Varhaiskasvatus ja koulutus

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus tarjoaa alle oppivelvollisuusikäiselle lapselle turvallisen hoitopaikan. Lapsen oikeus varhaiskasvatukseen alkaa vanhempainrahakauden päättymisen jälkeen ja kestää siihen saakka, kun hän siirtyy perusopetuslaissa tarkoitettuna oppivelvollisena perusopetukseen. Varhaiskasvatuspaikka voidaan myöntää lapselle myös kasvatuksellisista ja kehityksellisistä syistä. Äidinkieleltään saamenkielisille lapsille tarjotaan varhaiskasvatusta heidän äidinkielellään.

Enontekiöllä järjestetään varhaiskasvatusta seuraavasti:

  • Päiväkoti Riekossa Hetassa
  • Ryhmäperhepäiväkoti Touhulassa Karesuvannossa
  • Karesuandon saamenkielisessä esikoulu Lávvussa (ostopalvelu)
  • Ryhmäperhepäiväkoti Saanassa Kilpisjärvellä

Varhaiskasvatuspaikan hakeminen

Varhaiskasvatuspaikkaa on haettava viimeistään neljä kuukautta ennen hoidon tarpeen alkamista. Mikäli hoidon tarve kuitenkin johtuu työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta, eikä tarpeen alkamisajankohta ole ennakoitavissa, on varhaiskasvatuspaikkaa haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan.

Enontekiöllä varhaiskasvatuspaikkojen hakeminen seuraavalle hoitokaudelle 1.8.–31.7. tapahtuu huhtikuun aikana. Myös hoidossa oleville lapsille täytetään hoitohakemus vahvistuksena ja tarkistuksena hoitotarpeen jatkumisesta seuraavalle kaudelle. Varhaiskasvatuspaikkaa voi hakea myös ympäri vuoden. Mikäli vanhemmat eivät ota vastaan lapselle tarjottua hoitopaikkaa, on siitä ilmoitettava varhaiskasvatuksen päällikölle mieluiten kirjallisesti ennen hoidon alkamista.

Enontekiön varhaiskasvatus on siirtynyt käyttämään Tiera Vesseli/ Daisy-toiminnanohjausjärjestelmää 1.4.2023 alkaen. Uusi järjestelmä mahdollistaa mm. lapsen varhaiskasvatuspaikan hakemisen, tulotietojen lähettämisen ja päätösten saamisen sähköisesti. Lisäksi järjestelmä mahdollistaa mm. lapsen varhaiskasvatussuunnitelman laatimisen sekä lasten hoitoaikojen varaamisen sähköisesti.
Huoltajilla on käytössä kaksi sähköistä asiointikanavaa: eDaisy ja DaisyFamily.

eDaisy

eDaisy- palvelussa voitte hoitaa lapsen varhaiskasvatukseen hakemisen ja ilmoitukset varhaiskasvatuspalveluihin liittyen: varhaiskasvatushakemus, tulotietoilmoitukset, irtisanomis- ja muutosilmoitukset. eDaisyn asioinnista löytyvät hakemukset, muutosilmoitukset sekä päätökset.

eDaisy- järjestelmään kirjaudutaan aina vahvalla tunnistautumisella.

Päätösten saamiseen eDaisyyn tarvitaan huoltajien sähköpostiosoitteet.

Enontekiön varhaiskasvatuksen hakemukset on avattu uuteen eDaisy palveluun. Palvelun löydätte osoitteesta:

https://enontekio.daisynet.fi/eDaisy

Tietosuojaseloste

DaisyFamily

DaisyFamily on varhaiskasvatuksen päivittäinen asiointikanava huoltajille. DaisyFamilyyn kirjaudutaan ensimmäisellä kerralla vahvalla tunnistautumisella, minkä jälkeen sovellukseen on mahdollista luoda oma salasana kirjautumisen nopeuttamiseksi. Käyttäjätunnus muodostuu etu- ja sukunimestä.
DaisyFamily on sovellus, jonka kautta varhaiskasvatuksen päivittäinen asiointi on helppoa ja sujuvaa. DaisyFamilyn kautta huoltajat varaavat lapsen hoitoajat sekä pystyvät seuraamaan varattuja hoitoaikoja. DaisyFamilystä huoltajat näkevät myös varhaiskasvatuksen viestit ja tiedotteet. Päivittäinen viestintä kodin ja varhaiskasvatuksen välillä on helppoa.

DaisyFamilyn avulla voi
• Tarkistaa ja päivittää perhetietoja
• Pitää yhteystiedot ajan tasalla
• Varata hoitoaikoja
• Ilmoittaa poissaoloista
• Vastata kyselyihin
• Lukea tiedotteita
• Saada ja lähettää viestejä
• Lukea ja kirjoittaa lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa

DaisyFamily palvelun löydätte osoitteesta: https://enontekio.daisyfamily.fi

Tervetuloa-Varhaiskasvatukseen

Varhaiskasvatussuunnitelma