Yrittäminen ja elinvoima

Yrityspalvelut

Enontekiön kunnan elinkeinotoimen tehtäviä hoitaa Kehittäminen ja elinvoima -toimiala.

Osoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Käyntiosoite: Enontekiön kunnanvirasto 2. kerros.

Kehittäminen ja elinvoima -toimiala vastaa kunnan elinkeino- ja yrityspalveluista, elinkeinoelämän kehittämishankkeista sekä koordinoi erilaisia tapahtumia. Myös kunnan matkailun kehittäminen ja yhteismarkkinoinnin koordinointi kuuluvat toimialalle.

Yhteystiedot:
Kehitysjohtaja Hannu Autto, p. 0400 132 798, e-mail: hannu.autto@enontekio.fi

Toimisto- ja tapahtumasihteeri Sirpa Mannela, p. 0400 716 908, e-mail: sirpa.mannela@enontekio.fi

Hanke- ja markkinointikoordinaattori, Kirsti Näkkäläjärvi,
p. 040 561 4846, e-mail: kirsti.nakkalajarvi@enontekio.fi

Toimiala auttaa yrittäjiksi aikovia tai jo toimintansa käynnistäneitä yrityksiä esimerkiksi rahoituskysymyksissä. Kun haluat keskustella yritystoiminnan käynnistämisestä Enontekiöllä, ota yhteyttä Kehitysjohtaja Hannu Auttoon.

Yritystulkki

Yritystulkki on yrittäjän peruskoulu, josta löytyy kaikki yrittämiseen liittyvä perustieto. Yritystulkista löytyvät oppaat, työkirjat ja laskentaohjelmat yrityksen hallinnon, talouden ja markkinoinnin omatoimiseen hoitamiseen. Lisäksi Yritystulkki sisältää yrityksen perustamisosion, jossa yrityksen perustaminen toteutetaan oikeaoppisesti karikot kiertäen ja ongelmiin varautuen. Yritystulkki

Pohjoiskalotin Rajaneuvonta

Rajaneuvonta tiedottaa ja neuvoo yksityishenkilöitä, yrityksiä ja organisaatioita rajat ylittävissä asioissa. Rajaneuvonnalla on toimipiste Suomen ja Ruotsin sekä Suomen ja Norjan välisellä rajalla. Lisätietoa löydät Pohjoiskalotin Rajaneuvonnan kotisivuilta www.rajaneuvonta.net.

Suomi.fi – Tie yrityksen julkisiin palveluihin

Yrityksille suunnatut julkiset yrityspalvelut ovat saavutettavissa

– verkossa: Suomi.fi/yritykselle
– puhelimitse: Yritys-Suomi-puhelinpalvelu 0295 020 500

Verkkopalvelusta löydät tietoa mm. seuraavista aiheista: