Arkisto

Kategoriat
lokakuu 10, 2018

Tarjouspyyntö Kilpisjärven monitoimitalon siivouspalvelusta ajalle 1.12.2018 – 31.12.2019 väliselle ajalle

Tilaaja
Enontekiön kunta / kunnanhallitus

Ounastie 165
99400 Enontekiö

Enontekiön kunta pyytää tarjousta Kilpisjärven monitoimitalon siivouspalvelusta ajalle 1.12.2018 – 31.12.2019 väliselle ajalle:

  • siivottava pinta-ala on n. 835 m2
  • ylläpitosiivoustyö, päivittäiset ja jaksottaiset työt sekä tarkempi kuvaus suoritettavista töistä ja laatukriteereistä on saatavana palvelunkuvauksesta
  • perussiivoustyö suoritetaan pääsääntöisesti koulun lomien aikana, tarkempi kuvaus on saatavana palvelunkuvauksesta

Ylläpito- ja jaksoittainen siivous tehdään koulun tiloissa aamulla ennen koulutyön alkamista tai koulupäivän päätyttyä. Palvelussa otetaan huomioon myös muu monitoimitalon käyttö. Normaali siivousaika on 5 tuntia / koulupäivä (n. 190 / lukuvuosi). Koulujen loma-aikoina (hiihto-, kesä-, syys- ja joululoma) ei päivittäistä ylläpitosiivousta tarvita, yleiset tilat mm. liikuntahalli pukutiloineen siivotaan n. kerran viikossa.

Perussiivous suoritetaan kesäisin koulun loma-aikana, lukuun ottamatta aikoja jolloin kiinteistössä on muuta toimintaa. Näistä ilmoitetaan etukäteen mahdollisimman nopeasti.

Palvelun tarjoajalla on mahdollisuus tutustua tiloihin erikseen sovittavana ajankohtana ennen tarjouspyynnön jättämistä.

Palvelun tilaaja hankkii puhdistusaineet ja – välineet sekä täydennettävät paperitarvikkeet, mitä ko. kiinteistössä käytetään. Monitoimitilan siivouskoneet ovat käytettävissä ko. kohteessa, ne ovat myös tilaajan omassa käytössä muissa kunnan kiinteistöissä.

Tilaajavastuulain mukaiset selvitykset ja todistukset tarvitaan seuraavista:

  • selvitys merkinnästä ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja arvonlisäverovelvollisten rekisteriin
  • kaupparekisteriote tai kaupparekisteristä muutoin kaupparekisteriä vastaavat tiedot
  • todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty
  • todistus eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva sopimus on tehty
  • selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista
  • selvitys työterveyshuollon järjestämisestä

Tarjous tulee olla kuukausihinnan mukaan, koskien monitoimitalon ylläpito- ja jaksottaista siivousta koulun lukuvuoden ajalta, lomakauden aikana hintaerittely tuntihinnan mukaan. Perussiivouksista annetaan kokonaishinta. Mahdollisista lisätöistä annetaan tuntihinta, lisätyöt on perusteltava tuntilistauksella ja lisätyön tilaaja on oltava näkyvillä. Hinnat ovat alv 0%.

Tarjoukset annetaan liitteenä olevalla lomakkeella.

Siivouspalvelun tarjous (Word-muodossa)
Siivouspalvelun tarjous (PDF-muodossa)

Laskutus tehdään kerran kuukaudessa. Laskuissa tulee näkyä hinta alv 0% ja sis. alv 24 %.

Tarjouksen on oltava voimassa 28.2.2019 saakka.

Tarjoukset tulee toimittaa 24.10.2018 klo. 12.00 mennessä yllä mainittuun osoitteeseen suljetussa kirjekuoressa, kuoreen tunnus ”Siivouspalvelutarjous Kilpisjärvi”. Ratkaisuperusteena on tarjouspyyntömateriaalissa kuvattu siivouspalvelu, vertailuperusteena 50 % hinta ja 50 % laadullisuus: siivousalan ammatillinen koulutus 35 % (laitoshuoltajan ammattitutkinto, tai muu puhtausalan koulutus) ja alan työkokemus 15%.

Tarjouksia, mitkä eivät täytä tarjouspyynnön ehtoja tai tulee myöhästyneenä, ei hyväksytä.

Tilaaja pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä tarjoukset.

Lisätietoja ja palvelunkuvaukset: Seija Keskitalo, vastaava emäntä, puh:0407669858


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat