Arkisto

Kategoriat
23 toukokuun, 2024

Uusi rakentamislaki tulee voimaan 1.1.2025

Uusi rakentamislaki tuo ilmastonmuutoksen torjunnan osaksi rakentamisen lainsäädäntöä. Laki ohjaa huomioimaan rakennuksen koko elinkaaren aikana syntyvät ilmastohaitat ja -hyödyt. Rakennukset on suunniteltava pitkäikäisiksi ja muunneltaviksi. Merkittävimmät eduskunnan rakentamislakiesitykseen tekemät muutokset koskevat rakennuksen purkamisluvan edellytyksiä ja rakennuksen käyttötarkoituksen muutoksen helpottamista. Uusista ja purettavista rakennuksista on selvitettävä käytetyt ja vapautuvat materiaalit sekä rakennuspaikalta pois kuljetettava maa- ja kiviaines ja vaarallisten jätteiden määrä.

Nykyiset rakennuslupa ja toimenpidelupa korvataan yhdellä lupamuodolla, rakentamisluvalla. Rakentamishankkeiden kynnystä nostetaan siten, että jatkossa esimerkiksi alle 30 neliön varaston tai pihasaunan voi rakentaa ilman lupaa, kunhan rakentamis- ja kaavamääräykset sekä rantarakentamisen säännökset täyttyvät. Kaikki rakennukset kuluttavat myös jatkossa tontin rakennusoikeutta.

Suomen ympäristökeskuksen uusi rakennetun ympäristön tietojärjestelmä on aloittanut toimintansa 1.1.2024. Se sujuvoittaa prosesseja, tukee rakennusten korjaamista ja ylläpitoa sekä helpottaa ilmastovaikutusten laskentaa ja materiaalien seurantaa.

Keskeinen muutos liittyy tietojen yhdenmukaisuuteen: jatkossa rakentamisen luvat ja alueidenkäytön suunnitelmat tehdään yhteen toimivan tietomallin mukaisina koneluettavassa muodossa.

Lisätietoja https://mrluudistus.fi/


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat