Arkisto

Kategoriat
huhtikuu 7, 2021

Tuntiopettaja, saamenkielinen

Avoinna päätoimisen saamenkielisen tuntiopettajan määräaikainen toimi 1.8.2021 – 31.7.2022, sijoituspaikkana Hetan peruskoulu.
Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen nro 986/98 mukaan. Hakemuksiin tulee liittää kelpoisuutta osoittava tutkintotodistus sekä ansioluettelo.
Valitun on ennen toimen vastaanottamista toimitettava nähtäväksi lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote.
Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät voimassa olevan OVTES:n mukaan. Määräaikaisuuden perusteena opetustuntimäärien muutokset. Toimen täytössä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa.

Hakemus tulee jättää 21.4.2021  klo 15.00 mennessä osoitteella: kirjaamo@enontekio.fi

Lisätietoja antaa hallinnollinen rehtori Riitta Peltovuoma, puh. 040 143 8943, riitta.peltovuoma@enontekio.fi.

Enontekiön kunnan työpaikka on savuton.

Ollesáigásaš sámegielat diibmooahpaheaddji mearreáigásaš doaibma 1.8.2021 – 31.7.2022, doaibmabáikin Heahtá vuođđoskuvla.

Gelbbolašvuođagáibádusat mearrašuvvet oahpahusdoaimma bargoveaga gelbbolašvuođagáibádusain addon ásahusa nr 986/98 mielde. Ohcamušaide galgá laktit gelbbolašvuođa čujuheaddji dutkkusduođaštusa ja ánsologahallama.

Válljejuvvon bargi galgá ovdal doaimma vuostáiváldima doaimmahit oaidnin láhkai doaktárduođaštusa dearvvasvuođastis sihke lága 504/2002 mieldásaš rihkusregisttarváldosa.

Bálkkámáksin ja bálvalangaskavuođa eavttut mearrašuvvet fámus leahkki OVTES:a mielde. Mearreáigásašvuođa vuođustussan leat oahpahusdiibmomeriid nuppástusat. Doaimma deavdimis čuvvojuvvo njealje mánotbaji geahččalanáigi.

Ohcamuša galgá guođđit 21.4.2021 dmu 15.00 rádjai čujuhusain: kirjaamo@enontekio.fi

Lassidieđuid addá hálddahusrektor Riitta Peltovuoma, tel. 040 143 8943, riitta.peltovuoma@enontekio.fi.

Eanodaga gieldda bargosadji lea suovaheapmi.


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat