Arkisto

Kategoriat
huhtikuu 22, 2020

Varhaiskasvatuksen opettaja / Päiväkoti Riekko

Haemme varhaiskasvatuksen opettajaa vakinaiseen työsuhteeseen. Ensisijaisena sijoituspaikkana on Päiväkoti Riekko, saamenkielinen ryhmä. Työ alkaa 3.8.2020.

Tehtävässä edellytetään hyvää saamen kielen taitoa ja saamen kulttuurin tuntemusta sekä varhaiskasvatuksen pedagogista osaamista ja työotetta. Lisäksi odotamme hyviä vuorovaikutus- ja tiimityöskentelytaitoja sekä aktiivista ja positiivista asennetta työntekoon. Arvostamme joustavuutta ja innostunutta otetaan toiminnan kehittämiseen.

Kelpoisuusvaatimuksena lastentarhanopettajan tehtäviin on vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajan koulutus tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi, AMK), johon tulee sisältyä varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet opinnot sen laajuisina kuin valtioneuvoston asetuksella tarkemmin säädetään (laki 272/2005). Käytännön työkokemus katsotaan eduksi.
Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Toimeen valitun tulee toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja sekä esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Toimen täytössä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Työnantajana Enontekiön kunta on savuton.

Hakemus ansioluetteloineen tulee toimittaa 1.6.2020 kello 15.00 osoitteella Enontekiön kunta, Kirjaamo, Ounastie 165, 99400 Enontekiö tai sähköpostilla kirjaamo@enontekio.fi.

Lisätietoja antaa varhaiskasvatuksen päällikkö Sarita Helttunen, p. 040 5694114, sarita.helttunen@enontekio.fi

Eanodaga gieldda almmuha ohcan láhkai mánáidgárdeoahpaheaddji doaimma 3.8.2020 rájes. Ovdasaji doaibmabáikin lea Beaiveruoktu Riekko, sámegielat joavku.

Barggus eaktuduvvojit buorre sámegiela dáidu ja sámekultuvrra dovdamuš sihke árrabajásgeassima pedagogalaš máhttin ja bargovuohki. Lassin vuordit buriid gulahallan- ja ovttasbargandáidduid sihke aktiivvalaš ja positiivvalaš doaladumi bargamii. Atnit árvvus njuovžilis ja movttegis jurddašanvuogi doaimma ovddideapmái.

Gelbbolašvuođagáibádussan mánáidgárdeoahpaheaddji bargguide lea uhcimustá pedagogihka kandidáhta dutkkus, masa gullá mánáidgárdeoahpaheaddji skuvlejupmi dahje sosiála- ja dearvvasvuođasuorggi ámmátallaskuvladutkkus (sosionoma, AMK), masa galget gullat árrabajásgeassimii ja sosiálapedagogihkkii deattuhuvvan oahput dan viidosažžan go stáhtaráđi ásahusain dárkilabbot ásahuvvo (láhka 272/2005). Geavada bargohárjánupmi gehččojuvvo ovdun.
Bálká ja bálvalangaskavuođa eavttut mearrašuvvet GVBES:a mielde. Doibmii válljejuvvon bargi galgá doaimmahit dohkálaš doaktárduođaštusa dearvvasvuođastis sihke doibmet oaidnin láhkai mánáiguin bargiid rihkusduogáža čielggadeamis addojuvvon lága (504/2002) mieldásaš rihkusregisttarváldosa. Doaimma deavdimis čuvvojuvvo guđa (6) mánotbaji geahččalanáigi.

Bargoaddin Eanodaga gielda lea suovaheapme.

Ohcamušaid oahppo- ja bargoduođaštusaiguin galgá doaimmahit 1.6.2020 dmu 15 rádjai čujuhusain Eanodaga gielda, Ounastie 165, 99400 Eanodat dehe e-poasttain kirjaamo@enontekio.fi

Lassidieđuid addá árrabajásgeassima hoavda Sarita Helttunen, t. 040 5694114, sarita.helttunen@enontekio.fi.

 

 


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat