Arkisto

Kategoriat
toukokuu 7, 2018

Sosiaalipäivystys/ Sosiálagohcin

Virka-aikana klo 8 – 16 sosiaalitoimen päivystysnumero on 040 532 6594. Jos päivystysaikana et tavoita päivystäjää puhelimitse, voit jättää tekstiviestillä soittopyynnön, jolloin sinuun otetaan yhteyttä.

Päivystysnumero virka-ajan ulkopuolella on 040 7266 965. Tähän päivystysnumeroon vastaa Rovaniemen kaupungin päivystysyksikkö. Sosiaalipäivystykseen voit ottaa yhteyttä, kun tarvitset kiireellistä apua.

Virgeáigge dmu 8 – 16 sosiáladoaimma gohcinnummira lea 040 532 6594. Juos gohcináigge it fáhte gohcci bargi telefovnnain, sáhtát guođđit teakstasániin riŋgenbivdaga, dasto dutnje váldojuvvo oktavuohta.

Gohcinnummir virgeáigge olggobealde lea 040 7266 965. Dán gohcinnummirii vástida Roavvenjárgga gávpoga gohcinovttadat. Sosiálagohcimii sáhtát váldit oktavuođa, go dárbbašat hohpolaš veahki.


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat