Arkisto

Kategoriat
helmikuu 11, 2020

Sosiaalityöntekijän virka/ Sosiálabargi virgi

Sosiaalityöntekijän virka, Enontekiö

Enontekiö on pirteä ja mahdollisuuksia täynnä oleva vajaan kahden tuhannen asukkaan ja pinta-alaltaan Suomen kolmanneksi laajin kunta Suomen lapissa, käsivarressa. Kunta on tunnettu tuntureistaan ja luontomatkailusta ja tarjoaa rauhallisen ja kauniin asuinympäristön sekä erinomaiset harrastusmahdollisuudet.

Enontekiön strategisia vahvuuksia ovat luonto, kulttuuri sekä eksotiikkaa tuova maantieteellinen sijainti pohjoisessa. Kunnassa yhteisöllisyys ja yhteistyö mahdollistavat laadukkaiden hyvinvointipalvelujen tuottamisen ja mahdollisuuden kehittää ja kehittyä omassa työssä. Kuntamme on savuton kunta.

Haemme joukkoomme osaajaa mielenkiintoiseen ja haasteelliseen työhön lastensuojelun ja aikuissosiaalityön pariin. Arvostamme positiivista, asiakaslähtöistä ja kehittämismyönteistä työskentelyotetta. Työssä menestyminen edellyttää kykyä itsenäiseen päätöksentekoon. Toivomme, että olet innostunut työstäsi ja sinulla on hyvät vuorovaikutustaidot ja olet tiimipelaaja. Ajokortti on työssä välttämätön, koska työ vaatii liikkumista. Virkamatkoilla käytössäsi on kunnan auto.

Tarjoamme merkityksellisen työn kehittyvässä toimintaympäristössä, mahdollisuuksia kouluttautumiseen ja itsensä kehittämiseen ja innostuneen sekä työhön sitoutuneen  työyhteisön. Pääset toteuttamaan laadukasta sosiaalityötä sekä kehittämään työn sisältöjä mm käynnissä olevien kehittämishankkeiden kautta. Tukenasi ovat kannustavat ja ammattitaitoiset työkaverit ja yhteistyöverkosto. Työtiimiisi kuuluvat johtava sosiaalityöntekijä, joka on lähiesimiehesi, vanhustenhuollon palvelupäällikkö, sosiaaliohjaaja-koulukuraattori ja toimistosihteeri. Voit hyödyntää työssäsi myös alueellista tunturi-lapin sosiaalityöntekijöiden tukiverkostoa ja tarjoamme mahdollisuuden työnohjaukselliseen tukeen. Työnantaja tukee etätyöskentelyä ja kunnassa on käytössä liukuvan työajan järjestelmä saldovapaineen.

Työtehtäviisi kuuluvat lastensuojelun asiakasprosessin työtehtävät lasten asioista vastaavana sosiaalityöntekijänä. Työhön sisältyy aikuissosiaalityötä, palveluihin liittyvää ohjausta ja neuvontaa, palvelutarpeen arviointia, palvelusuunnitelmien laadintaa sekä niihin liittyvää päätöksen tekoa. Olemme valmiit neuvottelemaan aikuissosiaalityön osalta työn sisällöistä omien vahvuuksiesi ja toiveittesi pohjalta.

Edellytämme sinulta sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) mukaista kelpoisuutta. Saamenkielen taitosi katsomme eduksi ja työnantaja on halukas tukemaan henkilöstöä saamen kielitaidon hankkimisessa ja kehittämisessä.

Virkaan valittavan tulee toimittaa kunnan työterveyshuollon todistus hyväksyttävästä terveydentilastaan sekä esittää nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi annetun lain (504/2002) mukainen rekisteriote. Viran täyttämisessä noudatamme kuuden kuukauden koeaikaa.

Tehtäväkohtainen palkka on 3850 euroa/kk.

Virka täytetään 1.4.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Lähetä hakemuksesi 2.3.2020 klo 15.00 mennessä opinto- ja työtodistuksineen ensisijaisesti sähköisesti osoitteeseen kirjaamo(at)enontekio.fi tai postitse osoitteeseen Enontekiön kunta, Kirjaamo, Ounastie 165, 99400 ENONTEKIÖ.

Lisätietoja antavat henkilöstöjohtaja Matti Ikonen puh 040 5737430 ja johtava sosiaalityöntekijä Anne-Maria Näkkäläjärvi puh. 040 5326594.

Sosiálabargi virgi, Eanodat

Eanodat lea ealaskas ja vejolašvuođaid dievva leahkki vádjit guovtti duhát ássi ja viidodaga dáfus Suoma goalmmádin viidásamos gielda Suoma Sámis Giehtaruohttasis. Gielda lea dovddus dan duoddariin ja luondduturismmas ja dat fállá ráfálaš ja čáppa ássanbirrasa sihke erenomáš astoáiggevejolašvuođaid.

Eanodaga strategalaš nanusvuođat leat luondu, kultuvra sihke geográfalaš sajádat davvin, mii mielddisbuktá eksotihka. Gielddas searvvušlašvuohta ja ovttasbargu dahket vejolažžan alladássásaš buresveadjinbálvalusaid buvttadeami ja vejolašvuođa ovddidit ja ovdánit iežas barggus. Gieldamet lea suovahis gielda.

Ohcat jovkomet čeahpes olbmo miellagiddevaš ja hástaleaddji bargui mánáidsuodjalusa ja rávesolbmuidsosiálabarggu suorgái. Atnit árvvus positiivvalaš, áššehasvuđot ja ovddidanmieđis bargovuogi. Barggus ceavzin eaktuda návcca iešráđálaš mearrádusbargamii. Sávvat, ahte leat beroštuvvan barggustat ja dus leat buorit gulahallandáiddut ja leat čeahppi bargat ovttas. Vuodjengoarta lea barggus vealtameahttun, danin go bargu eaktuda johtima. Virgemátkkiin du anus lea gieldda biila.

Fállat mearkkašahtti barggu ovdáneaddji doaibmanbirrasis, vejolašvuođaid skuvlejupmái ja iežas ovddideapmái, ja maiddái movttegis ja bargui čatnasan bargoservoša. Beasat ollašuhttit alladássásaš sosiálabarggu ja ovddidit barggu sisdoaluid ee. ovddidanprošeavttaid bokte, mat leat jođus.

Du veahkkin leat movttiidahtti ja ámmátdáiddolaš bargoskihpárat ja ovttasbarganfierpmádat. Du bargojovkui gullet jođiheaddji sosiálabargi, guhte lea du lagašhoavda, boarrásiidfuolahusa bálvalushoavda, sosiálajođiheaddji-skuvlakuráhtor ja doaimmahatčálli. Sáhtát geavahit ávkin barggustat maiddái guvllolaš Duottar-Lappi sosiálabargiid doarjjafierpmádaga ja fállat vejolašvuođa barggu bagadallandoarjagii. Bargoaddi doarju gáiddusbargama ja gielddas lea geavahusas njuovžilis bargoáigge vuogádat oktan dasa gullevaš saldofriddjain.

Du bargguide gullet mánáidsuodjalusa áššehasproseassa barggut mánáid áššiin vástideaddji sosiálabargin. Bargui gullet rávesolbmuidsosiálabargu, bálvalusaide laktáseaddji bagadallan ja rávven, bálvalandárbbu árvvoštallan, bálvalanplánaid ráhkadeapmi sihke daidda laktáseaddji mearrádusbargan. Leat gergosat ráđđádallat rávesolbmuidsosiálabarggu oasil barggu sisdoaluid birra iežat nanusvuođaid ja sávaldagaid vuođul.

Eaktudit dus sosiálafuolahusa ámmátolbmuin addojuvvon lága (817/2015) mieldásaš gelbbolašvuođa. Du sámegiela dáidu gehččojuvvo ovdun ja bargoaddi lea dáhtolaš doarjut bargoveaga sámegiela dáiddu skáhppomis ja ovddideamis.

Virgái válljejuvvo bargi galgá doaimmahit gieldda bargodearvvasvuođafuolahusa duođaštusa dearvvasvuođastis sihke ovdan buktit mánáiguin bargiid rihkusduogáža čielggadeamis addojuvvon lágas (504/2002) dárkkuhuvvon registtarváldosa. Virggi deavdimis čuovvut guđa mánotbaji geahččalanáiggi.

Bargobálká lea 3850 euro/mb.

Virgi devdojuvvo 1.4.2020 rájes dahje soahpamuša mielde.

Sádde ohcamuša 2.3.2020 dmu 15.00 rádjai oahppo- ja bargoduođaštusaiguin ovdasajis elektrovnnalaččat čujuhussii kirjaamo(at)enontekio.fi dahje poastta fárus čujuhussii Eanodaga gielda, Girjenkantuvra, Ounastie 165, 99400 EANODAT.

Lassidieđuid addiba bargoveahkahoavda Matti Ikonen tel. 040 5737430 ja jođiheaddji sosiálabargi Anne-Maria Näkkäläjärvi tel. 040 5326594.


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat