissä asioissa ota yhteys sosiaalityöntekijöihin:

Johtava sosiaalityöntekijä Kerttu Vesterinen puh. 040 532 6594

Sosiaalityöntekijä Alisa Koivisto puh. 040 674 1163

Sosiálagohcin

 

Virgeáigge dmu 8 – 16 sosiáladoaimma gohcinnummira lea 040 832 5473. Juos gohcináigge it fáhte gohcci bargi telefovnnain, sáhtát guođđit teakstasániin riŋgenbivdaga, dasto dutnje váldojuvvo oktavuohta.

Gohcinnummir virgeáigge olggobealde lea 040 7266 965. Dán gohcinnummirii vástida Roavvenjárgga gávpoga gohcinovttadat. Sosiálagohcimii sáhtát váldit oktavuođa, go dárbbašat hohpolaš veahki.