Arkisto

Kategoriat
kesäkuu 2, 2021

Sosiaalityöntekijän viransijaisuus/ Sosiálabargi virgesadjásašvuohta

Sosiaalityöntekijän viransijaisuus, Enontekiö

Enontekiö on pirteä ja mahdollisuuksia täynnä oleva vajaan kahden tuhannen asukkaan ja pinta-alaltaan Suomen kolmanneksi laajin kunta Suomen Lapissa, Käsivarressa. Kunta on tunnettu tuntureistaan ja luontomatkailusta ja tarjoaa rauhallisen ja kauniin asuinympäristön sekä erinomaiset harrastusmahdollisuudet.

Enontekiön strategisia vahvuuksia ovat luonto, kulttuuri sekä eksotiikkaa tuova maantieteellinen sijainti pohjoisessa. Kunnassa yhteisöllisyys ja yhteistyö mahdollistavat laadukkaiden hyvinvointipalvelujen tuottamisen ja mahdollisuuden kehittää ja kehittyä omassa työssä. Kuntamme on savuton.

Haemme joukkoomme sosiaalityöntekijää vuoden pituiseen viransijaisuuteen mielenkiintoiseen ja haasteelliseen työhön lastensuojelun ja aikuissosiaalityön pariin. Arvostamme positiivista, asiakaslähtöistä ja kehittämismyönteistä työskentelyotetta. Työssä menestyminen edellyttää kykyä itsenäiseen päätöksentekoon. Toivomme, että olet innostunut työstäsi ja sinulla on hyvät vuorovaikutustaidot ja olet tiimipelaaja. Ajokortti on työssä välttämätön, koska työ vaatii liikkumista. Virkamatkoilla käytössäsi on kunnan auto.

Tarjoamme merkityksellisen työn kehittyvässä toimintaympäristössä ja, innostuneen, työhön sitoutuneen työilmapiirin. Pääset toteuttamaan laadukasta sosiaalityötä sekä kehittämään työn sisältöjä mm käynnissä olevien kehittämishankkeiden kautta. Tukenasi ovat kannustavat ja ammattitaitoiset työkaverit ja yhteistyöverkosto. Työtiimiisi kuuluvat johtava sosiaalityöntekijä, joka on lähiesimiehesi, vanhustenhuollon palvelupäällikkö, sosiaaliohjaaja-koulukuraattori ja toimistosihteeri. Voit hyödyntää työssäsi alueellista Tunturi-Lapin sosiaalityöntekijöiden verkostoa.  Tarjoamme mahdollisuuden työnohjaukselliseen tukeen. Työnantaja tukee etätyöskentelyä ja kunnassa on käytössä liukuvan työajan järjestelmä saldovapaineen.

Työtehtäviisi kuuluvat lastensuojelun asiakasprosessin työtehtävät lasten asioista vastaavana sosiaalityöntekijänä. Työhön sisältyy aikuissosiaalityötä, palveluihin liittyvää ohjausta ja neuvontaa, palvelutarpeen arviointia, palvelusuunnitelmien laadintaa sekä niihin liittyvää päätöksen tekoa. Olemme valmiit neuvottelemaan aikuissosiaalityön osalta työn sisällöistä omien vahvuuksiesi ja toiveittesi pohjalta. Tehtäviin kuuluu myös virka-aikaista ja virka-ajan ulkopuolista sosiaalipäivystystä.

Edellytämme sinulta sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) mukaista kelpoisuutta, rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin ja vähintään vuoden työkokemusta sosiaalityöntekijän työstä. Saamenkielen taitosi katsomme eduksi.

Virkaan valittavan tulee esittää nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi annetun lain (504/2002) mukainen rekisteriote.

Tehtäväkohtainen palkka on 3850 euroa/kk.

Viransijaisuus täytetään 1.8.2021 alkaen 31.7.2022 saakka. Pyrimme auttamaan tarpeen mukaan asunnon löytämisessä.

Lähetä hakemuksesi 21.6.2021 klo 15.00 mennessä opinto- ja työtodistuksineen ensisijaisesti sähköisesti osoitteeseen kirjaamo(at)enontekio.fi tai postitse osoitteeseen Enontekiön kunnan kirjaamo, Ounastie 165, 99400 ENONTEKIÖ.

Lisätietoja antavat johtava sosiaalityöntekijä Anne-Maria Näkkäläjärvi, puh. 040 5326594 / sähköpostios. anne.nakkalajarvi(at)enontekio.fi  ja sosiaalityöntekijä Kerttu Vesterinen puh. 040 6741163 / sähköpostios. kerttu.vesterinen(at)enontekio.fi

Enontekiö 2.6.2021

Enontekiön hyvinvointilautakunta

Sosiálabargi virgesadjásašvuohta, Eanodat

Eanodat lea ealaskas ja vejolašvuođaid dievva leahkki vádjit guovtti duhát ássi ja viidodaga dáfus Suoma goalmmádin viidásamos gielda Suoma Sámis Giehtaruohttasis. Gielda lea dovddus dan duoddariin ja luondduturismmas ja dat fállá ráfálaš ja čáppa ássanbirrasa sihke erenomáš astoáiggevejolašvuođaid.

