Yrittäminen ja elinvoima

Hyvinvoiva kuntalainen – työllisyyden kehittäminen Enontekiöllä – hanke on päättynyt

Hyvinvoiva kuntalainen – työllisyyden kehittäminen Enontekiöllä 

Hankkeen tavoitteena on parantaa kuntalaisten työmarkkinavalmiuksia ja työllistymistä, vastata työllistymisen tuen palvelutarpeeseen sekä siten edistää kokonaisvaltaisesti kuntalaisten hyvinvointia.

Konkreettisia tavoitteita ovat:

  • kehittää työllistymisen tuen palvelut tarvetta vastaavaksi,
  • kehittää paikallinen työ- ja yksilövalmennus tarvetta vastaavaksi,
  • suunnitella, käynnistää ja kehittää paikkariippumatonta työpajatoimintaa,
  • lisätä moniammatillista yhteistyötä,
  • tarjota työnantajille tukea työllistämiseen (yksityinen, julkinen ja kolmas sektori mukaan luettuna) ja
  • tukea työnantajia tarjottavien työtehtävien tunnistamisessa.

Työvoimapalvelut siirtyvät kuntien toteutusvastuulle vuonna 2024. Hankkeen tavoitteena on kehittää kunnalle toimintamalleja ja -valmiuksia kyseisten palveluiden järjestämiseksi.

Hankeaika:          01.08.2021–31.07.2023
Rahoitus:             ESR (Euroopan sosiaalirahasto) ja Enontekiön kunta
Hankenumero:    S22511
Toimintalinja:      Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus
Erityistavoite:      Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistämisen                                     edistäminen
Budjetti:               Kokonaisbudjetti 289 060 e, josta ESR- ja valtion rahoitusta 231 248 e ja
kunnan rahoitusta 57 812 e

Yhteyshenkilöt:
Tiina Aaltonen                                                                  Jenni Peteri
Projektipäällikkö ja yksilövalmentaja                            Hanketyöntekijä ja yksilövalmentaja
tiina.aaltonen@enontekio.fi                                            jenni.peteri@enontekio.fi
+358 (0) 40 5966 316                                                      p. +358 (0) 40 5712 574