Liikunta ja vapaa-aika

Työkalupakki kylille ja kyläyhdistyksille

Tämän työkalupakin tarkoitus on auttaa aktiiviset kyläläiset ja kyläyhdistykset tarvitsemansa tiedon ääreen. Kylän aktivisuus kumpuaa sen asukkaista ja pitää kylän elinvoimaisena. Kylien asukkailla sekä vapaa-ajan asukkailla on paljon mahdollisuuksia kylän elävöittämiseen sekä kehittämiseen ja niitä pyritään avaamaan tällä sivulla.


Kylän toiminta

Miten kylästä saa aktiivisen ja elinvoimaisen?

Aktiivinen kylä saa ihmiset jäämään ja houkuttelee uusia asukkaita. Kylän oma aktiivisuus on kaikkein tärkeimmässä osassa yhteisöllisyyden ylläpitämisessä, yhteisten kohteiden ja harrastusmahdollisuuksien saamiseksi kylään sekä kylän houkuttelevuuden rakentamisessa. Aktiivisuutta on yhteisöllinen tekeminen yhteisen asian eteen. Kyseessä voi olla kylän yhteisen paikan perustaminen tai kunnostaminen, harrastusmahdollisuuksien kehittäminen tai vaikkapa kylätapahtuma. Tärkeintä on, että se on kylän asukkaiden yhteinen asia – aktiivisuus kumpuaa motivaatiosta ja parhain tapa varmistaa motivaation säilyminen on sitoutunut yhdessä tekeminen. Jäljempänä työkalupakissa ohjeita yhteisen tekemisen mahdollistamiseksi!

Kylä on paikka kartalla, joka pitää sisällään tarinoita ja historiaa, mutta vielä olennaisempi osa kylää ovat sen asukkaat. Kylän elinvoima kumpuaa uusista asukkaista, joten niiden houkutteleminen on elinvoimaisuudelle tärkein asia. Myös kylät tarvitsevat brändin. Positiivinen kuva ulospäin, mielenkiintoisia kylän tarinoita, perustellut järkisyyt asua kylässä sekä vastaanottava yhteisö. Enontekiön kunnan sivuilla on kyläesittelyt, joissa Enontekiön kyliä käsitellään positiivisen kautta ja houkuttelevasti. Esittelysivujen sisältöä saa vapaasti käyttää kuka tahansa. Jokaisesta kylästä on myös tehty kylälogoja, joita voi esimerkiksi hyödyntää kylän sosiaalisessa mediassa tai vaikkapa painotuotteissa!

Enontekiön kyläesittelyt – Enontekiö (enontekio.fi)

Tarvitsemmeko kyläyhdistyksen ja miten sellainen perustetaan?

Kyläyhdistys ei ole pakollinen, mutta sitä voi suositella jokaiselle kylälle – isolle ja pienelle. Kyläyhdistys on asukkaiden edun ajaja sekä kylän kehittämisen ja yhteisöllisuuden veturi. Kyläyhdistys järjestää yhteisöllistä tekemistä ja on kätevä tapa esimerkiksi hakea ulkopuolista tukea asukkaiden yhteisiin asioihin. Yhdistyksen kautta esimerkiksi Leader-tukien (EU:n maaseutujen tuki) hakeminen on helpompaa ja kunnasta voi myös hakea yhdistystukea erilaisiin yhteisöllisiin tarpeisiin. Pienien kylien asukkaiden on myös syytä pohtia, voisiko yhteinen yhdistys lähikylien kanssa olla järkevä vaihtoehto.

Alla linkkejä kyläyhdistyksen perustamisen tueksi:

PRH:n sivuilla ohjeita yhdistyksen perustajalle

PRH:n ohjeita sääntöihin ja mallisääntöjä

Mallisäännöt kyläyhdistys.pdf

PRH_ennakkotarkastetut mallisäännöt_voim 2021_11.pdf

Ennakkotarkastus ei ole enää voimassa, mutta pohjaa voi käyttää mallina.

Ilmaista apua kyläyhdistyksen perustamiseen ja toiminnan pyörittämiseen saa myös Lapin kyläasiamieheltä.

Mistä apua kyläyhdistyksen toimintaan ja taloudenpitoon?

Kun yhdistys on perustettu tai kylästäsi jo löytyy sellainen, saat tarvittavat tiedot toiminnan pyörittämiseen Yhdistystoiminnan ABC:stä Pohjois-Savon Kylät ry:n tietopankista sekä Lappilaiset kylät ry:n oppaista ja ohjeista.

Kyläyhdistyksellä on jäsenmaksujen lisäksi monia erilaisia keinoja varojen hankintaan. Varainhankinta yhteistä hyvää edistävän yhdistyksen toimintaan on myös erinomainen keino aktivoida kylää ja osallistaa sen asukkaita. Yllä olevista oppaista löydät hyviä neuvoja varainhankintaan, mutta omien keinojen ideointi on tärkeää, sillä kukin kylä, sen asukkaat ja niiden tarjoamat mahdollisuudet ovat erilaisia!

Ilmaista apua kyläyhdistyksen perustamiseen ja toiminnan pyörittämiseen saa myös Lapin kyläasiamieheltä.

Miten kylämme houkuttelisi matkaajia ja uusia asukkaita?

Muuttohoukuttelevuus on kylille tärkeää, kun väestö valtakunnallisesti ikääntyy ja kyliin syntyy yhä vähemmän lapsia. Uusien muuttajien avulla kylä elävöityy ja mm. palvelujen säilymistä voidaan edesauttaa.

Hyviä vinkkejä muuttamisen edistämiseksi löytyy Suomen kylät ry:n Maalle asumaan –sivustolta! Maalle asumaan on erinomainen kokonaisuus maallemuutto-positiivista materiaalia. Sivustolta löytyy mm. Maallemuuton ABC.

Enontekiöllä on paljon käyttämättömiä tai vähällä käytöllä olevia kiinteistöjä. Muutosta unelmoivat sekä autiot talot kohtaavat EU-rahoitteisessa Talo maalta-palvelussa.

Kylän viesti ulospäin määrittää kylän houkuttelevuuden. Seuraavassa kohdassa lisää kylän viestimisestä.

Kuinka viestiä kylästä?

Kylät ovat usein sosiaalisessa mediassa perinteisten verkkosivujen sijaan tai niiden lisäksi. Tärkeintä kuitenkin on, että kylistä löytyy verkkomateriaalia, sillä valtaosa tietoa etsivistä yleensä etsii selaimen hakukoneella hakusananaan esimerkiksi paikan nimi. Jos kylästä löytyy vaikkapa verkkosivut tai Facebook-sivu, antaa se heti paikasta aktiivisen ja houkuttelevan kuvan. Kannattaa pitää siis mielessä, että sosiaalisessa mediassa myös positiivinen viestintä omasta kylästä on tärkeää, sillä sitä voidaan lukea kaukaakin. Jos kylässä on tapahtumaa, vaikkakin ihan pientä tai harvoin, niin kannattaa siitä kirjoittaa somessa!

Jos matkailija tai muuttoa suunnitteleva pohtii matkustamista tai muuttamista Enontekiölle, hän ei todennäköisesti tule paikkaan, jota ei lainkaan löydä hakukoneella – tai paikkaan jonka ainut tulos on Suomi24-palstalla oleva valittelu kuopasta tiessä. Mitä tietoa sinun kylästäsi ensimmäisenä löytyy, jos etsit kylän nimellä verkosta?

Jos tulos ei ole mairitteleva, niin voit vaikkapa tehdä kylän sivuille Facebook-päivityksen, johon kirjoitat kylän nimen positiivisessa yhteydessä. Jaa päivitys johonkin isompaan ryhmään ja jos se huomataan ja ihmiset tykkäävät siitä, tekee internetin hakukoneiden algoritmit jo valtavan osan mainostusta puolestasi. Hetken kuluttua kauempaakin kyläsi nimeä hakukoneesta hakeva näkeekin kyläsi facebook-sivun ensimmäisinä tuloksina ja sieltä positiivisen päivityksen. Nykyään oman kylän kuvaan on helpompi vaikuttaa kuin koskaan ennen.

Myös kylät tarvitsevat brändin. Positiivinen kuva ulospäin, mielenkiintoisia kylän tarinoita, perustellut järkisyyt asua kylässä sekä vastaanottava yhteisö. Enontekiön kunnan sivuilla on kyläesittelyt, joissa Enontekiön kyliä käsitellään positiivisen kautta ja houkuttelevasti. Esittelysivujen sisältöä saa vapaasti käyttää kuka tahansa. Jokaisesta kylästä on myös tehty kylälogoja, joita voi esimerkiksi hyödyntää kylän sosiaalisessa mediassa tai vaikkapa painotuotteissa!

Enontekiön kyläesittelyt – Enontekiö (enontekio.fi)

Lisää vinkkejä yhdistysviestintään löytyy esimerkiksi SILMU-kylien verkkosivuilta tai Pohjois-Savon Kylät ry:n tietopankista!

Tutustu myös ilmaiseen ja helppokäyttöiseen Kylämme.fi-kyläsuunnittelupalveluun, jossa on kyläsuunnitelmatyökalujen lisäksi myös mahdollisuus laatia ilmainen esittelysivu kylälle (voi korvata myös tarvittaessa kotisivujen tarpeen!)


Kylän kehittäminen

Tarvitsemmeko kyläsuunnitelmaa?

Kylän kehittämisen on hyvä olla suunnitelmallista pidemmällä aikavälillä, koska usein kehitysideoita on enemmän kuin on resursseja toteuttaa niitä. Pidemmällä aikavälillä kuitenkin on myös mahdollisuus hankkia resursseja, joten suunnitelmasta on hyötyä. Suunnitelman laatiminen yhdessä kyläläisten kanssa myös osallistaa ja sitouttaa asukkaita kylän kehittämiseen, mikä on ensisijaisen tärkeää kylän aktiivisuuden ylläpitämiseksi.

Netistä löytyy erilaisia malleja kyläsuunnitelman laatimiseen, kuten esimerkiksi Lappilaiset kylät ry:n sivuilta, sekä Pohjois-Savon Kylät ry:n tietopankista.

Tutustu myös ilmaiseen ja helppokäyttöiseen Kylämme.fi-kyläsuunnittelupalveluun ja kirjaa kylän suunnitelmat sen avulla helposti käytettäväksi, edustavan näköiseksi kyläsuunnitelmaksi! Sivusto sisältää myös kylän turvallisuussuunnitelman. Sovellus on käyttäjille maksuton.

Ei kannata huolestua kyläsuunnitelman työteliäisyydestä! Kyläsuunnitelmaa laatiessaan on pidettävä mielessä, että suunnitelma on kyläläisten oma työkalu kylän kehittämiseen ja sen tarkoitus on tukea sitä nimenomaista tarkoitusta. Kyläsuunnitelma on kylän asukkaiden tahtotila, haave, unelma siitä, miltä kylä tulevaisuudessa näyttää. Sen voi pitää sisällään vähimmillään esimerkiksi listan kyläläisten ideoista kylän kehittämiseksi sekä arvion, minä vuonna tiettyä asiaa voisi edistää. Kaikki muu, kuten kylähistoriikit, SWOT-analyysit jne. ovat vapaaehtoisia ja niillä voi täydentää suunnitelmaa myöhemminkin.

Mistä tukea kylän toimintaan ja tapahtumiin?

Virkistystoiminta, yhteinen harrastaminen ja urheilu sekä esimerkiksi talkoot ja kylätapahtumat ovat tärkeitä kylän viihtyvyydelle. Kunta tukee kylän toimintaa ja tapahtumia yhdistysasiakirjan mukaisesti. Esimerkiksi

 • kylätapahtumien järjestämiseen,
 • kerhoihin,
 • liikuntavälineiden hankintaan ja
 • latujen ylläpitoon

Yhteistyöasiakirja on päivityksen alla ja uusi julkaistaan pian!

https://enontekio.fi/liikunta-ja-kulttuuri/yhdistykset/yhteistyoas/

Erilaisia tukea myöntäviä tahoja on Suomessa lukuisia riippuen siitä, minkälaista toimintaa halutaan järjestettävän. Jos kylässä järjestetään esimerkiksi nuorten urheilutapahtumaa tai kyläturvallisuuteen liittyvää infoa, kannattaa hakea internetistä niillä hakusanoilla ja tarkastella, jos toimintaa tukevia tahoja löytyisi.

On olemassa myöskin lukuisia erilaisia tiedottamista tekeviä tahoja, jotka tuottavat tietoa kylien asukkaille veloituksetta. Esimerkiksi muutamia mainittuna: Motivalta voi tilata kotitalouksien energianeuvontaa, VTKL tuottaa tietoa vanhusten kotona asumisen mahdollistamisesta ja tuista, Lapeco vastaa kierrättämisen ja jätehuollon tiedon tuottamisesta, maaseudun sivistysliitto, kotiseutuliitto ja Lappilaisten kylien kyläasiamies tarjoaa tietoa maalla asumisesta, kylän elinvoimasta ja aktiivisuudesta.

Kylätapahtumien järjestämiseen parhaat vinkit löytyvät Pohjois-Savon Kylät ry:n tietopankista kohdasta Tapahtumien järjestäminen. Siltä löytyy myös erinomainen Hämeenraitin ohje tapahtumien markkinoinnissa onnistumiseen!

Mistä tukea kylän hankkeisiin ja pienrakentamiseen?

Kylän yhteinen tulistelupaikka keskeiselle paikalle, uudet pitkospuut ulkoilureitille, kylämaiseman kunnostus tai vaikkapa uusien käyttötarkoitusten suunnittelu vanhalle kylätalolle…

Pieniä kylän yhteisiä kehityshankkeita on monenlaisia ja niiden toteuttaminen on mahdollista, jos vain kylästä löytyy tahtoa ja aktiivisuutta. Raha ei ole este aktiiviselle kylälle, sillä esimerkiksi Leader-ryhmien kanavoiman EU:n, valtion ja kunnan rahallisen tuen avulla monet kylän kehitysideoista voidaan toteuttaa ilman omaa rahaa – kunhan kylältä löytyy aktiivinen porukka tukea hakemaan ja osallistumaan talkoisiin.

Leader-rahoituksen tarkoituksena on tukea ja kehittää kylien ja alueen elinvoimaisuutta, viihtyisyyttä ja elämisen sekä yrittämisen edellytyksiä. Leader on mukana kehittämässä Tunturi-Lapin elinvoimaisuutta ja pitää kylät asuttuina ja houkuttelevina paikkoina olla ja elää.

Hanketukea voivat hakea:

 • Julkisoikeudellinen yhteisö (esim. kunta, kuntayhtymä)
 • Yksityisoikeudellinen yhteisö, esim. rekisteröitynyt yhdistys (mm. kyläyhdistys)
 • Osuuskunta
 • Säätiö

Kun kylällä on mielessä, mihin kehitystarpeeseen tarvittaisiin tukea, kannattaa ensin tarkistaa Leaderin sivuilta (kylät ja yhteisöt –osio), voisiko tukitarve olla Leader-ryhmän tuettavaa toimintaa. Jos et ole varma, voit jo tässä vaiheessa matalalla kynnyksellä ottaa Leaderiin yhteyttä ja kysyä.

Esimerkkejä tuettavasta toiminnasta:

 • Kylätalon remontti
 • Kylän ja ympäristön kehittämissuunnitelma
 • Alueen viihtyisyyteen liittyvät toimenpiteet
 • Harrastusmahdollisuuksien kehittäminen

Huomiothan hakemusta tehdessäsi, että kullakin Leader-ryhmällä on omat strategiat ja painopisteet, joiden pohjalta tukipäätöksiä tehdään. Leader Tunturi-Lapin (Enontekiön alueen Leader-ryhmä) painopisteet ohjelmakautena 2023-27 ovat

 • Saavutettavuutta lisäävä osaaminen
 • Arktinen viisaus ja perinteet
 • Kestävät ratkaisut
 • Liikettä kyliin

Joten kun hakemusta laaditaan, kannattaa vastata, miten nämä painopisteet tulee hankkeessa huomioiduksi. Tarkemmin strategiasta Leaderin sivuilla (strategia). Lisäksi hakemuksen tulee vastata mahdollisimman hyvin valintakriteerejä, jotka löytyvät myös Leaderin sivuilta (valintakriteerit).

Kun tiedät, millaisiin ideoihin Leader myöntää tukea, mikä merkitys strategialla on hakuprosessia sekä olet tutustunut valintakriteereihin, joiden perusteella rahoitettavat hankkeet valitaan, on aika jutella Leaderin kanssa ja testata idea.

Kun ideaa on pohdittu myös Leaderin kanssa, auttavat he hakemuksen lähettämisessä. Muistathan kuitenkin aina ennen hakemuksen lähettämistä jutella Leaderin kanssa!

Leader Tunturi-Lapin yhteystiedot

Huomio! Käynnissä on myös Leaderin Vasara ja nauloja –hanke 11/2024 saakka, joka on kylän apuna rakennus- ja korjaushankkeessa veloituksetta!

Hankkeiden toteuttajat hakevat usein ensimmäistä kertaa rakentamisinvestoinnille rahoitusta, joten menettelytavat ovat entuudestaan tuntemattomia. Vasara ja nauloja -hankkeessa autetaan rakentamishankkeiden hakijoita suunnittelemaan ja toteuttamaan onnistunut hanke!

Lue lisää Vasara- ja nauloja hankkeen sivuilta. (Materiaalit, kuten kustannusarviotyökalut jäävät käytettäviksi hankkeen jälkeenkin!)

Mistä tukea kylätalon kunnostamiseen ja käyttöön?

Kylätalon kunnostaminen

Kylätalon maali hilseilee? Portaat ovat lahonneet? Katto vuotaa? Ikkunat pitäisi tiivistää?

Kylätalon kunnostamiseen on monenlaisia tukiväyliä, joista tärkeimmät ovat:

Kotiseutuliiton seurantalojen korjausavustus ja kylien ja yhteisöjen Leader-tuki sekä kohteesta riippuen ELY-keskuksen rakennusperinnön hoitoavustus ja museoviraston entisöintiavustus.

Tukiprosentit vaihtelevat paljon, joten mahdollisuuksiin kannattaa tutustua mainitussa järjestyksessä (suurimmasta potentiaalisesti tukiprosentista pienimpään).

Kylätalon lämmitysjärjestelmän muutoksissa tai esimerkiksi ilmalämpöpumpun hankinnassa kannattaa ensisijaisesti kääntyä kylien ja yhteisöjen Leader-tuen puoleen.

Kylätalon taloudellisuus

Onko kylätalo peruslämmöllä, kun sitä ei käytetä? Onko eristys kunnossa? Olisiko taloudellisempia lämmitystapoja?

Hyviä vinkkejä kylätalon taloudellisuuden parantamiseen löytyy Pohjois-Savon Kylät ry:n tietopankista sekä SYKE:n Kylätalot energiapiheiksi -oppaasta.

Kylätalon käyttö

Kirpputorit, jumpat, iltamat, tilojen vuokraaminen ja vaikkapa etätyötilan perustaminen. Kylätalolle on kohteesta riippuen lukuisia käyttötapoja, joilla tilan käyttöastetta vodiaan kehittää, kylän yhteisöllisyyttä ja aktiivisuutta parantaa ja samalla saada varoja tilan ylläpitoon.

Hyviä vinkkejä kylätalon käyttötarkoituksien suunnittelemiseksi löytyy esimerkiksi yhdistysavaimen Kylätalot käyttöön –oppaasta sekä vain hakemalla verkosta hakusanoin: ”kylätalon käyttö” tai vaikkapa ”etätyöhubi kylätalo”. Suomessa on valtava määrä valmiita esimerkkejä, joita hyödyntää tai miksipä ei vaikka hakea Leaderin kautta suunnitteluhanketta, jossa pohtia räätälöidysti oman alueen kylätalojen kehittämistä?

Huomio! Käynnissä on myös Leaderin Vasara ja nauloja –hanke 11/2024 saakka, joka on kylän apuna rakennus- ja korjaushankkeessa veloituksetta!

Hankkeiden toteuttajat hakevat usein ensimmäistä kertaa rakentamisinvestoinnille rahoitusta, joten menettelytavat ovat entuudestaan tuntemattomia. Vasara ja nauloja -hankkeessa autetaan rakentamishankkeiden hakijoita suunnittelemaan ja toteuttamaan onnistunut hanke!

Lue lisää Vasara- ja nauloja hankkeen sivuilta. (Materiaalit, kuten kustannusarviotyökalut jäävät käytettäviksi hankkeen jälkeenkin!)


Tärkeää pohdittavaa kylässä

Voiko kyläyhdistys toimia työllistäjänä?

Yhdistykset työllistäjinä

Kattava, valmis tietopaketti löytyy sivulta:

https://www.jokos.fi/

Kuinka edistää kyläturvallisuutta?

Kyläturvallisuus

Oman asuinalueen ympäristön turvallisuus on kaikille tärkeää. Kylien turvallisuustyö ja turvallisuussuunnittelu eivät ole vain viranomaistyötä. Suunnittelua voi ja kannattaa toteuttaa oma kyläyhdistyksen ja yhteisön voimin.

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön kyläturvallisuus projekti on laatinut kattavan sisällön kyläturvallisuudesta sivustolleen. Lisäksi löydät aiheesta paljon tietoa kylämme.fi -sivuston kyläturvallisuusosiosta.

Avoimet kylät ja vuoden kylä – onko kylänne mukana?

Osallistuuko kyläsi tänä vuonna valtakunnalliseen avoimet kylät –tapahtumaan? Tapahtumapäivänä voi lähteä lähimatkailemaan kylille ja osallistua monipuolisiin tapahtumiin!

Lue lisää täältä!

Onko kylänne joskus valittu Vuoden lappilaiseksi kyläksi? Vuoden Kylän valinnalla halutaan nostaa esiin kylien monipuolista toimintaa ja lisätä kylätoiminnan tunnettavuutta sekä saada hyviä esimerkkejä kylien toiminnasta.

Lue lisää täältä!

 


Katso myös!

Kylän parhaat kumppanit!

Lappilaiset kylät ry –kyläasiamies ilmaisena tukena yhdistyksille

Suomen kylät ry – tukee mm. kylien elinvoimaa

Maalle asumaan – auttaa löytämään kodin maalta

Maaseudun sivistysliitto – tukee maaseudun elinvoimaa

Kylämme – kyläsuunnittelupalvelu

Omakotiliitto – tarpeellista tietoa omakotiasumisesta

Motiva –  tietoa kestävän kehityksen teemoista

VTKL – vanhusten kotona asumisen tukeminen

Enontekiön kylät Facebookissa

Enontekiön kunta – Enontekiön kunnan viestintäkanava

Enontekiön kylät -ryhmä – Enontekiön kylien oma ryhmä

Enontekiön kuntalaiskanava – Kuntalaisten viestintäkanava

Enontekiön ilmoitustaulu – Kuntalaisten ilmoitustaulu

Enontekiön alueen asunnot – Ryhmä asuntojen löytämiseen ja ilmoittamiseen

Kimppakyydit ja tavarakyydit Enontekiö – Ryhmä kimppakyytien ja kuljetusten löytämiseksi

Enontekiön vapaa-ajan asukkaat ja mökkiläiset – Ryhmä vapaa-ajan asukkaille

Viestintää Lapin kylille – Lapin kyläasiamiehen viestintäkanava

Enontekiön yrityskanava – Enontekiön yrittäjien oma keskustelukanava

  • Liittyminen pyynnöllä Facebookin kautta

Kyläyhdistykset Enontekiö -WhatsApp-ryhmä – Kyläyhdistysten oma keskustelukanava

  • Liittyminen pyynnöllä sasmo.kangassalo(at)enontekio.fi

Kilpisjärvi – kylän oma Facebook-ryhmä

Kilpisjärven ilmoitustaulu – kylän oma ilmoitustaulu

Palojoensuu – kylän oma Facebook-ryhmä

Peltovuoma – kylän oma Facebook-ryhmä

Karesuvanto – kylän oma Facebook-ryhmä

Tämä työkalupakki on koottu Enontekiön kylät –hankkeessa 2023. Ilmoitathan toimimattomasta linkistä verkkosivujen ylläpitäjälle, jotta se voidaan päivittää. Suuri kiitos mm. Suomen Kylät ry:n ja sen jäsenyhdistyksille, joiden verkkosivujen materiaalipankista iso osa tämän sivun linkeistä on kerätty.