Sosiaali ja terveys

Sosiaalipalvelut

Kysy verkkoneuvojalta:

Virtuaalinen sosiaali- ja terveyspalvelukeskus tarjoaa verkkoasiointia, ohjausta ja neuvontaa tietoturvallisesti Pohjois-Suomen alueella sosiaali- ja terveydenhuollon kysymyksissä. Palveluiden tuottajina ja kehittäjinä toimivat kunnat, kuntayhtymät, järjestöt, Lapin yliopisto, ammattikorkeakoulut, aluehallintoviranomaiset, maakuntien liitot, yksityiset palveluntuottajat ja teknologiayritykset sekä Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, joka ylläpitää palveluportaalia.

Sosiaaliosasto

Sosiaalipäivystys:
Virka-aikana klo 8 – 16 sosiaalitoimen päivystysnumero on 040 532 6594. Jos päivystysaikana et tavoita päivystäjää puhelimitse, voit jättää tekstiviestillä soittopyynnön, jolloin sinuun otetaan yhteyttä.

Päivystysnumero virka-ajan ulkopuolella on 040 7266 965. Tähän päivystysnumeroon vastaa Rovaniemen kaupungin päivystysyksikkö. Sosiaalipäivystykseen voit ottaa yhteyttä, kun tarvitset kiireellistä apua.

Tiedustelut:
Johtava sosiaalityöntekijä / jođiheaddji sosiálabargi
Anne-Maria Näkkäläjärvi: 040 532 6594

Sosiaalityöntekijä / sosiálabargi
Kerttu Vesterinen: 040 674 1163

Sosiaaliohjaaja-koulukuraattori/ Sosiálajođiheaddji-skuvlakuráhtor
Tiinu Ristinen: 040828 4532

Enontekiöllä kuntalaiset voivat kysyä neuvoja aikuissosiaalityöhön, lastensuojeluun, lapsiperheiden sosiaalipalveluihin, toimeentulotukeen, vammaispalveluihin ja vanhustenhoitoon liittyen verkkoneuvonnasta. Palvelua annetaan myös saamenkielellä.

Kirjaudu palveluun tästä: https://www.virtu.fi/enontekio

Huoli-ilmoitus sosiaalipalveluihin

Ilmoitus sosiaalipalveluiden tarpeesta

ÁLMMUHUS SOSIÁLABÁLVALUSAID DÁRBBUS

Palveluopas Ikäihmisille, Kesäkuu 2020

Kutsutaksiaikataulut 2021