Arkisto

Kategoriat
kesäkuu 27, 2018

Varhaiskasvatusohjaajan virka

JULISTETAAN HAETTAVAKSI ENONTEKIÖN KUNNASSA

VARHAISKASVATUSOHJAAJAN VIRKA 17.9.2018 LUKIEN (VIRKA ON TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVA)

 Varhaiskasvatusohjaaja toimii kunnan varhaiskasvatuksesta vastaavana viranhaltijana.

Varhaiskasvatusohjaaja vastaa mm. kunnan varhaiskasvatuksen ohjauksesta, kehittämisestä sekä taloudesta ja hallinnosta. Varhaiskasvatusohjaaja toimii varhaiskasvatuksen asiantuntijana ja vaikuttajana eri verkostoissa sekä moniammatillisissa yhteistyöryhmissä.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto tai muu vastaava koulutus.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen vaatii käytännön kokemusta (vähintään 3 vuotta)  esimiestyöstä ja/tai varhaiskasvatuksen kenttätyöstä sekä hyviä vuorovaikutus- ja ihmissuhdetaitoja. Tehtävässä vaaditaan hyvää organisointitaitoa sekä itsenäistä harkintakykyä. Varhaiskasvatuksen ja henkilöstölainsäädännön tunteminen katsotaan eduksi.

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä lain 504/2002 mukainen rikosrekisteri-ote. Viran täytössä sovelletaan 6 kuukauden koeaikaa.

Hakemukset opinto- ja työtodistuksineen tulee toimittaa 23.7.- 10.8.2018 klo 12.00 mennessä osoitteeseen Enontekiön kunta, Ounastie 165, 99400 Enontekiö.

Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

ENONTEKIÖN KUNTA

 

ALMMUHUVVO OHCAN LÁHKAI EANODAGA GIELDDAS

ÁRRABAJÁSGEASSINJOĐIHEADDJI VIRGI 17.9.2018 RÁJES (VIRGI LEA DOAISTTÁŽII FÁMUS)

Árrabajásgeassinjođiheaddji doaibmá gieldda árrabajásgeassima vástideaddji virgehálddašeaddjin.

Árrabajásgeassinjođiheaddji vástida ee. gieldda árrabajásgeassima jođiheamis, ovddideamis sihke ekonomiijas ja hálddahusas. Árrabajásgeassinjođiheaddji doaibmá árrabajásgeassima áššedovdin ja váikkuheaddjin sierra fierpmádagain ja maiddái máŋggaámmátlaš oktasašbargojoavkkuin.

Virggi gelbbolašvuođagáibádussan lea heivvolaš allaskuvladutkkus dahje eará vástideaddji skuvlejupmi.

Barggu ceavzilis dikšun eaktuda geavada hárjánumi (uhcimustá 3 jagi)  jođihanbarggus ja/dahje árrabajásgeassima geavatlaš barggus sihke buriid gulahallan- ja olmmošgaskavuođadáidduid. Barggus gáibiduvvo buorre organiserendáidu sihke iešráđálaš vihkkedallanmáhttu. Árrabajásgeassima ja bargoveahkaláhkaásaheami dovdan gehččo ovdun.

Bálkkámáksin mearrašuvvá GVBES:a mielde. Válljejuvvon bargi galgá ovdal virggi vuostáiváldima ovdanbuktit lágas 504/2002 dárkkuhuvvon rihkusregisttarváldosa. Virggi deavdimis heivehuvvo 6 mánotbaji geahččalanáigi.

Ohcamušaid oahppo- ja bargoduođaštusaiguin galgá doaimmahit 23.7.- 10.8.2018 dmu 12.00 rádjai čujuhussii Eanodaga gielda, Ounastie 165, 99400 Eanodat.

Lassidieđuid addá gielddahoavda Jari Rantapelkonen, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

EANODAGA GIELDA


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat