Varhaiskasvatus ja koulutus

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus tarjoaa alle oppivelvollisuusikäiselle lapselle turvallisen hoitopaikan. Lapsen oikeus varhaiskasvatukseen alkaa vanhempainrahakauden päättymisen jälkeen ja kestää siihen saakka, kun hän siirtyy perusopetuslaissa tarkoitettuna oppivelvollisena perusopetukseen. Varhaiskasvatuspaikka voidaan myöntää lapselle myös kasvatuksellisista ja kehityksellisistä syistä. Äidinkieleltään saamenkielisille lapsille tarjotaan varhaiskasvatusta heidän äidinkielellään.

Enontekiöllä järjestetään varhaiskasvatusta seuraavasti:

  • Päiväkoti Riekossa Hetassa
  • Ryhmäperhepäiväkoti Touhulassa Karesuvannossa
  • Karesuandon saamenkielisessä esikoulu Lávvussa (ostopalvelu)
  • Ryhmäperhepäiväkoti Saanassa Kilpisjärvellä

Varhaiskasvatuspaikan hakeminen

Varhaiskasvatuspaikkaa on haettava viimeistään neljä kuukautta ennen hoidon tarpeen alkamista. Mikäli hoidon tarve kuitenkin johtuu työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta, eikä tarpeen alkamisajankohta ole ennakoitavissa, on varhaiskasvatuspaikkaa haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan.

Enontekiöllä varhaiskasvatuspaikkojen hakeminen seuraavalle hoitokaudelle 1.8.–31.7. tapahtuu huhtikuun aikana. Myös hoidossa oleville lapsille täytetään hoitohakemus vahvistuksena ja tarkistuksena hoitotarpeen jatkumisesta seuraavalle kaudelle. Varhaiskasvatuspaikkaa voi hakea myös ympäri vuoden. Mikäli vanhemmat eivät ota vastaan lapselle tarjottua hoitopaikkaa, on siitä ilmoitettava varhaiskasvatusohjaajalle mieluiten kirjallisesti ennen hoidon alkamista.

Varhaiskasvatushakemuslomakkeita saa hoitopaikoista ja kunnanvirastolta, mihin ne toimitetaan täytettynä tarvittavine liitteineen. Varhaiskasvatushakemuksen voi tulostaa myös kunnan nettisivuilta.

Tervetuloa Varhaiskasvatukseen 2022 – 2023

Varhaiskasvatussuunnitelma