Eanodaga strategalaš nanusvuođat leat luondu, kultuvra sihke geográfalaš sajádat davvin, mii mielddisbuktá eksotihka. Gielddas searvvušlašvuohta ja ovttasbargu dahket vejolažžan alladássásaš buresveadjinbálvalusaid buvttadeami ja vejolašvuođa ovddidit ja ovdánit iežas barggus. Gieldamet lea suovahis gielda.

Ohcat jovkomet sosiálabargi sádjasašvuhtii ovtta jahkái miellagiddevaš ja hástaleaddji bargui mánáidsuodjalusa ja rávesolbmuidsosiálabarggu suorgái. Atnit árvvus positiivvalaš, áššehasvuđot ja ovddidanmieđis bargovuogi. Barggus ceavzin eaktuda návcca iešráđálaš mearrádusbargamii. Sávvat, ahte leat beroštuvvan barggustat ja dus leat buorit gulahallandáiddut ja leat čeahppi bargat ovttas. Vuodjengoarta lea barggus vealtameahttun, danin go bargu eaktuda johtima. Virgemátkkiin du anus lea gieldda biila.

Fállat mearkkašahtti barggu ovdáneaddji doaibmanbirrasis ja movttegis ja bargui čatnasan bargoservoša. Beasat ollašuhttit alladássásaš sosiálabarggu ja ovddidit barggu sisdoaluid ee. ovddidanprošeavttaid bokte, mat leat jođus.

Du veahkkin leat movttiidahtti ja ámmátdáiddolaš bargoskihpárat ja ovttasbarganfierpmádat. Du bargojovkui gullet jođiheaddji sosiálabargi, guhte lea du lagašhoavda, boarrásiidfuolahusa bálvalushoavda, sosiálajođiheaddji-skuvlakuráhtor ja doaimmahatčálli. Sáhtát geavahit ávkin barggustat guvllolaš Duottar-Lappi sosiálabargiid doarjjafierpmádaga. Fállat vejolašvuođa barggu bagadallandoarjagii. Bargoaddi doarju gáiddusbargama ja gielddas lea geavahusas njuovžilis bargoáigge vuogádat oktan dasa gullevaš saldofriddjain.

Du bargguide gullet mánáidsuodjalusa áššehasproseassa barggut mánáid áššiin vástideaddji sosiálabargin. Bargui gullet rávesolbmuidsosiálabargu, bálvalusaide laktáseaddji bagadallan ja rávven, bálvalandárbbu árvvoštallan, bálvalanplánaid ráhkadeapmi sihke daidda laktáseaddji mearrádusbargan. Leat gergosat ráđđádallat rávesolbmuidsosiálabarggu oasil barggu sisdoaluid birra iežat nanusvuođaid ja sávaldagaid vuođul. Bargui gullá maiddái virge-áigásaš ja virge-áiggi olggobeal sosiálagohccin.

Eaktudit dus sosiálafuolahusa ámmátolbmuin addojuvvon lága (817/2015) mieldásaš gelbbolašvuođa, merkejumi lohpe- ja gozihanvirgebáikki (Valvira) ámmátbargiid registaras ja unnimusta jagi bargohárjaneami sosiálabargi barggus. Du sámegiela dáidu gehččojuvvo ovdun.

Virgái válljejuvvon bargi galgá ovdan buktit mánáiguin bargiid rihkusduogáža čielggadeamis addojuvvon lágas (504/2002) dárkkuhuvvon registtarváldosa.

Bargobálká lea 3850 euro/mb.

Virgi devdojuvvo 1.8.2021 rájes 31.7.2022 rádjái. Geahččalit veahkehit dárbbu mielde orrunvistti gávdnamis.

Sádde ohcamuša 21.6.2021 dmu 15.00 rádjai oahppo- ja bargoduođaštusaiguin ovdasajis elektrovnnalaččat čujuhussii kirjaamo(at)enontekio.fi dahje poastta fárus čujuhussii Eanodaga gielda, Girjenkantuvra, Ounastie 165, 99400 EANODAT.

Lassidieđuid addiba jođiheaddji sosiálabargi Anne-Maria Näkkäläjärvi tel. 040 5326594 /s.b. anne.nakkalajarvi(at)enontekio.fi  ja sosiálabargi Kerttu Vesterinen tel. 040 6741163 /s.b. kerttu.vesterinen(at)enontekio.fi.

Eanodat 2.6.2021

Eanodaga buresbirgenlávdegoddi


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat