Asuminen ja ympäristö

Ympäristönsuojelu

Sodankylän kunta vastaa 1.1.2020 alkaen Sodankylän, Inarin, Muonion, Enontekiön ja Utsjoen kuntien ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävistä. Ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävänä on mm. lupahakemusten ja ilmoitusten käsittely, valvontatarkastukset, ympäristön tilan seuranta, lausuntojen laatiminen, määräysten antaminen sekä kuntalaisten neuvonta.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävistä on lisäksi säädetty ympäristönsuojelulaissa, jätelaissa, maa-aineslaissa, vesihuoltolaissa, vesilaissa, maastoliikennelaissa ja vesiliikennelaissa. Nämä tehtävät ovat pääsääntöisesti lupa- ja valvontaviranomaistehtäviä.

Arktisen Lapin ympäristönsuojelun nettisivuille täältä

Ympäristönsuojelu kuulutukset

 

Tiedotteet:

11.2.2020

11.5.2020

3.11.2020

Enontekiön kunnan ympäristonsuojelumääräykset

Ympäristöasioissa voitte ottaa yhteyttä ympäristötarkastaja Liisa Arpiaiseen, 0401612070, liisa.arpiainen@sodankyla.fi, ympäristötarkastaja Elisa Ahlbergiin, 040-1326369, elisa.ahlberg@sodankyla.fi, ympäristöpäällikkö Teresa Ojalaan, 040-7205665, teresa.ojala@sodankyla.fi.