Liikunta ja vapaa-aika

Nuorisotyö ja nuorisotila Kieppi

Miika Saukkonen
nuorisotyö, etsivä nuorisotyö, Kieppi, digitaalinen nuorisotyö, tapahtumat, suunnittelu, kehittäminen
puh. 0408481308
miika.saukkonen@enontekio.fi

Mari Syväjärvi
koulunuorisotyö, Lapin alueellinen avoimen nuorisotyön koordinaatio, nuorisovaltuuston ohjaaja, somevastaava, suunnittelu, kehittäminen
puh 040 768 7778
mari.syvajarvi@enontekio.fi

Nuorisotyötä toteutetaan pääasiassa nuorisotila Kiepissä, kunnan kouluilla ja verkossa. Lukio- ja yläasteikäiset nuoret voivat itse varata tilaa omaan käyttöön, jolla tuemme niin kutsuttua vertaisnuori-toimintaa. Vertaisnuoret voivat pitää Kieppiä auki itsenäisesti mutta niin että vastuuaikuinen on aina puhelinsoiton päässä. Tavoitteemme on osallistaa nuoria toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen.

Nuorisotyötä toteutetaan Enontekiöllä kouluilla ja nuorisotila Kiepissä, ja säännöllisesti myös verkossa Discord-palvelussa digitaalisen pelaamisen yhteydessä. Työmme keskiössä on nuoren kohtaaminen ennakkoluulottomasti ja nuorta arvostaen. Meidän tärkein tehtävämme on olla nuoren saatavilla ja tukena ihan kaiken kokoisissa asioissa mitä elämä tuo eteen. Nuorisotyö ei arvioi tai arvota nuorta. Noudatamme työssämme yhdenvertaisuuden periaatetta ja meille jokainen nuori on samanarvoinen.

Nuorisotyötä ohjaavat Nuorisolaki ja Valtakunnallinen nuorisotyön ja –politiikan ohjelma, sekä kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma. Nuorisotyön yhteistyökumppaneita ovat seurakunta, koulut ja oppilaitokset, liikunta- ja kulttuuritoimi, paikalliset seurat sekä nuorisotyön verkostot Lapissa ja valtakunnallisesti.