Arkisto

Kategoriat
helmikuu 4, 2019

Etsimme vapaaehtoisia tueksi lapsille

Tukihenkilöitä tarvitaan

Käynnistämme Enontekiöllä lasten ja lapsiperheiden arjen tukitoimintaa. Olisiko sinulla halua auttaa? Tukitoiminta on suunnitelmallista, ohjattua ja tavoitteellista vapaaehtoistyötä, jonka edistää lasten ja nuorten hyvinvointia, tukee heidän kasvuaan ja kehitystään, sekä ennaltaehkäisee näihin kohdistuvia vaikeuksia. Samalla tuetaan lapsen vanhempien jaksamista jakamalla heidän kanssaan hoito-ja kasvatusvastuuta.

Tukihenkilö tapaa lasta pari kertaa kuukaudessa yhteisen harrastuksen tai muun yhteisen tekemisen merkeissä. Tukiperhe ottaa lapsen luokseen viikonlopun ajaksi kerran kuukaudessa. Tapaamiset voivat toteutua myös lapsen omassa kodissa. Sosiaalitoimi opastaa vapaaehtoiset tukitehtäviin.

Toiminnasta maksetaan palkkio ja kulukorvaus
Vapaaehtoiselle ei kuulu aiheudu kuluja toimintaan osallistumisesta. Aiheutuvien kulujen korvaamiseksi maksetaan pienen palkkio ja kulukorvaus. Tuettavalle on kuitenkin merkityksellistä, että tukihenkilö tapaa häntä vapaaehtoisesti, omasta tahdostaan ja vapaa-aikanaan, eikä saa siitä palkkaa.

Toimintaan sitoutuminen ja luotettavuus
Tukitoimintaan osallistuvan vapaaehtoisen tärkeä ominaisuus on luotettavuus. Hänen tulee sitoutua tehtäväänsä ja pitää lupauksensa. Koska luottamuksellisen suhteen rakentaminen lapseen vie aikaa, vapaaehtoiselta odotetaan vähintään vuoden sitoutumista tukitoimintaan.  Tukihenkilöllä on vaitiolo- ja raportointivelvollisuus ja hän tekee tiivistä ja avointa yhteistyötä lapsen sosiaalityöntekijän kanssa.

 

Tukihenkilönä toimiminen

Tukihenkilö on henkilökohtainen, luotettava ja turvallinen aikuinen ystävä, joka keskittyy lapseen tämän arkipäivässä viettämällä vapaamuotoisesti aikaa ja tekemällä erilaisia asioita lapsen kanssa. Tapaamisia on suunnitellusti noin kaksi kertaa kuukaudessa harrastuksen tai muun yhteisen tekemisen parissa. Tapaamisaika voi vaihdella muutamasta tunnista koko päivään.

Kuka voi toimia tukihenkilönä?
Tukihenkilönä voi toimia tehtävään soveltuviksi arvioitu, täysi-ikäisinen, jonka oma elämä on tasapainossa ja jolla ei ole rikostaustaa. Muuten tukihenkilön iällä, sukupuolella tai perhemuodolla ei ole merkitystä. Tukihenkilö toimii tavallisen ihmisen tiedoin ja taidoin. Tukihenkilöksi ryhtyvältä ei siis edellytetä erityistaitoja, alan koulutusta, ammatillisia valmiuksia tai sosiaalialan tuntemusta.

 

Tukiperheenä toimiminen

Tukiperheitä haetaan lapsille, joiden vanhemmat tarvitsevat tukea tai apua lasten hoitoon ja kasvatukseen. Tarkoituksena on tuoda lapsen elämään lisää turvallisia aikuisia ja antaa lapsen vanhemmille mahdollisuus levätä. Tukiperheen tärkein tehtävä on antaa lapselle aikaa ja yhdessäoloa, syliä ja huolenpitoa.  Tukiperhe ottaa lapsen luokseen viikonlopuksi noin kerran kuukaudessa. Loma-aikoina lapsi voi viettää tukiperheessä pidemmänkin ajan.

Kuka voi toimia tukiperheenä?
Tukiperheeksi sopii tasapainoinen perhe, yksin asuva aikuinen tai pariskunta, jolla on vakaa elämäntilanne ja toimivat ihmissuhteet, aikaa ja tilaa lapselle, kiinnostusta ja voimavaroja huolehtia tuettavasta lapsesta noin kerran kuukaudessa.

Tukiperheellä tulee olla valmiutta vastata lapsen tarpeisiin ja hyväksyä erilaisuutta, sekä taitoa ja halua tehdä yhteistyötä viranomaisten ja lapsen omien vanhempien kanssa. Tukiperheet ovat toimeksiantosuhteessa Enontekiön kuntaan.

Ota yhteyttä, jos kiinnostuit ja haluat lisätietoja:
28.2.2019 asti
perusturvajohtaja Annikki Kallioniemi, puh. 040 180 3617

1.3.2019 alkaen
saamenkielinen kehittäjä-sosiaalityöntekijä
Anne Näkkäläjärvi, puh. 040 5326594


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat