Kunta ja hallinto

Strategia ja talous

Kuntastrategia

Kuntastrategia määrittelee kunnan kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteet. Kuntastrategia laaditaan valtuustokausittain.

Enontekiön kuntastrategian 2022-2025 visio on Enontekiö – Arktinen kotimme. Arvojamme ovat luonto, aktiivisuus ja yhteisöllisyys. Edistämme asukkaiden hyvinvointia ja alueen elinvoimaa järjestäen palvelut sosiaalisesti, ympäristöllisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla.

Enontekiön kuntastrategia 2022-2025


Talousarvio

Talousarviossa määritellään kunnan talouden tavoitteet ja muun muassa eri toimialoilla käytettävissä olevat budjetit. Talousarvio laaditaan vuosittain.

Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2023-2025

Talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2025-2026

 


Tilinpäätös

Tilinpäätös kertoo kuluneen vuoden talouden ja toiminnan toteutumisesta sekä kunnan taloudellisesta tilanteesta.

Enontekiön kunnan tilintarkastuskertomus 2022

Enontekiön kunnan tilinpäätös 2022

Enontekiön kunnan tilinpäätös ja toimintakertomus 2021

Enontekiön kunnan tilinpäätös ja toimintakertomus 2020

Enontekiön kunnan tilinpäätös ja toimintakertomus 2019

Enontekiön kunnan tilinpäätös ja toimintakertomus 2018

Enontekiön kunnan tilinpäätös ja toimintakertomus 2017

Enontekiön kunnan tilinpäätös ja toimintakertomus 2016

Enontekiön kunnan tilinpäätös ja toimintakertomus 2015

Enontekiön kunnan tilinpäätös ja toimintakertomus 2014


Arviointikertomus

Arviointikertomuksesta käy ilmi, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Tarkastuslautakunta laatii arviointikertomuksen vuosittain.

Arviointikertomus 2022

Arviointikertomus 2021

Arviointikertomus 2020

Arviointikertomus 2019

Arviointikertomus 2018

Arviointikertomus 2017


Henkilöstöraportti

Henkilöstöraportti kertoo kunnan henkilöstöresursseista ja henkilöstön tilasta.

Henkilöstöraportti 2020