Sosiaali ja terveys

Talous- ja velkaneuvonta ja kuluttajaneuvonta

Talous- ja velkaneuvonta

Talous- ja velkaneuvonnassa annetaan yksityishenkilöille tietoja ja neuvontaa talouden ja velkojen hoidossa sekä avustetaan taloudenpidon suunnittelussa.

Yhdessä talous- ja velkaneuvojan kanssa voidaan selvittää velallisen talouteen liittyvien ongelmien ratkaisumahdollisuuksia ja avustaa velallista tämän selvittäessä mahdollisuuksia tehdä velkojiensa kanssa sovinto. Talous- ja velkaneuvonnassa avustetaan velallista myös yksityishenkilön velkajärjestelyyn liittyvien asioiden hoitamisessa sekä avustetaan ja neuvotaan maksuohjelmaa toteuttavia velallisia maksuohjelman noudattamiseen ja muuttamiseen liittyvissä toimissa. Tarvittaessa ohjataan asiakasta hakemaan oikeudellista tai muuta tarvittavaa apua.

Talous- ja velkaneuvontaan kannattaa ottaa yhteyttä silloin kun oma velkatilanne tuntuu ylivoimaiselta ja laskuja ja maksuja ei niiden erääntyessä pysty maksamaan.

Talous- ja velkaneuvontapalvelu on asiakkaille maksutonta.

Enontekiön kunnan talous- ja velkaneuvojana toimii Anne-Maria Näkkäläjärvi.
Yhteydenotot puh 040 532 65 94, ma-pe 8.00 – 15.45. Tarvittaessa voit jättää vastaajaan viestin.
Sähköpostitse anne.nakkalajarvi@enontekio.fi

Ekonomiija- ja vealgerávven

Ekonomiija- ja vealgerávvemis fállat ovttaskas olbmuide dieđu ja veahkki ekonomiijja ja velggiid dikšumis ja veahkehit olbmo plánet ruhtadoalu.

Ovttasbarggus ekonomiija- ja vealgebagadalliin sáhtit čielggadit velggolačča ruhtadoalováttisvuođaid čoavdinvejolašvuođaid ja sáhtit veahkehit velggolačča gávdnat vejolašvuođaid soabadallat velgoheddjjiin. Sáhtit maiddai veahkehit vealgeordnedeami laktásii áššiid dikšumis ja rávvet máksuibidjanprográmma čuovvuma ja nuppásduhttimii gullevaš áššiiguin. Dárbbu mielde bágadallat áššehasa ohcat riekteveahkki dahje eara dárbbašlaš veahkki.

Ekkonomiija- ja vealgerávvemii gánnaha váldit oktavuođa dalle go lea badjelmeare vealgaiduvvan iige bastte máksit rehkegiid ja mávssuid earrebeivviin.

Ekonomiija- ja vealgerávven lea nuvtta.

Eanodaga gieldda ekonomiija- ja vealgebagadallin doaibmá Anne-Maria Näkkäläjärvi.
Oktavuođadieđut tel. 040 532 65 94, ma – be d. 8.00 – 15.45. Dárbbu mielde sáhtát guođđit ringenbivdaga vástideddjii.
Šleađgapoastačujuhus: anne.nakkalajarvi@enontekio.fi

Kuluttajaneuvonta

Kuluttajaneuvonta on siirtynyt vuoden 2009 alussa kunnilta valtakunnalliseksi palveluksi, jota Kuluttajavirasto ohjaa.
Kuluttajaneuvonnan toimipisteet sijaitsevat maistraateissa.

Kuluttajaneuvonnan verkkosivuilta www.kuluttajaneuvonta.fi löytyy tietoa kuluttajakaupan säännöistä, menettelytapaohjeita, valitusmalleja, ajankohtaisia tiedotteita ja tarkempaa tietoa neuvontapalvelusta.
Valtakunnallinen neuvontanumero: 071 873 1901
Puhelinneuvonta palvelee arkisin klo 9 – 15. Puhelun hinta pvm/mpm, myös mahdollinen jonotusaika maksaa pvm/mpm.