Arkisto

Kategoriat
helmikuu 22, 2021

Varhaiskasvatuksen perhepäivähoitaja

Haemme saamenkielistä perhepäivähoitajaa määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 22.3.-28.5.2021 Viikoittainen työaika on 20 tuntia. Sijoituspaikkana on Ryhmäperhepäiväkoti Touhula, Karesuvanto.

Perhepäivähoitaja toimii varhaiskasvatuksen hoito- ja kasvatustehtävissä saamenkielisille esikoululaisille järjestettävässä iltapäivän varhaiskasvatuksessa. Työssä edellytetään saamenkielen taitoa ja saamelaiskulttuurin tuntemusta. Perhepäivähoitajan tehtävässä arvostamme hyviä vuorovaikutustaitoja ja itsenäistä työotetta.

Kelpoisuusvaatimuksena perhepäivähoitajan tehtävään on soveltuva ammattitutkinto tai muu alalle soveltuva koulutus. (Varhaiskasvatuslaki 2018/540 § 29).

Toimeen valitun tulee toimittaa rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote ennen toimen vastaanottamista.

Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa voidaan tehtävään määräaikaisesti palkata soveltuvin hakija.
Hakemus ansioluetteloineen tulee toimittaa 7.3.2021 kello 15.00 osoitteella Enontekiön kunta, Kirjaamo, Ounastie 165, 99400 Enontekiö tai sähköpostilla kirjaamo@enontekio.fi.

Lisätietoja antaa varhaiskasvatuksen päällikkö Sarita Helttunen, puh.0405694114 tai sarita.helttunen@enontekio.fi

Enontekiön kunnan työpaikka on savuton.

Ohcat sámegielat bearašbeaivedivššára mearreáigásaš bargogaskavuhtii áigái 22.3.-28.5.2021. Vahkkosaš bargoáigi lea 20 diimmu. Doaibmabáikin lea Bearašbeaiveruoktu Touhula, Gárasavvon.

Bearašbeaivedivššár doaibmá árrabajásgeassima dikšun- ja bajásgeassinbargguin sámegielat ovdaskuvlla mánáide lágiduvvon eahketbeaivve árrabajásgeassimis. Barggus eaktuduvvojit sámegiela dáidu ja sámekultuvrra dovdamuš. Bearašbeaivedivššára barggus atnit árvvus buriid gulahallandáidduid ja iešráđálaš bargovuogi.

Gelbbolašvuođagáibádussan bearašbeaivedivššára bargui lea heivvolaš ámmátdutkkus dahje suorgái heivvolaš eará skuvlejupmi (Árrabajásgeassinláhka 2018/540 § 29).

Doibmii válljejuvvon bargi galgá doaimmahit rihkusregisttarlága 6 §:a 2 momeanttas dárkkuhuvvon rihkusregisttarváldosa ovdal doaimma vuostáiváldima.

Gelbbolašvuođaeavttuid deavdi ohcciid váillodettiin sáhttá bargui mearreáigásaččat bálkáhit heivvoleamos ohcci.

Ohcamuša ánsologahallamiin galgá doaimmahit 7.3.2021 dmu 15.00 rádjai čujuhusain Eanodaga gielda, Girjenkantuvra, Ounastie 165, 99400 Eanodatdahješleađgapoasttain  kirjaamo@enontekio.fi

Lassidieđuid addá árrabajásgeassima hoavda Sarita Helttunen, tel. 040 5694114 dahje sarita.helttunen@enontekio.fi

Eanodaga gieldda bargosadji lea suovaheapme.


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat