Yrittäminen ja elinvoima

Elinvoiman avustukset

Kehittäminen ja elinvoima toimialan avustukset

Avustus yritysten latupooleille (hakuaika 15.1.2024 klo 16.15 mennessä)

Yritysten latupoolit tuottavat palveluita matkailuyritysten asiakkaille ja palvelut ovat myös kuntalaisten käytössä, joten avustusta myönnetään näillä perusteluilla.

Avustusta haetaan vapaamuotoisella hakemuksella. Hakijana tulee olla rekisteröity yhdistys tai yritys. Hakemuksesta tulee ilmetä haettava summa, kuvaus tuen käyttötarkoituksesta sekä arvio toiminnan kokonaiskustannuksista. Hakemuksen liitteenä tulee olla yrityksiltä kaupparekisteriote ja yhdistyksiltä yhdistysrekisterinumero, toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä vuodelta. Toimintasuunnitelma ja talousarvio sille kaudelle, jolle avustusta haetaan. Liitteet on toimitettava heti kun mahdollista.

Tuensaajan tulee raportoida avustuksen käytöstä 2 kk toiminnan jälkeen, kuitenkin viimeistään 30.6.2024.

Haku tapahtuu ensisijaisesti sähköisessä muodossa sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@enontekio.fi. Otsikkokenttään: Avustus yritysten latupooleille.

Hakemuksen voi toimittaa myös postitse osoitteeseen Enontekiön kunta, Kirjaamo, Ounastie 165, 99400 Enontekiö. Kuoreen merkintä: Avustus yritysten latupoolille.

Lisätietoja: Sirpa Mannela, puh. 0400 716 908, sirpa.mannela@enontekio.fi

 

Elinvoimaa edistävät merkittävät tapahtumat (hakuaika 15.1.2024 klo 16.15 mennessä)

Tuki myönnetään harkinnanvaraisesta ja vuosittaisen talousarvion puitteissa Enontekiöllä järjestettäviin tapahtumiin tai alueella järjestettäviin suurtapahtumiin. Sitä voidaan myöntää kunnan ulkopuolisille toimijoille. Tuen määrään vaikuttaa tapahtuman osanottajamäärä, paikallinen ja erityisesti ulkopuolinen näkyvyys, tapahtuman vaikuttavuus elinkeinoelämälle sekä kunnan imagoarvojen tukeminen.

Avustusta haetaan vapaamuotoisella hakemuksella. Hakijana tulee olla rekisteröity yhdistys tai yritys. Hakemuksesta tulee ilmetä haettava summa, kuvaus tuen käyttötarkoituksesta sekä arvio kohteena olevan toiminnan kokonaiskustannuksista. Hakemuksen liitteenä tulee olla yrityksiltä kaupparekisteriote ja yhdistyksiltä yhdistysrekisterinumero, toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä vuodelta. Toimintasuunnitelma ja talousarvio sille kaudelle, jolle avustusta haetaan. Liitteet on toimitettava heti kun mahdollista.

Tuensaajan tulee vapaamuotoisesti raportoida avustuksen käytöstä viimeistään kahden (2) kuukauden kuluttua tapahtumasta.

Haku tapahtuu ensisijaisesti sähköisessä muodossa sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@enontekio.fi. Otsikkokenttään: Avustus tapahtumille

Hakemuksen voi toimittaa myös postitse osoitteeseen Enontekiön kunta, Kirjaamo, Ounastie 165, 99400 Enontekiö. Kuoreen merkintä: Avustus tapahtumille

Lisätietoja: Sirpa Mannela, puh. 0400 716 908, sirpa.mannela@enontekio.fi

Kokkeilusäkki – innovatiivisiin kokeiluihin (jatkuva haku)

Myönnetään kokeiluihin, jotka tuovat uudenlaista toimintaa ja tapahtumia Enontekiölle tukemaan asukkaiden hyvinvointia tai kunnan elinvoimaisuutta. Myönnetään harkinnanvaraisesti hakemuksesta kertaluonteisesti enintään 1000 €.

Avustusta haetaan vapaamuotoisella hakemuksella. Hakijana tulee olla rekisteröity yhdistys tai yritys. Hakemuksesta tulee ilmetä haettava summa, kuvaus tuen käyttötarkoituksesta sekä arvio kohteena olevan toiminnan kokonaiskustannuksista. Hakemuksen liitteenä tulee olla yrityksiltä kaupparekisteriote ja yhdistyksiltä yhdistysrekisterinumero, toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä vuodelta.

Tuensaajan tulee vapaamuotoisesti raportoida avustuksen käytöstä viimeistään kahden (2) kuukauden kuluttua toiminnasta / tapahtumasta.
Haku tapahtuu ensisijaisesti sähköisessä muodossa sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@enontekio.fi. Otsikkokenttään: Kokkeilusäkki

Hakemuksen voi toimittaa myös postitse osoitteeseen Enontekiön kunta, Kirjaamo, Ounastie 165, 99400 Enontekiö. Kuoreen merkintä: Kokkeilusäkki
Lisätietoja: Sirpa Mannela, puh. 0400 716 908, sirpa.mannela@enontekio.fi