Arkisto

Kategoriat
huhtikuu 1, 2020

Varhaiskasvatuksen opettaja

Haemme varhaiskasvatuksen opettajaa vakinaiseen työsuhteeseen. Ensisijaisena sijoituspaikkana on Päiväkoti Riekko. Työ alkaa 3.8.2020.

Varhaiskasvatuksen opettaja vastaa pedagogiikan suunnittelusta, toteutuksesta, arvioinnista ja kehittämisestä yhteistyössä muiden tiimin jäsenten kanssa. Tehtävässä arvostamme kehittävää ja ratkaisukeskeisestä työotetta sekä hyviä vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja. Lisäksi arvostamme positiivista asennetta työntekoon, joustavuutta ja innostunutta otetaan toiminnan kehittämiseen. Käytännön työkokemus katsotaan eduksi.

Kelpoisuusvaatimuksena lastentarhanopettajan tehtäviin on vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajan koulutus tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi, AMK), johon tulee sisältyä varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet opinnot sen laajuisina kuin valtioneuvoston asetuksella tarkemmin säädetään (laki 272/2005).
Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Toimeen valitun tulee toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja sekä esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Toimen täytössä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Työnantajana Enontekiön kunta on savuton.

Hakemukset opinto- ja työtodistuksineen pyydetään jättämään 3.6.2019 klo 15.00 mennessä osoitteeseen Enontekiön kunta, Kirjaamo, Ounastie 165, 99400 Enontekiö tai kirjaamo@enontekio.fi.  Lisätietoja antaa varhaiskasvatuksen päällikkö Sarita Helttunen, p. 040 569 4114, sarita.helttunen@enontekio.fi.


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat